Αίτηση για συζήτηση θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο

Αίτηση για συζήτηση θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο

Πάτρα   23-11-2017

ΠΡΟΣ :Τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, κ. Αγγελόπουλο Γεώργιο | Κοιν.:1) Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, κ. Απόστολο Κατσιφάρα, 2) Μέλη Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας, Αρμόδιους χωρικούς και θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες Π.Δ.Ε., 3) Τ.Ε.Ε.  Δυτικής Ελλάδας, 4) Τ.Ε.Ε Αιτωλοακαρνανίας, 5) Συλλόγους Εργοληπτών Δημοσίων Έργων και συλλογικούς φορείς τεχνικών εταιρειών ανά Περιφερειακή Ενότητα, 6) κ.κ. Βουλευτές Π.Ε Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας.

Εδώ και περίπου ένα μήνα ανακοινώθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ο προγραμματισμός και η δημοπράτηση τεσσάρων έργων οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις-διαγραμμίσεις) συνολικού προϋπολογισμού 18.000.000 € περίπου (αναλυτικά: 7.000.000 + 6.000.000+ 3.000.000 + 2.100.000), τα οποία αφορούν και στις 3 Περιφερειακές Ενότητες της Π.Δ.Ε.

Με έκπληξη παρατηρεί κανείς στις διακηρύξεις των εν λόγω έργων ότι περιλαμβάνονται κριτήρια επιλογής για ελάχιστο απαιτούμενο ετήσιο κύκλο εργασιών την τελευταία τριετία των ενδιαφερόμενων εταιρειών που ανέρχεται σε ποσοστό περίπου 50%του προϋπολογισμού των έργων ΚΑΙ επιπλέον 40% ως προς τον κύκλο εργασιών οδοποιίας.

Με άλλα λόγια, και για να δώσουμε ένα παράδειγμα : αν μια εταιρεία θέλει να συμμετάσχει σε διαγωνισμό για την εκτέλεση έργου προϋπολογισμού 7.000.000 € θα πρέπει σύμφωνα με τα ανωτέρω να έχει ελάχιστο κύκλο εργασιών κατ’ έτος 2.820.000 € και 8.420.000 € στην τριετία ενώ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ θα πρέπει να έχει εκτελέσει έργα οδοποιίας ύψους 2.290.000 € κατ’ έτος και 6.870.000 στην τριετία.

Αντιλαμβάνεται κανείς εύκολα ότι για να πληροί μια εταιρεία τα παραπάνω κριτήρια, τη στιγμή που όπως γνωρίζουμε τα εν λόγω έργα γίνονται με εκπτώσεις περίπου 60% , κατ’ ουσίαν απαιτείται η εν λόγω εταιρεία να έχει εκτελέσει έργα ύψους 22.000.000 € την τελευταία τριετία και 17.000.000 € έργα οδοποιίας. Οι αριθμοί προκαλούν ίλιγγο! Όπως επίσης προκαλούν και εύλογες απορίες για τη σκοπιμότητα του όρου των διακηρύξεων.

Πριν προτρέξουν κάποιοι να ισχυρισθούν ότι τα εν λόγω κριτήρια προβλέπονται από το Νόμο (άρθρο 75 του Ν.4412/2016) θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι εν λόγω διατάξεις είναι ενδοτικού δικαίου, που σημαίνει ότι είναι στο χέρι της Διοίκησης να τα συμπεριλάβει , κρίνοντας κατά περίπτωση και ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου. Να σημειωθεί εδώ ότι σε κάθε περίπτωση η εν λόγω διάταξη κάνει λόγο για τζίρο επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης που δεν ταυτίζεται κατ’ ανάγκη με τον προϋπολογισμό του έργου, όπως στην προκειμένη περίπτωση!!!

