Συνοχή, συνεργασία και δράση για τη μεταναστευτική κρίση και για τη Νεολαία

Συνοχή, συνεργασία και δράση για τη μεταναστευτική κρίση και για τη Νεολαία

  • |

Οι προτεραιότητες της Διαμεσογειακής Επιτροπής της CPMR (Διάσκεψη Περιφερειακών και Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης) για τη δράση τους κατά την διετία 2017-2018 συμφωνήθηκαν στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε το διήμερο 6-7 Ιουλίου, στη Νάπολη της Ιταλίας.

Για μια ολιστική (ή ολοκληρωμένη) στρατηγική σχετικά με το μεταναστευτικό, που θα βασίζεται στις αρχές της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και η οποία χρειάζεται άμεσα να εκπονηθεί από την ΕΕ και τη διεθνή κοινότητα, ώστε να δραστικά αντιμετωπιστούν ριζικά και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα τόσο τα αίτια όσο και οι επιπτώσεις της κρίσης αυτής, μίλησε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας και Πρόεδρος της Διαμεσογειακής Επιτροπής, Απόστολος Κατσιφάρας, τονίζοντας πως ένα από τα κυρίαρχα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι Περιφέρειες και οι Πόλεις που συμμετέχουν στην Επιτροπή και βρέχονται από την Μεσόγειο, είναι η μεταναστευτική κρίση, η οποία βαθαίνει όλο και περισσότερο.

«Η πρόσφατη πρωτοβουλία της ΕΕ να μειώσει τις πιέσεις στις ακτές των Ευρωπαϊκών Περιφερειών της Μεσογείου, όπως το πρόσφατο σχέδιο για την Ιταλία αλλά και τα πιθανά μέτρα για την Ελλάδα, είναι ένα θετικό βήμα, αλλά δεν αρκεί. Χρειαζόμαστε μια ολοκληρωμένη στρατηγική, που να αντιμετωπίζει τις ρίζες των ανθρώπινων μετακινήσεων και να προωθεί τη συνεργασία με τις χώρες προέλευσης για την καταπολέμηση της φτώχειας και τη βελτίωση της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, χρειάζονται αλληλεγγύη, συνοχή, συνεργασία» επεσήμανε ο κ. Κατσιφάρας και συνέχισε:

«Και φυσικά δεν είναι μόνο το μεταναστευτικό. Ζούμε, επικοινωνούμε, συνεργαζόμαστε και αναπτυσσόμαστε μέσα στη Μεσόγειο, με τις επιπτώσεις από την πολύπλευρη κρίση να καταφθάνουν με μικρότερους ή μεγαλύτερους ρυθμούς σε κάθε Περιφέρεια. Η ανεργία, η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός, είναι επίσης, σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι και πρέπει να δράσουμε για τη Μεσόγειό μας, για τις κοινωνίες μας και τους πολίτες μας, ιδίως τους νέους. Στις Περιφέρειες της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Ισπανίας, που βρέχονται από τη Μεσόγειο, η ανεργία των νέων αγγίζει το 40%. Πρέπει η ΕΕ να ενισχύσει περισσότερο τις πολιτικές της για τη δημιουργία απασχόλησης, για την εκπαίδευση και για την κινητικότητα των νέων στην περιοχή της Μεσογείου».

Την πρώτη ημέρα επικυρώθηκε το Συνολικό Σχέδιο Δράσης της Διαμεσογειακής Επιτροπή, το οποίο εστιάζει σε 4 βασικούς πυλώνες και ειδικότερα στην ενθάρρυνση νέων θαλάσσιων και μακροπεριφερεικών στρατηγικών στη Μεσόγειο, στην ενίσχυση του ρόλου των Περιφερειών στη διαχείριση της μετανάστευσης, στη συνεργασία στη Μεσόγειο μέσα από συγκεκριμένα έργα – με έμφαση στην ενίσχυση της συμμετοχής εταίρων από τις μη-Ευρωπαϊκές ακτές της Μεσογείου, και ιδίως από τη Νότια ακτή – και στην ενίσχυση της Μεσογειακής ταυτότητας μέσω της Μεσογειακής Ιθαγένειας.

