Νομοσχέδιο, Εκσυγχρονισμό της Περιβαλλοντικής νομοθεσίας

Νομοσχέδιο, Εκσυγχρονισμό της Περιβαλλοντικής νομοθεσίας

  • |

 

Στην χρονική στιγμή της κορύφωσης της πανδημίας του κορωναϊού, με καθεστώς «καραντίνας» στη Βουλή και σημαντικές αντιδράσεις, κατατέθηκε για να ψηφιστεί άμεσα το νομοσχέδιο για τον «Εκσυγχρονισμό της περιβαλλοντικής νομοθεσίας» του ΥΠΕΝ.

Σε μια εποχή, που οι επιστήμονες/ερευνητές, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η επιτροπή περιβάλλοντος του ΟΗΕ, συμφωνούν ότι, οι ανθρώπινες δραστηριότητες διαταράσσουν τη δομή και τις λειτουργίες των οικοσυστημάτων, μεταβάλλουν τη βιοποικιλότητα, μειώνουν την αφθονία των οργανισμών, προκαλούν αύξηση του πληθυσμού σε άλλους, τροποποιούν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ οργανισμών, του φυσικού και χημικού περιβάλλοντος τους. Στις διαταραχές που επηρεάζουν και τις μολυσματικές ασθένειες και τη μετάδοση τους περιλαμβάνονται, η αποψίλωση δασών, η  αλλαγή χρήσεων  γης, η διαχείριση του νερού (κατασκευή φραγμάτων, άρδευση), η  ανεξέλεγκτη αστικοποίηση, η  κλιματική μεταβλητότητα και αλλαγή, κλπ.

Όπως έλεγε και ο Βάρναλης « ασήμαντοι, χυδαίοι, μηδενικοί κάναν την οικουμένη φυλακή.

Με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε αλλάζουν οι διατάξεις  για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων, τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών, οι κατηγορίες, οι ζώνες  και οι χρήσεις των προστατευόμενων περιοχών, και πολλά άλλα.

Το νομοσχέδιο είναι βαθιά αντι-περιβαλλοντικό, θυσιάζει το περιβάλλον στο βωμό των «επενδύσεων» και το εκχωρεί στο κεφάλαιο, για  να  κερδοσκοπεί  απρόσκοπτα. Παραβιάζει Συνταγματικές διατάξεις, Διεθνείς συμβάσεις, και δημοκρατικές διαδικασίες.

Ένα μεγάλο μέρος αυτού του αντι-περιβαλλοντικού νομοσχεδίου, θα κληθεί να εφαρμόσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, χωρίς καν να έχει καταθέσει τη γνώμη της.

 

Συγκεκριμένα  με το νομοσχέδιο :

 

Η κυβέρνηση επιδιώκει να αλλάξει εκ βάθρων το πλαίσιο αδειοδότησης των ΑΠΕ, στην κατεύθυνση εξυπηρέτησης των επιχειρηματικών  ομίλων, που πιέζουν για μεγάλες επενδύσεις.

Απαλλάσσει εταιρίες, όπως η «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ», από τη διαδικασία των αδειοδοτήσεων και την εντάσσει σε καθεστώς απλής γνωστοποίησης των δραστηριοτήτων της δημιουργώντας νέο προηγούμενο για άλλες εταιρίες και δραστηριότητες όπως των υδρογονανθράκων.

Προωθεί την εσπευσμένη ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ, με την εκχώρηση σημαντικού  μέρους των μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου σε επιχειρηματικούς ομίλους.

 

Αλλάζει ριζικά τις ρυθμίσεις της νομοθεσίας στον τομέα της διαχείρισης των  στερεών αποβλήτων.

Επιδιώκει να μετατρέψει τους φορείς διαχείρισης αποβλήτων από Ν.Π. Δημοσίου Δικαίου. σε Ν.Π. Ιδιωτικού Δικαίου, με σκοπό να διευκολύνει  τους ιδιώτες, να εμπλακούν στο έργο της διαχείρισης αποβλήτων. Αφαιρεί από τα Δημοτικά Συμβούλια την αρμοδιότητα να εισηγούνται και να αποφασίζουν για κρίσιμα ζητήματα (προστασία περιβάλλοντος, χρήσεις γης, πολεοδομικά, κανονιστικές αποφάσεις, κ.α.) και εκχωρεί αυτήν την αρμοδιότητα στις Επιτροπές Ποιότητας Ζωής. Απαξιώνει δηλαδή τα Δημοκρατικά εκλεγμένα Συλλογικά όργανα.

Καταργεί την ουσία της προστασίας των περιοχών Natura 2000 και προωθεί ακόμα και μεταλλευτικές και εξορυκτικές δραστηριότητες, σε περιοχές προστασίας της φύσης. Ορίζει  χρήσεις γης, που καθιστούν τις προστατευόμενες περιοχές, επέκταση του αστικού χώρου,  καθορίζοντας τέσσερις κλιμακούμενες ζώνες δίνοντας έτσι, τη δυνατότητα βαρέων επενδυτικών δραστηριοτήτων όπως οι εξορύξεις Υδρογονανθράκων, η τουριστική /εμπορευματική «αξιοποίηση» τους και η δημιουργία μη αναγκαίων υποδομών μέσα σε αυτές (δρόμων, κτιρίων κλπ).

Εκθέτει  σε κίνδυνο τις προστατευόμενες περιοχές, με την κατάργηση της αυτοτέλειας και τη συγχώνευση των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.

Εκχωρεί τον έλεγχο και την αξιολόγηση των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε ιδιώτες .

Νομιμοποιεί τα αυθαίρετα μέσα στις  δασικές εκτάσεις, και κατά περίπτωση σε υγροτόπους και ρέματα. Αίρει διατάξεις προστασίας, επιτρέπει και μονιμοποιεί καταπατήσεις, εκχερσώσεις, παράνομες δράσεις στα δασικά οικοσυστήματα που έγιναν μέχρι το 2011.

Συμπερασματικά, δυστυχώς προκύπτει ότι η περιβαλλοντική αδειοδότηση αντιμετωπίζεται σαν μία επιπλέον γραφειοκρατική διαδικασία (όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου), πιθανό εμπόδιο για έργα/επενδύσεις, που πρέπει να απλοποιηθεί ή/και να απαλειφθεί, και οι Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων των έργων αντιμετωπίζονται σαν ένα επιπλέον τυπικό δικαιολογητικό, που θα πρέπει να αποκτηθεί απλά για να προχωρήσει το όποιο έργο ή επένδυση.

Η προστασία του περιβάλλοντος, η ολοκληρωμένη διαχείρισή του υπέρ του κοινωνικού συνόλου, η προστασία των Προστατευόμενων Περιοχών, η προστασία του δημόσιου χώρου και των φυσικών οικοσυστημάτων και η μη εκχώρησή τους στα οικονομικά πολυεθνικά συμφέροντα, είναι άμεση προτεραιότητα για την Παράταξή μας και θα υπερασπιστούμε το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των πολιτών της Δυτικής Ελλάδας έναντι αυτής της σημερινής επίθεσης.

 

 

Οι Άνθρωποι πάνω από τα κέρδη,

 

Αγώνας για την Γη και την Ελευθερία.