Δια των εν λόγω πρόσθετων κριτηρίων, είναι επίσης σαφές ότι εκτός του αποκλεισμού της συντριπτικής πλειοψηφίας των τοπικών επιχειρήσεων του κλάδου και της προκλητικής πριμοδότησης, εκ των πραγμάτων, μόνο πολύ μεγάλων επιχειρήσεων πανελλαδικής εμβέλειας, τίθεται εν αμφιβόλω και η ίδια η έννοια των τάξεων των πτυχίων των μηχανικών , η οποία ειρήσθω ουδόλως έχει καταργηθεί με το 119 παρ.4 του Ν.4427/2017. Οι περί του αντιθέτου ερμηνείες , μόνο σκοπό έχουν τον άκριτο περιορισμό των υποψήφιων αναδόχων των έργων εις βάρος των επαγγελματιών του κλάδου και φυσικά των τοπικών οικονομιών.

Δεν θα πρέπει να παραληφθεί εδώ επίσης να τονισθεί ότι στο παράρτημα ΧΙΙ της οδηγίας 24/2014, η οποία ενσωματώθηκε στην εγχώρια Νομοθεσία, αναφέρεται ρητά ότι οι δυνητικοί και μόνο ως άνω περιορισμοί ισχύουν ανεπιφύλακτα για τα άνω των 5.186.000 € έργα.Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε και έργα κάτω του εν λόγω ποσού και ως εκ τούτου υπάρχει επιπλέον λόγος μη συμπερίληψης πρόσθετων κριτηρίων.

Επισημαίνεται επίσης ότι παρόμοια πρόβλημα παρατηρείται σε έργα σε ολόκληρη την Επικράτεια, αφού ανάλογα με την ερμηνεία του νομικού πλαισίου κατά περίπτωση και με τη συνδρομή ίσως λόγωνπου δεν έχουν να κάνουν με την εξυπηρέτηση του Δημοσίου συμφέροντος, δίδεται η δυνατότητα συμπερίληψης πρόσθετων κριτηρίων στις διάφορες διακηρύξεις έργων που υπερβαίνουν το μέτρο σε σημείο μάλιστα που πολλές φορές τείνουν να χαρακτηρισθούν άδικες , αν όχι φωτογραφικές κατά περίπτωση.

Επειδή το ανωτέρω θέμα αποτελεί μείζον ζήτημα τόσον αφορά στην Περιφέρειά μας, αφού ήδη τρέχουν τέτοιοι διαγωνισμοί με παράλογα και υπερβολικά κατά την άποψή μας πρόσθετα κριτήρια, όσο και ολόκληρη τη χώρα.

Επειδή το εν λόγω θέμα άπτεται της επιβιώσεως ενός ολόκληρου κλάδου επαγγελματιών και επιστημόνων που έχουν βιώσει με το χειρότερο τρόπο την κρίση των τελευταίων ετών.

Επειδή ως το ανώτερο πολιτικό όργανο της Π.Δ.Ε έχουμε και πρέπει αν έχουμε αποφασιστικό ρόλο στην χάραξη πολιτικής αναφορικά με τέτοια ζητήματα.

Επειδή για ένα τέτοιο ζήτημα είναι μείζον να ακουσθούν και οι απόψεις των εμπλεκόμενων φορέων σε δημόσια συζήτηση και όχι πίσω από κλειστές πόρτες.

Για το λόγο αυτό ζητάμε:

1)να συζητηθεί το εν λόγω θέμα ως θέμα ημερήσια διάταξης στο επόμενο Π.Σ με την παρουσία-πρόσκληση όλων των εμπλεκόμενων φορέων και να ληφθεί απόφαση που να ορίζει την πολιτική που θα ακολουθήσει η Π.Δ.Ε σε παρόμοιες περιπτώσεις και

2)την ακύρωση των εν λόγω διαγωνισμών – που ούτως ή άλλως είναι για τους ανωτέρω λόγους ακυρωτέοι- και την επαναδημοπράτηση των εν λόγω έργων.

Με εκτίμηση

Για την παράταξη «Ανδρέας Κατσανιώτης, μαζί να φτιάξουμε τον τόπο μας»

Ανδρέας Κατσανιώτης

Δημήτριος Σιαμπλής

Νεκτάριος Φαρμάκης

Γεώργιος Χήνος

Γεώργιος Σύρμος