Το ψέμα… όταν δεν περπατάει…πετάει έως το Μακάο!

Το ψέμα… όταν δεν περπατάει…πετάει έως το Μακάο!

  • |

Το αντικυβερνητικό μένος του Δημάρχου Αγρινίου είναι γνωστό σε όλους και βέβαιον ότι θα κριθεί από τους πολίτες.

Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται ν’ ακολουθήσουμε το δρόμο της κομματικής εμπάθειας, που με κάθε τρόπο και αφορμή εκδηλώνει ο Δήμαρχος,  πρωτοφανή για δημοτικό λειτουργό και μάλιστα για Δήμαρχο, ο οποίος σύμφωνα και με τις διατάξεις του Νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και του ν. 3852/2010 πρέπει να στέκεται πάνω από κομματικές διακρίσεις και διαφορές και να ασκεί τα καθήκοντά του με γνώμονα τη διασφάλιση της ενότητας της τοπικής κοινωνίας.

  • Σχετικά με το θέμα της επιβολής διδάκτρων στη Φιλαρμονική και στο Ερασιτεχνικό Θεατρικό Τμήμα και την «αποστομωτική» απάντηση του Δήμου στην Παράταξή μας, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Η υπόμνηση στο υπ’ αριθ. πρωτ. 23190/2016 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ότι η δαπάνη μισθοδοσίας για τους απασχολούμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  θα αντιμετωπίζεται γενικά από την καταβολή αντιτίμου, αντιστοιχεί απλώς στις σχετικές προβλέψεις των νόμων που είχαν θεσπιστεί πριν την έναρξη της θητείας της παρούσας κυβέρνησης.

Οι διατάξεις που αναφέρονται στο παραπάνω έγγραφο (Π.Δ 524/80, Ν. 2190/1994 όπως ισχύει και Ν. 3812/2009) ισχύουν από το 1980 μέχρι και σήμερα.

Ωστόσο μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα που ισχύουν αυτές οι διατάξεις ο Δήμος Αγρινίου ουδέποτε επέβαλλε δίδακτρα στους ωφελούμενους μαθητές στα εν λόγω τμήματα.

Ας συμβουλευτεί λοιπόν η ΚΕΔΑ την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να παρέχονται από τα τμήματα αυτά δωρεάν υπηρεσίες στους μαθητές.

Σε κάθε περίπτωση και σχετικά με τη δυνατότητα αυτή αναφερόμαστε και σε Δήμους που παρέχουν μαθήματα χωρίς δίδακτρα, όπως για παράδειγμα ο Δήμος Πατρέων που παρέχει δωρεάν μαθήματα σε όσους διδάσκονται μουσικά όργανα  από την «Μπαντίνα Πατρέων», ο Δήμος Ναυπάκτου που παρέχει επίσης δωρεάν μαθήματα μουσικής και χορωδίας, καθώς επίσης και άλλοι Δήμοι.

Η παιδεία και ο πολιτισμός είναι ΑΞΙΕΣ απαραίτητες για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη της προσωπικότητας του ανθρώπου και την κοινωνική συνοχή και για το λόγο αυτό, ιδιαιτέρως σήμερα, που η κοινωνία στενάζει οικονομικά, ο Δήμος θα πρέπει να εξασφαλίσει την ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση, κυρίως των παιδιών, στη μουσική παιδεία και στη τέχνη και όχι να επιβαρύνει περαιτέρω τις οικογένειες των μαθητών.

Επισημαίνουμε για μια ακόμη φορά οτι με την επιβολή διδάκτρων η ΚΕΔΑ χάνει το χαρακτήρα της ως Κοινωφελής Επιχείρηση και μετατρέπεται σε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο.

  • Σχετικά με τη συμμετοχή του Δήμου στο φεστιβάλ του Μακάο, ο Δήμος απαντά μονολεκτικά και αόριστα ότι « δεν στοίχισε στον Δήμο Αγρινίου ούτε ένα ευρώ» χωρίς να αναφέρεται ή να προσκομίζει κανένα συγκεκριμένο αποδεικτικό στοιχείο.

Δηλαδή απέφυγε παντελώς να απαντήσει στα συγκεκριμένα αιτήματα που απευθύναμε στην ΚΕΔΑ:

1) Να προσκομίσει την ονομαστική κατάσταση των συμμετεχόντων στην αποστολή και την ιδιότητα του καθενός αναλυτικά.

2) Να μας χορηγήσει αντίγραφα όλων των στοιχείων και εγγράφων, που φανερώνουν τη διαδρομή της όποιας οικονομικής συναλλαγής και αλληλογραφίας  με τους διοργανωτές του Φεστιβάλ, από τα οποία θα πρέπει να προκύπτει ότι ο Δήμος Αγρινίου δεν επιβαρύνθηκε «ούτε ένα ευρω».

Τέλος επισημαίνουμε ότι πράγματι «το ψέμα έχει κοντά ποδάρια» και όταν δεν περπατάει…πετάει έως το Μακάο!

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ “ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΡΑ – ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ”