Επερώτηση της περιφερειακής παράταξης ΄΄Αντίστασης πολιτών Δ. Ελλάδας

Επερώτηση της περιφερειακής παράταξης ΄΄Αντίστασης πολιτών Δ. Ελλάδας

  • |

Προς

Περιφερειάρχη κ. Νεκτάριο Φαρμάκη

Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος,  Ενέργειας  και  Φυσικών Πόρων                     κο  Λάμπρο Δημητρογιάννη

Κύριε Περιφερειάρχη

Εδώ και πολύ καιρό μεθοδεύεται η εγκατάσταση μεμονωμένων αιολικών σταθμών, μέσω του θεσμού των “ενεργειακών κοινοτήτων”, με την αποφυγή των Μελετών Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων, χωρίς  ενημέρωση και διαβούλευση, μακριά από τις τοπικές κοινωνίες και χωρίς την γνώμη των φορέων διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών.

Η ΠΔΕ δεν μας παρείχε καμία ενημέρωση ότι προβαίνει σε σχετικές fast track αδειοδοτήσεις, στηριζόμενη σε νομική γνωμάτευση από ένα τμήμα της νομικής της υπηρεσίας, του νομικού συμβούλου  της Π.Ε. Αιτωλ/νιας στο Μεσολόγγι, αντιλαμβανόμενη προφανώς ότι τίθεται θέμα νομιμότητας στην όλη διαδικασία. Η εν λόγω γνωμάτευση,  η οποία δεν προκύπτει άμεσα στο σύνολό της από τα προσβαλλόμενα έγγραφα για την αδειοδότηση των αιολικών σταθμών, αλλά την αναζητήσαμε από την απλή αναφορά της σε αυτά, αναδεικνύει ουσιαστικά την προσπάθεια για εν’ κρυπτό παρέμβαση στο σύνολο της Π.Ε. Αιτωλ/νιας, που όπως προκύπτει είναι καταστρεπτική.

Ειδικά στο δήμο Ναυπακτίας, προκύπτουν οι παρακάτω ενεργειακές κοινότητες που συντονίζει η Ε.Α.Σ Αγρινίου σε Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Ναυπακτίας.

ΑΙΟΛΟΣ:  ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ ΨΗΛΗ ΡΑΧΗ ΚΑΙ  ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΑΡΦΟΠΕΤΑΛΙΑΣ

ΑΛΚΥΟΝΗ:  ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ ΠΑΛΟΥΚΙ

ΒΟΡΕΑΣ:  ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΑΡΔΙΝΗΣ

ΕΝΩΣΗ :  ΠΥΛΛΗΝΗΣ ΠΑΙΩΝΙΑ , ΠΥΛΛΗΝΗΣ ΨΗΛΗ ΚΟΡΥΦΗ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΑΧΛΑΔΟΚΑΣΤΡΟ

ΕΥΡΟΣ:  ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ ΑΡΕΝΤΑ

ΙΚΑΡΟΣ:  ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ, ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΑΛΩΝΑΚΙ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΤΣΕΚΟΥΡΟ

ΣΚΙΡΩΝ:  ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ ΦΑΚΑ

Υπάρχουν  επίσης ΄΄ενεργειακές κοινότητες΄΄ έχουν αδεΙοδοτηθεί να εγκατασταθούν στην περιοχή της λίμνης Πηνείας σε Ηλεία, χωρίς να ακολουθηθεί η σύννομη διαδικασία που εγείρουν  σοβαρές αντιδράσεις και προσφυγές από τις τοπικές κοινωνίες.

 

Επανερχόμαστε λοιπόν ενισχυτικά των ανωτέρω, αναφορικά και με τον  τρόπο και την ημερομηνία διαβίβασης του σχετικού εγγράφου σε εμάς, περιορίζοντας ουσιαστικά τον χρόνο ενημέρωσης και την όποια αντίδρασή μας.  Η  υπηρεσία της ΠΔΕ,  Δ/νση ΠΕΧΩ Σχεδιασμού, Τμήμα Περιβάλλοντος και  Υδροοικονομίας Π.Ε. Αιτωλ/νίας, αποδείχτηκε δυστυχώς ότι συνέβαλλε σε μια θεσμική υπέρβαση όσο αφορά την περιβαλλοντική αδειοδότηση για την εγκατάσταση των αιολικών σταθμών, βασιζόμενη σε μια νομική γνωμάτευση που στερείται νομιμότητας και όχι στο νόμο.

