Οι τρεις κλάδοι που πρωταγωνιστούν στην αύξηση του ΑΕΠ

Οι τρεις κλάδοι που πρωταγωνιστούν στην αύξηση του ΑΕΠ

  • |

Oι κλάδοι του τουρισμού, των μεταφορών και του εμπορίου, χονδρικού και λιανικού, αποτέλεσαν τους κινητήριους μοχλούς της οικονομικής μεγέθυνσης, σημειώνει η Alpha Bank στο Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων, που κυκλοφόρησε χθες. Στο δελτίο αναλύεται η συμβολή των επιμέρους κλάδων της οικονομίας στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ), στην απασχόληση και στον κύκλο εργασιών το πρώτο εξάμηνο του 2022.

Αναλυτικότερα, το πρώτο εξάμηνο του έτους η ΑΠΑ του κλάδου «εμπόριο, ξενοδοχεία, εστίαση και μεταφορές» αυξήθηκε κατά 20,3% σε ετήσια βάση, συνεισφέροντας 4,8 ποσοστιαίες μονάδες στην αύξηση της ΑΠΑ συνολικά. Το προϊόν του δευτερογενούς τομέα της οικονομίας, σύμφωνα με την ίδια ανάλυση, δηλαδή της βιομηχανίας και των κατασκευών, ακολουθεί ανοδική τροχιά, από το 2018 και μετά, με τη συνολική θετική συμβολή του να αντιστοιχεί στο 17% της ανόδου της ΑΠΑ το πρώτο εξάμηνο του 2022. Τέλος, οι υπηρεσίες, εξαιρουμένου του τουρισμού, επίσης συνέβαλαν στην αύξηση του προϊόντος της οικονομίας στο διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου 2022, με την ΑΠΑ των κλάδων «τέχνες-διασκέδαση-ψυχαγωγία και επαγγελματικές, επιστημονικές, τεχνικές, διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες» να έχει σημειώσει τις μεγαλύτερες αυξήσεις.

Σε ό,τι αφορά την απασχόληση, το πρώτο εξάμηνο του 2022 αυξήθηκε κατά 8,9%, ή κατά 335.000 άτομα σε ετήσια βάση, έναντι πτώσης κατά 78.000 άτομα, αντίστοιχα, το ίδιο χρονικό διάστημα του 2021. Το 32% της ανόδου των απασχολούμενων, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, σε σύγκριση με το ίδιο χρονικό διάστημα του 2021, προήλθε από τον κλάδο «καταλύματα-εστίαση», το 16,3% από το χονδρικό και το λιανικό εμπόριο, και το 14,4% από τη βιομηχανία. Αξίζει να σημειωθεί ότι από την αύξηση των απασχολουμένων στη βιομηχανία σχεδόν το 72% αφορούσε τη μεταποίηση. Παράλληλα, περισσότερο από το 30% της αύξησης της απασχόλησης το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, σε ετήσια βάση, προήλθε από τις λοιπές υπηρεσίες και πρωτίστως από την εκπαίδευση, τις τέχνες, τη διασκέδαση και την ψυχαγωγία, καθώς και τις επαγγελματικές, επιστημονικές, τεχνικές, διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες. Αντίθετα, η απασχόληση μειώθηκε στον χρηματοπιστωτικό κλάδο και στη δημόσια διοίκηση-άμυνα-υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση. Τέλος, σε όρους κύκλου εργασιών, το πρώτο επτάμηνο του 2022 οι μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις καταγράφηκαν στους κλάδους: καταλύματα-εστίαση, τέχνες-διασκέδαση-ψυχαγωγία, παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων –ο οποίος αποτελεί κλάδο του βιομηχανικού τομέα–, μεταφορά και αποθήκευση, μεταποίηση, καθώς και διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες.

.kathimerini.gr

Σχόλια (0)

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.