Πριν «στεγνώσει το μελάνι» από το ν/σ για τα εργασιακά, οι θεσμοί ζητούν αντικατάσταση άρθρων

Πριν «στεγνώσει το μελάνι» από το ν/σ για τα εργασιακά, οι θεσμοί ζητούν αντικατάσταση άρθρων

Η γ’ αξιολόγηση που αναμένεται να ξεκινήσει, σε επίπεδο διαπραγμάτευσης τις επόμενες ημέρες, αναμένεται να συμπεριλάβει και τις διαφωνίες των θεσμών σε συγκεκριμένες κυβερνητικές παρεμβάσεις. Αυτές εστιάζονται στο σκέλος της δικαστικής διαμάχης ανάμεσα σε εργοδότες και σε εργαζόμενους, αλλά και στο πλαφόν που μπήκε (έως 30%) στις μειώσεις για περιπτώσεις πρόωρης συνταξιοδότησης. Πιο αναλυτικά, τα επιχειρήματα που πρόκειται να αξιοποιηθούν ενόψει γ’ αξιολόγησης είναι τα εξής:

Αγγελόπουλος Βασίλης

Πρόωρη συνταξιοδότηση: Στο νέο νόμο υπάρχει διάταξη που ορίζει ότι το συνολικό ποσοστό της μείωσης της σύνταξης σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30%. Η διάταξη αφορά γυναίκες στο δημόσιο που αποχωρούν στα 55 έτη, αλλά και άνδρες που αποχωρούν στα 60 έτη. Σε αρκετές περιπτώσεις, εάν δεν ίσχυε η συγκεκριμένη διάταξη, η μείωση της σύνταξης θα μπορούσε να φτάνει στα επίπεδα 45 – 50%. Οι θεσμοί θέλουν η διάταξη αυτή να καταργηθεί. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο θεωρούν ότι θα μειωθεί η συνταξιοδοτική δαπάνη και ότι θα λειτουργήσει αποτρεπτικά στην επιλογή που κάνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι να κάνουν χρήση των ευεργετικών διατάξεων του νόμου και να υποβάλλουν αίτηση για πρόωρη συνταξιοδότηση. Θα είναι τόσο μικρό το ποσό της σύνταξης που θα λαμβάνουν, ώστε δεν θα τους συμφέρει να βγουν πρόωρα στη σύνταξη.

Δικαστική διαμάχη: Ο νέος νόμος ορίζει ότι επιταχύνεται η διαδικασία εκδίκασης των αγωγών και των ένδικων μέσων για περιπτώσεις απολύσεων και μη καταβολής μισθών. Ορίζεται όριο 60 ημερών για τη συζήτηση των αγωγών και των τακτικών ένδικων μέσων επί των διαφορών για άκυρη απόλυση, μισθούς υπερημερίας και καθυστερούμενους μισθούς. Σε περίπτωση αναβολής, η δίκη πρέπει να οριστεί εντός 30 ημερών και η απόφαση θα πρέπει να δημοσιεύεται υποχρεωτικά μέσα σε 30 ημέρες από τη συζήτηση.
Οι θεσμοί πρόκειται να προβάλλουν το επιχείρημα της «συμφόρησης» των δικαστηρίων μέσω της παραπάνω διαδικασίας. Προτείνουν δε, οι διαφορές ανάμεσα σε εργοδότες και σε εργαζόμενους νε επιχειρείται να επιλύονται πριν φτάσουν στις δικαστικές αίθουσες, γιατί όχι μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού.