Ξεκίνησε από σήμερα να ισχύει η εμπορική συμφωνία CETA μεταξύ ΕΕ και Καναδά

Ξεκίνησε από σήμερα να ισχύει η εμπορική συμφωνία CETA μεταξύ ΕΕ και Καναδά

Την Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017, αρχίζει να ισχύει προσωρινά η Συνολική Οικονομική Εμπορική Συμφωνία (CETA) μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά. Ωστόσο, θα αρχίσει να ισχύει πλήρως και οριστικά, μόλις την κυρώσουν όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή θα συνεργαστεί με τα κράτη μέλη της ΕΕ και τον Καναδά, για να διασφαλίσει την εύρυθμη και αποτελεσματική εφαρμογή της. Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ζαν-Κλωντ Γιούνκερ, αναφερόμενος στην συμφωνία δήλωσε τα εξής: «Η συμφωνία αυτή ενσωματώνει ό,τι ακριβώς επιθυμούμε από την εμπορική πολιτική μας, να λειτουργεί ως εργαλείο ανάπτυξης που ωφελεί τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τους Ευρωπαίους πολίτες, αλλά και ως μέσο προώθησης των αξιών μας, τιθάσευσης της παγκοσμιοποίησης και διαμόρφωσης των κανόνων του παγκόσμιου εμπορίου».

Και πρόσθεσε: «Η εν λόγω εμπορική συμφωνία αποτέλεσε αντικείμενο σε βάθος κοινοβουλευτικής εξέτασης, γεγονός που αντικατοπτρίζει το αυξημένο ενδιαφέρον των πολιτών για την εμπορική πολιτική. Οι έντονες ανταλλαγές σχετικά με τη CETA κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής αποτελούν αδιάσειστη μαρτυρία της δημοκρατικότητας που διακρίνει τον μηχανισμό λήψης αποφάσεων της ΕΕ.

Αναμένω από τα κράτη μέλη να διενεργήσουν ολοκληρωμένο και διεξοδικό διάλογο στο πλαίσιο της διαδικασίας κύρωσης της συμφωνίας στο επίπεδό τους. Καλώ τις επιχειρήσεις και τους πολίτες μας να αξιοποιήσουν την ευκαιρία αυτή, αλλά και τον καθένα να διαπιστώσει τα απτά οφέλη που μπορεί να του προσφέρει η εμπορική πολιτική μας».

Η επίτροπος κ. Σεσίλια Μάλμστρομ, αρμόδια για θέματα εμπορίου, δήλωσε: «Ήρθε η ώρα να αλλάξουν τα πράγματα για τους εξαγωγείς μας. Η προσωρινή έναρξη ισχύος της συμφωνίας επιτρέπει στις επιχειρήσεις και τους πολίτες της ΕΕ να αρχίσουν ήδη να δρέπουν τα οφέλη της συμφωνίας. Το γεγονός αυτό στέλνει ένα θετικό μήνυμα για την παγκόσμια οικονομία και έχει τη δυνατότητα να τονώσει την οικονομική ανάπτυξη και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας.

Η CETA αποτελεί μια σύγχρονη και προοδευτική συμφωνία, που αποτυπώνει την προσήλωσή μας στις αξίες μας, που εδράζονται στο ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο. Μας βοηθά να διαμορφώσουμε την παγκοσμιοποίηση και τους κανόνες που διέπουν το παγκόσμιο εμπόριο. Επιπλέον, η CETA αντικατοπτρίζει την αμέριστη προσήλωσή μας στη βιώσιμη ανάπτυξη και προστατεύει τη δυνατότητα των κυβερνήσουν να υιοθετούν ρυθμίσεις με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον.

Η συμφωνία ενισχύει σημαντικά τις σχέσεις μας με τον Καναδά, που αποτελεί στρατηγικό εταίρο και σύμμαχο με τον οποίο μας ενώνουν ισχυροί ιστορικοί και πολιτιστικοί δεσμοί».

Διαδικασία και επόμενα βήματα
Η ΕΕ και ο Καναδάς υπέγραψαν τη CETA στις 30 Οκτωβρίου 2016, κατόπιν της έγκρισης των κρατών μελών της ΕΕ, όπως αποτυπώθηκε στο πλαίσιο του Συμβουλίου. Στις 15 Φεβρουαρίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε επίσης την έγκρισή του. Στις 16 Μαΐου 2017 η καναδική πλευρά κύρωσε τη CETA. Έτσι, άνοιξε ο δρόμος για την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας, μόλις ο Καναδάς ενέκρινε όλες τις απαιτούμενες εκτελεστικές διατάξεις.

Η CETA θα εφαρμοστεί πλήρως, μόλις όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ κυρώσουν τη συμφωνία σύμφωνα με τις αντίστοιχες συνταγματικές τους επιταγές. Όταν η CETA τεθεί σε πλήρη ισχύ, ένα νέο και βελτιωμένο σύστημα επενδυτικών δικαστηρίων θα αντικαταστήσει τον τρέχοντα μηχανισμό επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών (ISDS) που υπάρχει σε πολλές διμερείς εμπορικές συμφωνίες τις οποίες διαπραγματεύτηκαν στο παρελθόν κυβερνήσεις κρατών μελών της ΕΕ. Ο νέος μηχανισμός θα είναι διαφανής και δεν θα βασίζεται σε ειδικά (ad hoc) δικαστήρια.

agrotypos.gr