Παράλληλα, το Γενικό Σχέδιο πλαισιώνεται και από μία τομεακή προσέγγιση, μέσω τεσσάρων επιμέρους Σχεδίων Δράσεις που επικεντρώνονται σε βασικές πολιτικές του ενδιαφέροντος των Περιφερειών της Μεσογείου και ειδικότερα: Οικονομική και Κοινωνική Συνοχή, Εδαφική Συνεργασία και Μακροπεριφερειακές Στρατηγικές, Μεταφορές και Θαλάσσιες Υποθέσεις και Ενέργεια και Ύδατα.

Κατά τη δεύτερη ημέρα όλες οι πολιτικές συζητήσεις εστιάστηκαν κυρίως στο μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα διάφορα σενάρια, στην Πολιτική Συνοχής της Ε.Ε., στην Πολιτική Γειτονίας για το Νότο, στις αναδυόμενες στρατηγικές/πρωτοβουλίες και στα κύρια προγράμματα συνεργασίας στη Μεσόγειο.

Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης της Διαμεσογειακής Επιτροπής της CPMR, στις οποίες συμμετείχαν περισσότεροι από 100 εκπρόσωποι Μεσογειακών Περιφερειών και από τις δύο ακτές της Μεσογείου, καθώς και εκπρόσωποι των κυριότερων θεσμών της ΕΕ (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ένωση για τη Μεσόγειο), εθνικοί εκπρόσωποι και εκπρόσωποι της περιοχής της Μεσογείου από την ακαδημαϊκή κοινότητα, τις Τοπικές αρχές, τις συλλογικότητες και την κοινωνία των πολιτών, συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον των Ευρωπαϊκών ΜΜΕ, με τον Περιφερειάρχη και Πρόεδρο της Διαμεσογειακής Απ. Κατσιφάρα, να δίνει συνεντεύξεις στα κανάλια TV3 FRANCE, RAI και TGV.

Στις εργασίες μαζί με τον Περιφερειάρχη συμμετείχε και ο Βοηθός Περιφερειάρχη και Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος σε θέματα Έρευνας και Καινοτομίας – Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων, Χρήστος Μπούνιας.

Βράβευση της Διαμεσογειακής Επιτροπής με το «Τοτέμ της Ειρήνης»

Κορυφαία στιγμή του διημέρου της Γενικής Συνέλευσης ήταν η βράβευση της Διαμεσογειακής Επιτροπής της CPMR από το Μεσογειακό Ίδρυμα (Fondazione Mediterraneo) με το παγκόσμιας εμβέλειας βραβείο «Τοτέμ της Ειρήνης», για το συνολικό έργο και προσφορά της Επιτροπής στην συνοχή και στην περιφερειακή ανάπτυξη της Μεσογείου.

Το βραβείο παρέλαβε ο Περιφερειάρχης και Πρόεδρος της Διαμεσογειακής Επιτροπής Απόστολος Κατσιφάρας.

Παραλαμβάνοντας το σημαντικό αυτό βραβείο, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας και Πρόεδρος της Διαμεσογειακής Επιτροπής, Απόστολος Κατσιφάρας, δήλωσε:  «Το συγκεκριμένο βραβείο είναι για όλους εμάς, μεγάλη τιμή, αλλά κυρίως ευθύνη. Τιμή γιατί αποδεικνύει την αξία μας για τη λεκάνη της Μεσογείου και πολύ περισσότερο ευθύνη, γιατί θα πρέπει να συνεχίσουμε το πολυεπίπεδο έργο που κάνουμε ως Επιτροπή διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στα τεκταινόμενα στην ευρύτερη περιοχή».

Το «Τοτέμ της Ειρήνης» είναι ένα παγκόσμιας εμβέλειας βραβείο και απονέμεται από το Μεσογειακό Ίδρυμα (Fondazione Mediterraneo) μόνο σε μείζονος σημασίας προσωπικότητες και Οργανισμούς, που έχουν σημαντική προσφορά σε ζητήματα ειρήνης και κοινής ανάπτυξης. Μεταξύ άλλων που έχουν τιμηθεί με το βραβείο αυτό είναι ο ΟΗΕ, το Συμβούλιο της Ευρώπης και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης.

