Επανασυνδέονται με το ηλεκτρικό ρεύμα ευπαθή νοικοκυριά του Δήμου μας!

Επανασυνδέονται με το ηλεκτρικό ρεύμα ευπαθή νοικοκυριά του Δήμου μας!

  • |

 

Μετά από σχετική ερώτηση του Συνδυασμού μας «Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ» στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο (11/6) συνεδρίασε την επόμενη ημέρα στο Αγρίνιο η συγκροτηθείσα με αριθ. πρωτ. 5238/343/26-3-2018 (ΑΔΑ: 7ΑΠΕΩΡΖ-Ζ6Σ) ειδική τριμελής επιτροπή για τον έλεγχο προϋποθέσεων επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος ευπαθών καταναλωτών στο Δήμο μας, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΥΠΕΜ/ΥΠΡΓ/74081228 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής των ρυθμίσεων του άρθρου 38 του νόμου 4508/2017. Επί του συνόλου των αρχικά κατατεθεισών δεκαεπτά (17) αιτήσεων επανασύνδεσης, έγιναν δεκτές έξι (6) που πληρούν τα κριτήρια υποβολής της αίτησης. Να σημειώσουμε εδώ ότι το πρόγραμμα υποβολής των αιτήσεων είναι ανοικτό με την προϋπόθεση ότι η διακοπή του ρεύματος έχει γίνει μέχρι 14-2-2018.

Το ύψος του ειδικού βοηθήματος θα αντιστοιχεί σε ποσό που θα καθορίζεται ανάλογα με το ύψος της συνολικής οφειλής των καταναλωτών προς τη ΔΕΗ.

Για χρέη έως 6.000 ευρώ διαγράφεται το 100% της οφειλής, για ποσά ύψους 6.001 έως 9.000 ευρώ καλύπτεται το 75% της οφειλής και για οφειλές 9.001 έως 12.000 ευρώ το 30% της οφειλής.

Μετά την παραπάνω εξέλιξη οι δικαιούχοι του ειδικού βοηθήματος πρέπει να απευθύνονται στο Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου ώστε να ενεργοποιηθεί η διαδικασία επανασύνδεσης του ηλεκτρικού ρεύματος που έχει διακοπεί λόγω οφειλών.

Ως «Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ» θεωρούμε την παραπάνω εξέλιξη ως ένα πρώτο θετικό βήμα στήριξης των φτωχών συμπολιτών μας και όλων όσων δοκιμάζονται από την παρατεταμένη κοινωνική και οικονομική κρίση και θεωρούμε ότι η νομοθετική αυτή πρωτοβουλία πρέπει να διευρυνθεί ακόμα περισσότερο – ως προς τα οικονομικά κριτήρια – ώστε ΟΛΟΙ οι συμπολίτες μας να έχουν πρόσβαση στα στοιχειώδη. Με δεδομένο δε ότι ο αρχικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 10 εκατ. ευρώ, θεωρούμε ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι συμπολίτες μας πρέπει να προστρέξουν τάχιστα να ενταχθούν στη συγκεκριμένη ρύθμιση. Καλό είναι λοιπόν να μην ξεχνιόμαστε, γιατί κάποτε επενδύσαμε και σ’ αυτά…

 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ

«Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