ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  5 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μεταξύ των οποίων και του βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας κ. Γιώργου Βαρεμένου, προς τον Πρύτανη και την Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών με αφορμή την σημερινή συνεδρίαση της Συγκλήτου με θέμα την έγκριση του στρατηγικού σχεδιασμού του Πανεπιστημίου.

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 5 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μεταξύ των οποίων και του βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας κ. Γιώργου Βαρεμένου, προς τον Πρύτανη και την Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών με αφορμή την σημερινή συνεδρίαση της Συγκλήτου με θέμα την έγκριση του στρατηγικού σχεδιασμού του Πανεπιστημίου.

  • |

Αξιότιμε κύριε Πρύτανη Αξιότιμοικυρίες και κύριοι μέλη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών,22/03/2021

Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση σας να παραβρεθούμε στη σημερινή συνεδρίαση της Συγκλήτου με θέμα την έγκριση του στρατηγικού σχεδιασμού του Πανεπιστημίου. Αποφασίσαμε ομόφωνα να μην συμμετάσχουμε σε αυτή τη συνεδρίαση, αφού η σύνταξη του στρατηγικού σχεδιασμού έγινε χωρίς να υπάρχει καμία απολύτως επαφή μαζί μας. Δε βρίσκουμε, λοιπόν, κανένα λόγο να συμμετέχουμε σε μία συνεδρίαση στην οποία θα έρχεται προς ψήφιση ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός.

Για εμάς ο στρατηγικός σχεδιασμός ενός πανεπιστημίου θα έπρεπε να είναι αντικείμενο συζήτησης με όλους τους πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς της περιοχής, μιας και ένα μεγάλο πανεπιστήμιο επηρεάζει ποικιλοτρόπως την οικονομική,πνευματική και πολιτιστικήζωή της ευρύτερης περιοχής στην οποία αυτό εδρεύει.

Αυτό δε συνέβη ή, κι ανακόμη δεχτούμε ότι συνέβη, δεν έτυχε απ’ την πλευρά σας της αντίστοιχης αναμενόμενης και προβλεπόμενης δημοσιότητας.Όπως, ενδεχομένως, έχετε αντιληφθεί, έχουμε όλοι τοποθετηθεί και δηλώσει δημόσια την κατηγορηματική μας αντίθεση σε έναν στρατηγικό σχεδιασμό,που απροκάλυπτα προωθεί το κλείσιμο Τμημάτων ή/και μεταφορά της έδρας τους. Επιπροσθέτως, έχουμε μορφώσει την πεποίθηση, ότιπολλά από όσα προτείνονται στον στρατηγικό σχεδιασμό είναι ήδη αποδεκτά από την κυβέρνηση, η οποία φαίνεται να αναμένει μία απόφαση του Πανεπιστημίου, ώστε να έχει άλλοθι για την πολιτική που επιδιώκεινα ασκήσει για την συρρίκνωση των περιφερειακών πανεπιστημίων και τμημάτων.

Σε αυτά μας οδηγεί και ο κύκλος επαφών μας με κυβερνητικά στελέχη,αλλά και η πρόσφατη δημόσια τοποθέτηση του Υφυπουργού, κ. Συρίγου.Σήμερα, το δημόσιο πανεπιστήμιο στη χώρα μας δέχεταιμία άνευ προηγουμένου και πολυμέτωπη επίθεση από την κυβέρνηση. Αυτή στοιχειοθετείτεμε τη λήψη μιας σειράς μέτρων που οδηγούν σε:•Υποχρηματοδότηση των ΑΕΙ, γεγονός πουαναφέρεται και στο κείμενο του σχεδιασμού.•Σοβαρή ολιγωρίαστην απόδοση νέων θέσεων ΔΕΠ.•Παράνομη εμμονή του Υπουργείου παιδείας να μην προκηρύσσονται θέσεις καθηγητών που συνταξιοδοτούνται.

