Κοινωνία Μπροστά | Ερωτήσεις στο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο στις 4/7

Κοινωνία Μπροστά | Ερωτήσεις στο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο στις 4/7

  • |

Προς: κ. Νικόλαο Καραπάνο,

Δήμαρχο Ι.Π. Μεσολογγίου

κ. Δήμαρχε, παρακαλούμε όπως μας απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

1.   Την Παρασκευή 30-6-2017 στο ισόγειο του Δημαρχείου “αιωρούμενη” ντουλάπα στο Ληξιαρχείο καταπλάκωσε διοικητική υπάλληλο, η οποία διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο. Τη στιγμή εκείνη το γραφείο ήταν γεμάτο από δημότες που έγιναν μάρτυρες του συγκεκριμένου περιστατικού. Τι προτίθεται να πράξει η Δημοτική Αρχή, πρωτίστως στο θέμα της υγιεινής και της ασφάλειας των εργαζομένων;

2.   Με την υπ’ αριθ. 54/13-6-2017 απόφασή του το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜ ενέκρινε κατά πλειοψηφία το πρακτικό αξιολόγησης του διαγωνισμού «Προμήθεια εξοπλισμού για τη βελτίωση ποιότητας νερού υδροδότησης του Αιτωλικού» προϋπολογισμού 1.782.748 ευρώ. Στην εν λόγω δημοπρασία συμμετείχε μόνο μία ανώνυμη τεχνική εταιρεία με ποσό οικονομικής προσφοράς 1.388.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση 3,46% (!). Ερωτάται η Δημοτική Αρχή και η ΔΕΥΑΜ:

α) Θεωρεί συμφέρουσα τη μία και μοναδική προσφορά με έκπτωση 3,46%;

β) Έχει ασκηθεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3886/2010 κατά της ανωτέρω απόφασης;

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Συνδυασμού

«ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»

Π. Παπαδόπουλος

Δ. Κοκοτός