Φαρμάκης για το ηλεκτρονικό καλάθι των αγροτικών προϊόντων

Φαρμάκης για το ηλεκτρονικό καλάθι των αγροτικών προϊόντων

Επερώτηση σχετικά με το ηλεκτρονικό καλάθι των αγροτικών προϊόντων της ΠΔΕ κατέθεσε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Νεκτάριος Φαρμάκης προς την αιρετή διοίκηση της Περιφέρειας.

Η επερώτηση έχει ως εξής:

Η πολιτική αλλά και οι πολιτικοί κρίνονται αναμφισβήτητα από τα αποτελέσματα.

Και επειδή η παρακολούθηση μιας υπόθεσης (follow up κατά το «τεχνοκρατικότερον») αποτελεί το μοναδικό τρόπο να αξιολογηθεί μια πολιτική πρωτοβουλία, οφείλουμε να ενημερωθούμε για τα κατωτέρω:

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,  υλοποιώντας την πολιτική που είχε σχεδιάσει για την στήριξη του πρωτογενούς τομέα, προχώρησε στην υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης του Έργου «Ηλεκτρονικό Καλάθι Προϊόντων», τον Ιανουάριο του 2014 (έχουμε ήδη κλείσει 3 χρόνια).

Αντικείμενο της Σύμβασης, ήταν μεταξύ άλλων, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της Διαδικτυακής Πύλης για το Ηλεκτρονικό Καλάθι Προϊόντων και η σύνταξη των τελικών προδιαγραφών του, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, η εγκατάσταση, ο έλεγχος και η δοκιμαστική λειτουργία σε virtual περιβάλλον, καθώς και η σύνταξη του τεκμηριωτικού υλικού υποσυστημάτων και υπηρεσιών (τεχνικών και λειτουργικών εγχειριδίων, σενάρια λειτουργίας της πλατφόρμας και των υπηρεσιών). (Δείτε ΕΔΩ)

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) σε ποσοστό 80% και από Εθνικούς Πόρους 20%

Οι δαπάνες του Έργου βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τον Κωδικό Πράξης ΣΑ:  2011ΕΠ00180018 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και προϋπολογισμός του ανέρχονταν περίπου στις 229.000 €.

Να σημειωθεί πως το Έργο θα έπρεπε να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί σε επτά μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης, ενώ θα το παραλάβει και θα είναι υπόχρεη να το λειτουργεί η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Επειδή η εν λόγω πρωτοβουλία, προβλήθηκε κι στηρίχθηκε από την Περιφερειακή Αρχή όσο καμία άλλη, με ανακοινώσεις, δημόσιες διαβουλεύσεις, εκδηλώσεις, ακόμα και τηλεοπτικά σποτ

Επειδή το ποσό που δαπανήθηκε, δεν ήταν διόλου ευκαταφρόνητο.

Επειδή από το 2014, δεν έχουμε καμία ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα τόσο του έργου, όσο και της πρωτοβουλίας, ούτως ώστε να κριθεί εκ του αποτελέσματος η Περιφερειακή Αρχή.

Επειδή από μια απλή περιήγηση στην διαδικτυακή πλατφόρμα του ηλεκτρονικού καλαθιού (Δείτε ΕΔΩ), διαπιστώνεται μια εικόνα απαξίωσης και εγκατάλειψης, που καταδεικνύει την παντελή αποτυχία του όλου εγχειρήματος.

ΕΠΕΡΩΤΑΣΘΕ

1)      Έχετε προβεί σε απολογισμό της εν λόγω πρωτοβουλίας, δηλαδή αυτής καθεαυτής της δημιουργίας του ηλεκτρονικού καλαθιού αγροτικών προϊόντων (πχ. πόσα μέλη έχουν εγγραφεί, πόσες συναλλαγές έχουν πραγματοποιηθεί κλπ);

2)      Πόσο ακριβώς έχει κοστίσει το Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων όχι μόνο σε χρήματα , αφού αυτά περιγράφονται στη σύμβαση και υπάρχουν οι πληρωμές στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ αλλά και σε άλλες δαπάνες προβολής, σε εργατοώρες του προσωπικού κλπ;

3)      Είναι ικανοποιημένη Περιφερειακή Αρχή  από τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας της και εάν όχι , τι πιστεύετε ότι έφταιξε;

 

Με εκτίμηση

Νεκτάριος Αθ. Φαρμάκης