ΠΡΟΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟΣ ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟΣ ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ

  • |

Ο προλενινιστικός μαρξισμός νομίζει ότι «Σήμερα το μπλοκάρισμα των επιχειρηματικών επενδύσεων οφείλεται κυρίως στο υψηλό και αυξανόμενο εταιρικό χρέος που περιορίζει την κερδοφορία του κεφαλαίου.».
Ο λενινιστικός μαρξισμός θεωρεί ότι το κέρδος των επιχειρήσεων μεταφέρεται μέσω της υπερχρέωσής τους στον χρηματοπιστωτικό τομέα που είναι μαζί με τα Ασφαλιστικά Ταμεία των Μισθωτών οι πραγματικοί ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων.
Οι δυστυχείς, με τα εργαλεία του 19ου αιώνα (κράτος) θέλουν να κουλαντρίσουν τον 21ο αιώνα (κοινωνία) : δεν έχουν ακούσει τίποτε για την κοινωνικοποίηση του κεφαλαίου στον καπιταλισμό κι’ας φώναζε ο Αντρέας…