Με τη νομική γνωμάτευση, το υπ’ αριθμ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/193589/3591/12-07-2021 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της ΠΔΕ,  Π.Ε. Αιτ/νίας, με θέμα «Αδειοδότηση Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Κατηγορίας Β στην Π.Ε. Αιτ/νίας.» και τις σχετικές περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, είναι φανερό ότι η Περιφερειακή αρχή ξεπερνά τα όρια της νομιμότητας αφού παρακάμπτει την σχετική νομοθεσία, την άποψη/οδηγίες του Υπουργείου (έγγραφο ΥΠΕΝ/ΓΔΠΠ/ 45322/558/11-5-2021), καθώς και τις 2784/2014 και 2157/2019 αποφάσεις του ΣτΕ περί κατάτμησης.

Η Περιφερειακή αρχή, η οποία όφειλε να υπερασπιστεί τη νομιμότητα και το δημόσιο συμφέρον, το φυσικό περιβάλλον και τους προστατευόμενους οικότοπους και είδη, προβαίνει σε οφθαλμοφανή παρατυπία, δίνοντας αποσπασματικά τυπικές περιβαλλοντικές εγκρίσεις όπως οι παρούσες, με άλλοθι την ως άνω νομική γνωμάτευση, αντί να προχωρήσει στις νόμιμες διαδικασίες ακολουθώντας τις οδηγίες του αρμόδιου Υπουργείου Περιβάλλοντος, την ισχύουσα νομοθεσία και κύρια αξιολογώντας  επί της ουσίας την ευαισθησία και την οικολογική κρισιμότητα των περιοχών εγκατάστασης των αιολικών σταθμών.

Κατά την συζήτηση ανάλογης  επερώτησης που κατατέθηκε από την “Οικολογική Δυτική Ελλάδα” στις 3/1/2022, η Περιφερειακή αρχή δια του αντιπεριφερειάρχη κ. Λάμπρου Δημητρογιάννη προσπάθησε να απαντήσει στο ερώτημα περί νομιμότητας της εγκατάστασης των εν λόγω αιολικών σταθμών των “ενεργειακών κοινοτήτων”, χρησιμοποιώντας την παραπάνω νομιμοφανή γνωμάτευση και υποστηρίζοντας τις αδειοδοτήσεις, πράγμα που οδήγησε στο να εκτεθεί η Περιφερειακή αρχή. Προκύπτει από το έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος (αριθ. πρωτ. έγγραφου ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/17908/473/23-02-2022), αφού σύμφωνα με  έγγραφο έγινε σαφές ότι οι έξι αποφάσεις υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για Αιολικούς Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) στα Ακαρνανικά όρη είναι παράτυπες και απαιτείται άμεσα η ανάκλησή τους.

Συγκεκριμένα με  το παραπάνω  έγγραφο η Γενική  Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ ζητά από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, να μην ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής των αιολικών σταθμών και να επαναξιολογήσει τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις τους, όταν ολοκληρωθεί η αναλυτικά αναφερόμενη Δράση που υλοποιείται στην περιοχή και εξαχθούν τα τελικά συμπεράσματα, αποφασίζοντας τελικά την υλοποίηση ή όχι των εν λόγω ΑΣΠΗΕ.

Ερωτάται η Περιφερειακή αρχή

1. Πως θα αντιμετωπίσετε υπηρεσιακές υπερβάσεις των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων στις Περιφερειακές Ενότητες, όπως η συγκεκριμένη της Δ/νσης ΠΕΧΩ Σχεδιασμού, Τμήμα Περιβάλλοντος και  Υδροοικονομίας Π.Ε. Αιτωλ/νίας, που εκθέτουν την Περιφερειακή αρχή και βάζουν σε κίνδυνο αυστηρά προστατευόμενα είδη στην περιοχή;

2. Πότε θα προχωρήσετε στην ανάκληση των περιβαλλοντικών αδειδοτήσεων των εν λόγω αιολικών σταθμών των “ενεργειακών κοινοτήτων“ που παράνομα έχουν αδειοδοτηθεί, όταν μάλιστα η Ευρωπαϊκή εμπειρία δείχνει ότι το ρόλο του συντονισμού των ενεργειακών κοινοτήτων τον  παίζουν οι τοπικές κοινωνίες, καθώς και οι περιφερειακές αρχές χαρτογραφώντας τα τοπικά αποθέματα ΑΠΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες μιας περιοχής.

Οι περιφερειακοί σύμβουλοι

Χατζηλάμπρου Βασίλης ,  Κούστας Κώστας