Οψόμεθα είς Οικόπεδον #3 …

Οψόμεθα είς Οικόπεδον #3 …

Αν η Τουρκία δεν αποχωρήσει στις 22 Φεβρουαρίου 2018 από το οικόπεδο #3 της κυπριακής ΑΟΖ που έχει «καταλάβει» μέσω της έκδοσης Navtex για εκτέλεση ναυτικής άσκησης με πραγματικά πυρά αλλά ανανεώσει την παραμονή της εκεί με έκδοση νέας Navtex, η Κύπρος θα προσφύγει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για de facto καταπάτηση της εθνικής κυριαρχίας της από την Τουρκία, δηλαδή -πρακτικά- για τουρκική στρατιωτική εισβολή …

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα εξουσιοδοτήσει τα επί τούτου «πρόθυμα» κράτη (προφανώς μέλη του ΝΑΤΟ) να παρέμβουν / επέμβουν για την αποκατάσταση της διακρατικής έννομης τάξης και την ειρηνική επίλυση των όποιων τουρκο-κυπριακών διαφορών …

Το σκηνικό για την επανάληψη της ναυμαχίας του Ναυαρίνου (1827) θα έχει στηθεί με τη δέουσα διεθνή επισημότητα και την αρμόζουσα διεθνή νομιμότητα …

Μέχρι τότε, Κύπρος και Ελλάδα κάνουν το «κορόιδο» στις συνεχείς στρατιωτικές προκλήσεις της Τουρκίας η οποία από την πλευρά της κάνει ό,τι μπορεί για να θολώσει την εικόνα για να μην εμφανιστεί ευκρινώς στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ως μονομερώς, αναιτίως και αδικαιολογήτως επιτιθέμενη εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας …

Λ.Κ