•Αναγνώριση των πτυχίων των κολλεγίων ως ισότιμων με αυτά των δημόσιων πανεπιστημίων.•Υποχρεωτική εγγραφή στα επιμελητήρια των αποφοίτων των κολλεγίων.•Θεσμοθέτηση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής που θα αφήσει έξω από ταπανεπιστήμια τουλάχιστον 25.000 υποψηφίους.Και βέβαια, •με την εγκατάσταση αστυνομίας στα πανεπιστήμια υπό την εποπτεία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, κάτι που δεν υπάρχει σε κανένα Πανεπιστήμιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η κυβέρνηση, αντί η ίδια να πάρει την ευθύνη για τον αποκλεισμό χιλιάδων νέων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση και για το κλείσιμοΤμημάτων, αναγκάζει τα πανεπιστήμια να αποκλείσουν με δική τους ευθύνη τα παιδιά αυτά ή να προτείνουν το κλείσιμο τμημάτων, εφαρμόζοντας ένα σύστημα εισαγωγής που δε βασίζεται σε κανένα απολύτως ακαδημαϊκό κριτήριο. Όλα τα παραπάνω βρίσκονται στον αντίποδα των μεταρρυθμίσεων της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, εκτός από τη δημιουργία νέων τμημάτων και τις συνέργειες των πανεπιστημίων με τα ΤΕΙ, ιδρύθηκαν τα Πανεπιστημιακά Ερευνητικά Κέντρα με τα επιμέρους ερευνητικά Ινστιτούτα. Ιδρύθηκαν,επίσης τα Διετή Προγράμματα Σπουδών για αποφοίτους των ΕΠΑΛ και σε συνεργασία με τοπικούς παραγωγικούς και πολιτιστικούς φορείς, θα παρείχαν επαγγελματικά πιστοποιητικά ευρωπαϊκών προσόντων.

Τα Διετή Προγράμματα Σπουδών ήταναπό τα πρώτα που κατήργησεη κυβέρνηση της ΝΔ, μαζί και με τη λειτουργία της Νομικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Πατρών.Επιπλέον των παραπάνω, η κυβέρνησηΣΥΡΙΖΑ προχώρησε στην:•αύξηση της χρηματοδότησης των πανεπιστημίων, παρά τα ακραία δημοσιονομικά προβλήματα που αντιμετώπιζε η χώρα,•δημιουργία1650 νέων θέσεων καθηγητών .•νομοθέτηση της προκήρυξης των θέσεων καθηγητών που συνταξιοδοτούνται κάθε χρόνο, μίαδιάταξη που επανήλθε 10 χρόνια μετά την κατάργησή της.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών,όπως και τα άλλα πανεπιστήμια που ήταν μέρος του μεταρρυθμιστικού σχεδίου της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, έλαβε αναλογικά περισσότερες θέσεις καθηγητών με στόχο τη στελέχωση των νέωντμημάτων ή των τμημάτων που είχαν μικρό αριθμό καθηγητών. Αυτό έγινε και λόγω των ιδιαίτερα σοβαρών προβλημάτων που αντιμετώπιζε το Πανεπιστήμιο Πατρών λόγω του καταστροφικού σχεδίου Αθηνά