Το «Τοτέμ» είναι έργο τέχνης του Ιταλού γλύπτη Mario Molinari (διάσημος καλλιτέχνης, ευαίσθητος στην ειρήνη και τον διάλογο μεταξύ των πολιτισμών) και αποτελεί το σύμβολο της παγκόσμιας ειρήνης και συναδέλφωσης και ιδιαίτερα στην περιοχή της Μεσογείου.

Ποιο είναι το Μεσογειακό Ίδρυμα (Fondazione Mediterraneo)

Πρόκειται για ένα ίδρυμα-δίκτυο για το διάλογο μεταξύ κοινωνιών και πολιτισμών, που επιβλέπεται από την Ιταλική Κυβέρνηση.

Πρόκειται για δημιούργημα του Michele Capasso, ενός παγκοσμίου φήμης ιταλού αρχιτέκτονα, ο οποίος μετά τον πόλεμο στη Γιουγκοσλαβία αποφάσισε να πάψει να είναι «αρχιτέκτονας μηχανικός» και έχει αφιερώσει τη ζωή του στο να είναι «αρχιτέκτονας της ειρήνης». Έτσι, το 1994 ίδρυσε το Fondazione Mediterraneo με στόχο τη δημιουργία διαλόγου ως μέσου για την επίλυση συγκρούσεων.

Στόχοι του Ιδρύματος είναι:

Να εκπροσωπεί την αρχή της ίσης κυριαρχίας και αξιοπρέπειας των λαών.
Να εκπροσωπεί το πνεύμα της ειρήνης και της συνεργασίας μεταξύ των λαών, σε σχέση με τα θεμελιώδη δικαιώματα που εκφράζονται από τα Ηνωμένα Έθνη.
Να προωθεί τη διεθνή κατανόηση μέσω της γνώσης διαφορετικών κοινωνικών, πολιτιστικών πραγματικοτήτων και ενθαρρύνοντας τη στενή αλληλεπίδρασή τους.
Να ενισχύει τις κοινές αξίες και συμφέροντα όσον αφορά τα ανθρώπινα θεμελιώδη δικαιώματα.
Να τονίζει τις ιδιαιτερότητες των διαφορετικών πολιτισμών και τον πλούτο των παραδόσεων.
Να αντιπροσωπεύει τον σεβασμό του πλουραλισμού, των πολιτισμικών διαφορών, των ανθρώπινων θεμελιωδών δικαιωμάτων και της δημοκρατίας με ένα «σιωπηλό θόρυβο αγάπης».

Ποια είναι η Διαμεσογειακή Επιτροπή της CPMR

Η Διαμεσογειακή Επιτροπή είναι μία από της 6 γεωγραφικές επιτροπές της CPMR, ενός οργανισμού που συγκεντρώνει συνολικά 150 περιφέρειες από 28 διαφορετικές χώρες, αντιπροσωπεύοντας εκατοντάδες εκατομμύρια πολιτών.

Δημιουργήθηκε το 1990 για να εκφράσει τα κοινά συμφέροντα των Μεσογειακών Περιφερειών, και σήμερα συγκεντρώνει 44 Περιφέρειες από 10 διαφορετικές χώρες και από τις δύο ακτές της Μεσογείου.

Διαθέτει ένα ευρύ και οργανωμένο δίκτυο σχέσεων με όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες της ΕΕ και της Μεσογείου, σε δημόσιο και ιδιωτικό επίπεδο, και εργάζεται για την προώθηση της φωνής των Περιφερειών και των πολιτών της Μεσογείου σε όλα τα επίπεδα.

Από ιδρύσεως της, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει ενεργά στη Διαμεσογειακή Επιτροπή, και την περίοδο 2011-2016 βρισκόταν στην Αντιπροεδρία της Επιτροπής, ενώ σήμερα έχει την Προεδρία για τη θητεία 2017-2018, μετά την ομόφωνη εκλογή του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Απ. Κατσιφάρα ως Προέδρου της Διαμεσογειακής Επιτροπής, πέρσι κατά τη Γενική Συνέλευση της Βενετίας.

Εκτρωφείο Λαγων Καρφής Ευαγγελος