Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος για τη διαδοχική ασφάλιση

Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος για τη διαδοχική ασφάλιση

Υπογράφηκε από τον υφυπουργό Εργασίας η εγκύκλιος για τη διαδοχική ασφάλιση που εκκρεμούσε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του νόμου Κατρούγκαλου.

Αγγελόπουλος Βασίλης

Με την εγκύκλιο ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τον υπολογισμό και την απονομή των συνταξιοδοτικών παροχών ασφαλισμένων με χρόνο διαδοχικής ασφάλισης.

Ειδικότερα, με την εγκύκλιο:

– Παρέχονται οδηγίες για την ενιαία εξέταση αιτήσεων που περιέχουν διαδοχικό χρόνο ασφάλισης και υποβάλλονται μετά την 13/05/2016.

– Απλοποιείται η διαδικασία υπολογισμού και έκδοσης κύριων και επικουρικών συντάξεων καθώς και εφάπαξ. Από την 01/01/2017 ο χρόνος ασφάλισης που είχε διανυθεί στον πρώην φορέα στον οποίο ο ασφαλισμένος είχε, με βάση την απασχόλησή του, υποχρέωση υπαγωγής, λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον ΕΦΚΑ.

– Αίρονται στρεβλώσεις του παρελθόντος και επιταχύνεται η απονομή των παροχών, καθώς οι νέες διατάξεις εφαρμόζονται ενιαία στον ΕΦΚΑ και στο ΕΤΕΑΕΠ.