ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

  • |

 

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

Εμείς οι πολύπαθοι φοιτητές του προγράμματος του πανεπιστημιακού τμήματος (ΑΕΙ) Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών, το οποίο καταργήθηκε κυριολεκτικά σε μια νύχτα σκανδαλωδώς για συντεχνιακά συμφέροντα που εκπορεύονται από τη Πάτρα και καθεστωτικά πολιτικά συμφέροντα της προηγούμενης κυβέρνησης για ψηφοθηρικούς λόγους, χωρίς μελέτη σκοπιμότητας και σχετική θεσμική αιτιολόγηση ως οφειλόταν από τον νόμο, σας αποστέλλουμε τη παρούσα επιστολή και ζητούμε την αποφασιστική πολιτική σας παρέμβαση σας για την επανίδρυση του τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (τΔΠΠΝΤ) του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα το Αγρίνιο.

Είσαστε η τελευταία μας ελπίδα, ώστε να δώσετε μια οριστική λύση στο μείζων πρόβλημα που αντιμετωπίζει η φοιτητική μας κοινότητα αλλά και οι απόφοιτοι του τΔΠΠΝΤ.

Το τΔΠΠΝΤ καταργήθηκε χωρίς την ύπαρξη καμίας μελέτης τεκμηρίωσης και σκοπιμότητας και κυριολεκτικά εν μία νυχτί, ενώ ιδρύθηκε στη θέση του τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας στο οποίο μεταφέρθηκαν τα μέλη ΔΕΠ του τΔΠΠΝΤ και όλες οι λειτουργίες σχετικά με την εκτέλεση του προγράμματος σπουδών του τΔΠΠΝΤ. Στην ύπαρξη του ΔΠΠΝΤ όμως, οι περισσότεροι εξ’ ημών στηριχθήκαμε προκειμένου να επιλέξουμε την πανεπιστημιακή και μετέπειτα την επαγγελματική μας πορεία, πλην όμως αγνοηθήκαμε προκλητικά.

Έκτοτε, αποδυθήκαμε σε έναν αγώνα, τόσο οι φοιτητές του τμήματος, προκειμένου, με τη συμβολή τοπικών φορέων και πολιτικών αρχών, να ανατραπεί η ακατανόητη και απαράδεκτη αυτή απόφαση, αφού ο μοναδικός λόγος υπήρξε η βούληση του Πανεπιστημίου Πατρών να δημιουργηθεί νέο τμήμα  Ιστορίας-Αρχαιολογίας στην Πάτρα και όχι στο Αγρίνιο (με πρωτοβουλία και απόφαση του πρώην Πρύτανη του πανεπιστημίου Πατρών, προφανώς) το οποίο να είναι και πλασματικό βιώσιμο με την συμμετοχή καθηγητών τΔΠΠΝΤ χωρίς συναφές αντικείμενο στην Ιστορία και Αρχαιολογία, μέχρις ότου να πιστωθούν νέες θέσεις στο νέο τμήμα.

Γεγονός πάντως είναι ότι χωρίς σχετική μελέτη τεκμηρίωσης και σκοπιμότητας δεν μπορεί να στηριχθεί έννομη απόφαση περί κατάργησης τμήματος και η σχετική απόφαση ήταν αποτέλεσμα προφανώς της βούλησης της τότε κυβερνήσεως να εξυπηρετήσει πολιτικά συμφέροντα. Για το λόγο αυτό ζητούμε την επανίδρυση του τΔΠΠΝΤ.

Απαιτείται συνεπώς η άμεση παρέμβαση και πολιτική απόφαση σας ώστε να επέλθει η ακύρωση της καταργήσεως του με την επανίδρυση του τμήματος μας έτσι ώστε οι φοιτητές, και οι οικογένειες τους, να παύσουν να είναι όμηροι της καταστάσεως.

Τονίζουμε εδώ ότι το τµήµα καταργήθηκε ενώ παρουσίαζε συνεχή βελτίωση. Είχε άριστες υλικοτεχνικές υποδοµές, σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών που λειτουργεί για τα δύο τελευταία έτη (!) ακόμα και σήμερα, µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών, διδακτορικό πρόγραμμα και πιστοποίηση από την ΑΔΙΠ µε ισχύ έως και το 2023. Επίσης, διέθετε δεκαεπτά µέλη ΔΕΠ (τώρα 13), τριακοσίους εν ενεργεία φοιτητές, επτακοσίους αποφοίτους.

Κύριε Πρωθυπουργέ, όπως ειπώθηκε σε σχετική συζήτηση σε επερώτηση στη βουλή το τΔΠΠΝΓ µε πολιτική απόφαση της προηγούμενης κυβέρνησης καταργήθηκε, και με  δική σας πολιτική απόφαση και της κυβέρνησης σας να επανιδρυθεί.