.Αυτό, όμως, που έχει τεράστια σημασία είναι ότι στα πανεπιστήμια όπου υπήρξαν συνέργειες με τα ΤΕΙ και ιδρύθηκαν νέα τμήματα, οι διαδικασίες ενίσχυσης
της νέας αρχιτεκτονικής τους προχωράει με ιδιαίτερα ικανοποιητικό τρόπο, μαζί και η συνεργασία όλων των καθηγητών, ανεξάρτητα από το Ίδρυμα προέλευσης τους. Στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, στο Διεθνές Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο φαίνεται πως υπάρχει ευρεία συναίνεση στους κόλπους της πανεπιστημιακής κοινότητας ως προς τη νέα δομή των πανεπιστημίων και ως προς την βιωσιμότητα των νέων τμημάτων τους. Όλοι αξιοποιούν τις νέες δυναμικές που δημιούργησαν οι μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Με δεδομένη αυτήν την κατάσταση, δημιουργούνται σοβαρά ερωτήματα που απαιτούν σαφείς απαντήσεις:•Γιατί στο Πανεπιστήμιο Πατρών υπάρχει μία εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση της νέας κατάστασης σε σχέση με όλα τα άλλα πανεπιστήμια της χώρας; •Γιατί δεν είναι αποδεκτά τα Τμήματα στην Αιτωλοακαρνανία, όπου υπήρχε αυτόνομο Πανεπιστήμιοκαι ΤΕΙ, τωνοποίωνκαταργήθηκε η αυτονομία με το σχέδιο «Αθηνά»και τώρα επιχειρείται η αναίρεση της υπόστασης της Γεωπονικής Σχολής;•Γιατί δεν είναι αποδεκτά τα Τμήματα στην Ηλείακαι στο Αίγιο;•Γιατί, αντί, να αναζητηθούν τρόποι περαιτέρω ανάπτυξης των Τμημάτων, εδώ και ενάμισιχρόνο παρατηρείται απαξίωση και εγκατάλειψή τους; •Γιατί η κυβέρνηση κωφεύει στις εκκλήσεις των καθηγητών και της τοπικής αυτοδιοίκησης πουπροτείνουν ρεαλιστικά σχέδια για το μέλλον αυτών των Τμημάτων;•Σε όλη της Ελλάδα τα μεγάλα Πανεπιστήμια λειτουργούν Τμήματα σε πολλές πόλεις και παίζουν έναν καθοριστικό ρόλο στις τοπικές κοινωνίες. Γιατί ειδικά στο Πανεπιστήμιο Πατρών η κυβέρνησηθέλει να ακολουθήσει την αντίθετη πορεία;•Γιατί η κυβέρνηση θέλει να συρρικνώσει το Πανεπιστήμιο Πατρών; •Πώς δικαιολογεί την εξαφάνισητηςΗλείαςκαι τηςΑιτωλοακαρνανίας ξανάαπό τον χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης;•Ποιεςενέργειες θα κάνει το Πανεπιστήμιο Πατρώνγιατη λειτουργίατουΤμήματοςΦυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στην Ηλεία,το οποίο έχει ιδρυθεί και η Σύγκλητοςέχει γνωμοδοτήσει θετικά για τη λειτουργία του;•Γιατί το Πανεπιστήμιο Πατρών δεν αντιστέκεται σε αυτήν την πολιτικήσυρρίκνωσης; •Μήπως η κυβέρνηση θεωρεί το Πανεπιστήμιο Πατρών ως τον αδύναμο κρίκοκαι θέλει να αρχίσει από εδώ την κατεδάφιση του δημόσιου πανεπιστημίου;•Και αν ναι, τότε το Πανεπιστήμιο Πατρών θα υιοθετήσει εν μέσω πανδημίας τηνΕλάχιστη Βάση Εισαγωγήςγια τα Τμήματα του;•Και πώς είναι δυνατόν να συμφωνήσει κανείς σε τέτοιου είδους αλλαγές όταν γίνεται μέσα στην τόσο σοβαρή υγειονομική κρίση που περνάει η χώρα μας;

Καλούμε την κυβέρνηση να μην προχωρήσει στις αποφάσεις για το κλείσιμο τμημάτων και μεταφορά της έδρας τους και να πράξει ταδέοντα για την ενίσχυση και ανάπτυξή τους!Καλούμε το ΠανεπιστήμιοΠατρών να μη δώσει άλλοθι στα καταστροφικά σχέδιατης Κυβέρνησης!Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία,Αναγνωστοπούλου ΣίαΒαρεμένος ΓιώργοςΚαλαματιανός Διονύσης-ΧαράλαμποςΜάρκου ΚωνσταντίνοςΜωραΐτηςΘάνος