Ο Δήμος Αγρινίου ενισχύει τις Κοινωνικές Δομές μέσα από το νέο ΕΣΠΑ.

Ο Δήμος Αγρινίου ενισχύει τις Κοινωνικές Δομές μέσα από το νέο ΕΣΠΑ.

  • |

Με αφορμή την ανακοίνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» των Δομών Αστέγων καθώς και της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο) του Δήμου Αγρινίου,  από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Αγρινίου τονίζεται ότι:

«Η ανακοίνωση της ένταξης στο νέο ΕΣΠΑ όλων των προτάσεων του Δήμου Αγρινίου, με τον αιτούμενο μάλιστα προϋπολογισμό, για την διατήρηση-ενίσχυση των υπαρχουσών και τη δημιουργία νέων Κοινωνικών Δομών, με στόχο την καταπολέμηση κάθε μορφής φτώχειας και τη στήριξη των πιο αδύναμων κοινωνικών στρωμάτων,αποτελεί την έμπρακτη απάντηση απέναντι στις αιτιάσεις όλων όσοι επιχειρούν να μονοπωλήσουν την κοινωνική ευαισθησία, κατηγορώντας τη Δημοτική Αρχή για δήθεν χάσιμο πόρων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της  τρέχουσας προγραμματικής  περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020, οι κοινωνικές δομές που χρηματοδοτούνται είναι :

  1. Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας
  2. Κέντρα Κοινότητας
  3. Δομές παροχής βασικών αγαθών ( κοινωνικά παντοπωλεία – συσσίτια και κοινωνικά φαρμακεία)
  4. Δομές για αστέγους ( υπνωτήρια και κέντρα ημέρας).

Ο Δήμος Αγρινίου υπέβαλλε προτάσεις για το σύνολο των ανωτέρω δομών, προτάσεις οι οποίες εντάχθηκαν επίσης στο σύνολό τους και έχουν ως εξής :

  1. Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος τωνγυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Αγρινίου, με ΚωδικόΟΠΣ 5000856, και προϋπολογισμό 600.120 €.
  2. Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγρινίου το οποίο περιλαμβάνει και τη λειτουργία Παραρτήματος ΡΟΜΑ, με Κωδικό ΟΠΣ 5001499, και προϋπολογισμό 483,840.00 €.
  3. Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αγρινίου, με κωδικό ΟΠΣ 5001579, και προϋπολογισμό 416.520 €.
  4. Δομές Άστεγων Δήμου Αγρινίου οι οποίες αφορούν τη λειτουργία δύο δομών

α. Ανοικτού  Κέντρου  Ημέρας  Άστεγων (ΑΚΗΑ)

β.   Υπνωτηρίουμε Κωδικό ΟΠΣ 5002126, και συνολικό προϋπολογισμό  631.800,00 €.

Συμπερασματικά, ο Δήμος Αγρινίου κατάφερε να συνεχίσει τη λειτουργία όλων των υφιστάμενων κοινωνικών δομών που χρηματοδοτούνταιστη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020και να προσθέσειμάλιστα σε αυτές το Υπνωτήριο Αστέγων,που δεν υπήρχε μέχρι σήμερα στο Αγρίνιο, καθώς και το Κέντρο Κοινότητας, το οποίο αποτελεί επίσης νέα δομήτης τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου.

Εκτρωφείο Λαγων Καρφής Ευαγγελος