Η βιωσιμότητα και η ανάγκη επανίδρυσηςτου τμήματος Διαχείριση Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστήμιο Πατρών

Η βιωσιμότητα και η ανάγκη επανίδρυσηςτου τμήματος Διαχείριση Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστήμιο Πατρών

  • |

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ

,Σας κοινοποιούμε την εν λόγω επιστολή για να σας υπενθυμίσουμε και να επισημάνουμε την ανάγκη της ύπαρξης ενός καινοτόμου τμήματος όπως το ΔΠΠΝΤ ( τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Πατρών ) .Είναι πραγματικά άξιο απορίας στην εποχή της τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης , του brandingκαι του σύγχρονου σχολείου , ένα τμήμα τέτοιας ειδίκευσηςπαρέμεινε στην αδιαφάνεια , ερημοποίηση ,μη αξιοποίηση και τελικά στη κατάργηση .Το ιστορικό του τμήματος αν και γνωστό είναι καλό να επαναληφθεί ώστε να γίνει κατανοητή η ανάγκη της ύπαρξης ενός τέτοιου τμήματος .

Το 2004 όπως όλα τα αναπτυξιακά έργα που υλοποιήθηκαν έτσιυπό του πνεύματος του ολυμπιακού ιδεώδεςκαι δημιουργήθηκε το τμήμα ΔΠΠΝΤ από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων , υπό το πρίσμα της αξιοποίησηςτων πολιτισμικών πόρων που υπάρχουνστη γενικότερη περιφέρεια της Δυτικής και Βόρειας Ελλάδας και με το πέρας σύντομου χρονικού διαστήματος έγινε γνωστόπανελλαδικώς. Το 2009 εντάχθηκε στο πολύπαθές Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας και το 2013 πέρασε στη κυριότητα του Πανεπιστημίου Πατρών ώσπου το 2019 επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ καταργήθηκε με τον περιβόητο νόμο 4610/2019 ή τον περιβόητο νόμο Γαβρόγλου .Ήταν το μοναδικό τμήμα στην ακαδημαϊκή ιστορία που καταργήθηκε , ούτε μετονομασία , ούτε μετάλλαξη αλλά ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ .

Η κατάργηση αυτή έγινε χωρίς έκθεση αιτιολόγησης και χωρίς καμία μέριμνα για τους φοιτητές που φοιτούσαν ακόμη στο τμήμα αυτό .Ας επισημανθεί ότι το ΔΠΠΝΤ είχε αξιολογηθεί με ΑΡΙΣΤΑ από την τότε εθνική αρχή αξιολόγησης ΑΔΙΠ και δυο μήνες αργότερα αφού έγινε η αξιολόγηση η κατάργηση πραγματοποιήθηκε.Επιπλέον θα ήταν σημαντικό να σας κάνουμε γνωστά δύο γεγονότα , το πρώτο γεγονός είναι ότι η προηγούμενη Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Πατρών κοινοποίησε φάκελο για την αξιολόγηση και την επανίδρυση του τμήματος που βρίσκεται στο Υπουργείο Παιδείας και ότι φοιτητής του τμήματος έγινε δεκτή στο Harvardμε υποτροφία του ΚΕΣ ( Κέντρο Ελληνικό Σπουδών) αποδεικνύοντας άλλη μία φορά την αξία του ΔΠΠΝΤ .Από την άλλη κάλυπτε όλα τα κριτήρια βιωσιμότητας όπως το γεγονός ότι το έτος καταργήσεως του το 2019 η βάσηεισαγωγής ήταν περίπου 12.000 μονάδες , αλλά και ο αριθμός μελών ΔΕΠμε συναφή γνωστικά αντικείμενα που έχει απομείνει δεν επηρεάζει την αυτοδυναμία του τμήματος , κτήριο όπου πληρώνει ο Δήμος Αγρινίου όπου περιέχεται ακριβής εργαστηριακός εξοπλισμός και μεταπτυχιακό , διδακτορικό πρόγραμμα.

Αγγίζει τα όρια εγκλήματος η μη αξιοποίηση ενός καινοτόμου τμήματος όπως το ΔΠΠΝΤ από την ελληνική κοινωνία δείχνοντας τη κλειστόμυαλη και μη αναπτυξιακή πολιτική που υλοποιήθηκεστα κακώς γραμμένα κείμενα της πολιτικής ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ και ευελπιστούμε να μην αποδείξετε με τη μη επανίδρυση του τμήματος και δημιουργίαΣχολής Αειφόρου Ανάπτυξης και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα το Αγρίνιο τη συνέχεια της ίδιας λογικής της προηγούμενης κυβέρνησης .Με εκτίμηση ,Φοιτητές ΔΠΠΝΠ