«Στους Δρόμους του ΕΣΠΑ»

 «Στους Δρόμους του ΕΣΠΑ»

Ανοικτή εκδήλωση – Παρουσίαση

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Στους Δρόμους του ΕΣΠΑ» που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 18.00, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πάτρας.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με ανοιχτή ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείου της Πάτρας και θα ακολουθήσει η εναρκτήρια ομιλία του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Απόστολου Κατσιφάρα.

Στη συνέχεια, η Άλκηστις Σταθόπούλου Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», θα αναφερθεί στην πορεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2020.

Ακολούθως, θα παρουσιαστούν σημαντικά έργα που έχουν υλοποιηθεί ή δρομολογηθεί στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και συγκεκριμένα:

–        «Κατασκευή Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών»

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Φρισήρας, προϊστάμενος Διεύθυνσης Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων (ΥΠΠΟΑ)

–        «Μικρή Περιμετρική Πατρών, όνειρο δεκαετιών για την Πάτρα»

Εισηγήτρια: Αδαμαντία Κατσαϊτη , Τοπογράφος Μηχανικός Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – επιβλέπουσα έργου

–        «Βελτίωση Προσβασιμότητας περιοχής Τουρλίδας»

Εισηγήτρια: Ειρήνη Καραθανάση, Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

–        «Λιμάνι Κατακόλου: Παρελθόν –Παρόν – Μέλλον»

Εισηγήτρια: Κατερίνα Αρκουμάνη, προϊσταμένη τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε Ηλείας.

-«Κοινωνικές Υποδομές, χρηματοδότηση, ανάπτυξη και πολιτισμός στην πόλη των Πατρών»

Εισηγητής: Βασίλειος Χριστόπουλος, Συγγραφέας

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της 3ης  Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» και οργανώνεται με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.