Τρίκαλα: Απαλλαγή από δημοτικά τέλη για κτηνοτρόφους

Τρίκαλα: Απαλλαγή από δημοτικά τέλη για κτηνοτρόφους

Ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικάλων, την εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για «κούρεμα» δημοτικών τελών σε επιχειρήσεις.
Η απόφαση προβλέπει:
• Να μειωθούν αναδρομικά από 1ης Ιανουαρίου 2017, τα δημοτικά τέλη για στεγασμένους χώρους πάνω από 1.000 μ2 έως 6.000 μ2 που βρίσκονται εντός των γεωγραφικών ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων, μέσω της πλασματικής μείωσης κατά 70% του εμβαδού υπολογισμού αυτών στις κατηγορίες εκμεταλλεύσεων, Βιομηχανικές – βιοτεχνικές παραγωγικές μονάδες γενικά (επίπλων, κεραμικών, σιδηρουργείων, αλουμινίου, ξυλουργία, ασβεστοποιεία, κ.λ.π.), μονάδες παραγωγής και επεξεργασίας αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, (σφαγεία, οινοποιία, εριουργία, φυραμάτων, ανθοκομικών, ζωοτροφών, αλλαντικών, γάλακτος, κρεάτων, δερμάτων κ.λπ.), αθλητικές εγκαταστάσεις, αθλητικά κέντρα, εγκαταστάσεις ψυχαγωγικού χαρακτήρα. Για στεγασμένους χώρους με εμβαδόν άνω των 6.000 μ2 ο συντελεστής του τέλους δεν δύναται να ορισθεί μεγαλύτερος του 60% του ορισθέντος για στεγασμένους χώρους μέχρι 1.000 μ2
• Να απαλλαγούν από την υποχρέωση καταβολής τελών καθαριότητας οι εγκαταστάσεις, Βουστάσια, Αγελαδοτροφεία, Ποιμνιοστάσια, Πτηνοτροφεία, Χοιροστάσια, Ιχθυοτροφεία και γενικά κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες
• Να παραμείνουν αμετάβλητοι οι συντελεστές των υπόλοιπων δημοτικών τελών για το έτος 2017
• Να παραμείνει σε ισχύ η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 2008 στην οποία ορίστηκε μείωση των δημοτικών τελών κατά 50% στους νεφροπαθείς.