ΣΥΝΟΨΗ

Ειδικότερα, θεωρούμε ότι η επανίδρυση του τΔΠΠΝΤ είναι στόχος εφικτός, βιώσιμος, παραγωγικός, αναπτυξιακός και χρήσιμος γιατί:

1.      Το τΔΠΠΝΤ είναι βιώσιμο (είχε 12000 μονάδες περίπου βάση εισαγωγής) και είναι ακόμα και τώρα επαρκές από την άποψη του αριθμού των μελών ΔΕΠ με συναφή γνωστικά αντικείμενα, δικές του κτιριακές εγκαταστάσεις και ακριβό εργαστηριακό εξοπλισμό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών.

2.      Συνδέεται με την αγορά εργασίας με τρόπο καινοτόμο υποστηρίζοντας όχι μόνο τη πολιτιστική κληρονομιά και το σύγχρονο πολιτισμό, αλλά και τις Δημιουργικές και Πολιτισμικές Βιομηχανίες, το τουρισμό, την οργανωσιακή κουλτούρα και διαπολιτισμική διαχείριση και καινοτομία. Από την εμπειρία μας, εργοδότες από οργανισμούς όχι μόνο του δημόσιου τομέα αλλά και του ιδιωτικού τομέα αντιλαμβάνονται και αναφέρονται συχνά σε μας για τη μοναδικότητα του τμήματος μας

3.      Αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πανεπιστημιούπολης του Αγρινίου στην οποία επιθυμούμε να επανιδρυθεί για να υποστηρίξει την ανάπτυξη του Αγρινίου, της Αιτωλοακαρνανίας και της Δ. Ελλάδας.

4.      Το αίτημα μας για επανίδρυση του τΔΠΠΝΤ έχει εγκριθεί από τη σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών στις αρχές του 2020 και έχει παραληφθεί ήδη από το Υπουργείο Παιδείας και την ΕΘΑΑΕ το καλοκαίρι του 2020 παρά τη παρελκυστική πολιτική της πρώην πρυτανικής αρχής του Πανεπιστημίου Πατρών να καθυστερήσει αυτή τη διαδικασία.

5.      Ο Δήμαρχος Αγρινίου κ. Παπαναστασίου, ο περιφερειάρχης Δ. Ελλάδας κ. Φαρμάκης, οι κυβερνητικοί βουλευτές, ο βουλευτής ΚΙΝΑΛ κ. Κωσταντόπουλος και σύσσωμοι οι κοινωνικοί εταίροι, σύλλογοι, ενώσεις, επιμελητήρια και λοιποί φορείς έχουν ταχθεί απερίφραστα υπέρ της επανίδρυσης μας.

6.      Ο κ. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Λιβανός έχει ταχθεί δημοσίως υπέρ της επανίδρυσης του τΔΠΠΝΤ λόγω του καινοτόμου χαρακτήρα του και ένταξης του σε σχολή Βιώσιμης Ανάπτυξης και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα το Αγρίνιο μαζί με το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Πόρων και Τροφίμων (ΔΕΑΠΤ). Παρόμοια πρόταση έχει κάνει και ο Δήμαρχος Αγρινίου κ. Παπαναστασίου στα πλαίσια επανίδρυσης του Πανεπιστημίου Δ. Ελλάδας. Επίσης, η δημοσιευμένη στο τύπο και εμπεριστατωμένη επιστολή-έκθεση του Περιφερειάρχη Δ. Ελλάδας Κ. Φαρμάκη στο καταρρίπτει απόλυτα τις αιτιάσεις πρόχειρων «ακαδημαϊκών κριτηρίων» προς υποστήριξη του διακτινισμένου περιφερειακού πανεπιστημίου, με το οποίο η επανίδρυση του τΔΠΠΝΤ είναι συμβατή.

Εμείς οι φοιτητές του πρώην Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών οι οποίοι επιλέξαμε να έλθουμε από όλες τις πόλεις της Ελλάδας στο Αγρίνιο, να αγαπήσουμε τη πόλη, να την υποστηρίξουμε και να συμβάλουμε στους αναπτυξιακούς στόχους του και της Πατρίδας μας, οι οποίοι γίναμε φοιτητές και εν δυνάμει απόφοιτοι δεύτερης κατηγορίας με την αδικαιολόγητη κατάρτιση, οι οποίοι υπέστημεν συκοφαντίες, εκφοβισμό, ψέματα, αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, άγχος, ψυχολογική πίεση και στη σχολή μας αλλά και στη αγορά εργασίας, και άδικες μεθοδεύσεις αυτά τα δύο τελευταία έτη εναποθέτουμε όλες τις ελπίδες μας σε εσάς, το Πρωθυπουργό προκειμένου να μην ολοκληρωθεί αυτό το έγκλημα με την πολιτική σας απόφαση και της κυβέρνησης σας για επανίδρυση του τΔΠΠΝΤ. Παρακαλούμε να μη μας αγνοήσετε.

Η πολιτική σας απόφαση απαιτείται άμεσα ώστε να συμπεριληφθεί το επανιδρυθέν τμήμα στο µηχανογραφικό του 2021.