Έκθεση Εργατικών Κινητοποιήσεων στην Τουρκία για το 2017

Έκθεση Εργατικών Κινητοποιήσεων στην Τουρκία για το 2017

Σύμφωνα με την Έκθεση της «Ομάδας για τη Δράση του Κόσμου της Εργασίας», σημειώθηκε αύξηση 1,8% στις εργατικές κινητοποιήσεις σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το 2017 πραγματοποιήθηκαν 1313 δράσεις εργατών και δημοσίων υπαλλήλων που κατέγραψε ο Τύπος. Οι δράσεις αυτές καλύπτουν περίπου 77.000 εργαζομένους.

Από τους 77.000 το 44% είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι, 24% δημόσιοι υπάλληλοι, 13% ελαστικά εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα και 11% επισφαλώς εργαζόμενοι στο δημόσιο. Το 64% των δράσεων αφορούσε συνεντεύξεις Τύπου, το 23% απεργίες και το 11% «κινητοποιήσεις διαρκείας».

Αν συγκριθούν με το προηγούμενο έτος, το 2017 στην Τουρκία σημειώθηκε αύξηση 11% στις συνεντεύξεις Τύπου και 4% στις απεργίες. Ο μέσος όρος του χρόνου των εργατικών κινητοποιήσεων του 2017 ήταν 21,8 μέρες, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μ.ό. του 2016 που ανήλθε στις 10 μέρες.

Κινητοποιήσεις που αφορούσαν πάγωμα ή επιβράδυνση της παραγωγής αποτέλεσαν το 33% των εργατικών δράσεων, κάτι που δείχνει αύξηση 4% του αντίστοιχου περσινού ποσοστού του 2016. Το 49% των κινητοποιήσεων διεκδικούσε καλύτερες συνθήκες εργασίας ενώ οι υπόλοιπες κινητοποιήσεις είχαν αμυντικό χαρακτήρα, υπερασπιζόμενες τα κεκτημένα.

Το 2017, 857 εργαζόμενοι απολύθηκαν από εργοδότες λόγω της συμμετοχής τους σε εργατικές κινητοποιήσεις, με βάση τα στοιχεία που διατέθηκαν στον Τύπο. 519 είναι ο αριθμός των εργαζομένων που απολύθηκαν για τη συνδικαλιστική τους δράση. Συνολικά δηλαδή απολύθηκαν 1376 εργαζόμενοι, επειδή προσπάθησαν να υπερασπιστούν τα συμφέροντα του κλάδου και της τάξης τους.

redtopia.gr