Μεταβολή του καθαρού πλούτου των νοικοκυριών (2001-2015)

Μεταβολή του καθαρού πλούτου των νοικοκυριών (2001-2015)

15 χρόνια μέσα στο ευρώ φτωχύναμε κατά 13% σε σχέση με το 2001

Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της οποίας τα νοικοκυριά είναι φτωχότερα (σε καθαρό πλούτο) κατά 13% σε σχέση με το 2000. Για τις υπόλοιπες υπό διερεύνηση χώρες, τα στοιχεία έχουν ως εξής:

Πορτογαλία: αύξηση κατά 12% σε σχέση με το 2001

Ιταλία: αύξηση 33%

Αυστρία: αύξηση 43%, Ολλανδία: αύξηση 45%, Γαλλία αύξηση: 47%

Γερμανία: αύξηση 58%, Φινλανδία: αύξηση 60% και Βέλγιο: αύξηση 63%

Δείτε επίσης εδώ τη Μεταβολή στην περιουσία (καταθέσεις, μετοχές, ομόλογα) σε χώρες της Ευρώπης [2007-2015]

/sioualtec.blogspot.gr