Τελική απευθυντέα  απάντηση Τραπεζιώτη προσωπικά στο δήμαρχο Αγρινίου

Τελική απευθυντέα απάντηση Τραπεζιώτη προσωπικά στο δήμαρχο Αγρινίου

  • |

Η κακόπιστη και κακόβουλη επανάληψη εκ μέρους του Δημάρχου, ότι δήθεν τα δίδακτρα στα τμήματα της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αγρινίου (Κ.Ε.Δ.Α.) τα επέβαλε η σημερινή Κυβέρνηση, μόνη αυτή αποδεικνύει το αντιπολιτευτικό – αντικυβερνητικό μένος που τον διακατέχει και εξαιτίας του οποίου διαστρεβλώνει την αλήθεια και την πραγματικότητα κατά τρόπο ανεπίτρεπτο.

Για του λόγου το αληθές παραθέτουμε το κείμενο της διάταξης του άρθρου 10 του Νόμου 4257/11-4-2014 που ψηφίστηκε από την προηγούμενη συγκυβέρνηση.

Ν. 4257/2014

Άρθρο 10.

Η παρ. 14 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85) αντικαθίσταται ως εξής:

«14. Για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του άρθρου 205 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143), καθώς και την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου αυτών συμβασιούχων αμιγώς αμειβομένων από την καταβολή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών και Οικονομικών, με την οποία κατανέμονται οι εγκρινόμενες θέσεις ανά φορέα. Οι ως άνω συμβάσεις εξαιρούνται της υποχρέωσης έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, καθώς και του περιορισμού της παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 3986/2011, όπως ισχύει κάθε φορά.»

Η καταβολή αντιτίμου λοιπόν προβλεπόταν ήδη από τον ν.4257/11-4-2014. Με τη διάταξη του άρθρου 48 του ν.4325/2015 που ψήφισε η σημερινή κυβέρνηση και  στην οποία αναφέρεται ο Δήμαρχος απλοποιήθηκε η διαδικασία έγκρισης πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την οποία δεν απαιτείται πλέον κοινή Υπουργική Απόφαση (Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Εσωτερικών και Οικονομικών) αλλά αρκεί για την έγκριση αυτή απόφαση μόνο του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Προτείνουμε λοιπόν στον αξιότιμο κύριο Δήμαρχο για να μην εκτίθεται να διαβάζει προσεκτικότερα  τη νομοθεσία και να μην μπαίνει σε «χωράφια» που δεν ελέγχει.

Την απαίτησή μας ο Δήμος να αναζητήσει τρόπους ώστε οι μαθητές να μην πληρώνουν δίδακτρα, όπως άλλωστε έκανε και στο παρελθόν με την ίδια νομοθεσία, ο κ. Παπαναστασίου τη χαρακτηρίζει ως «Λαϊκισμό».   Από πότε όμως η οφειλόμενη προσπάθεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,ακόμα και κόντρα στις αποφάσεις της Κεντρικής Διοίκησης (με οποιαδήποτε Κυβέρνηση), προκειμένου να μην επιβαρύνονται οι πολίτες,  αποτελεί λαϊκισμό;

Σχετικά με τα προβλήματα της καθημερινότητας ο Δήμαρχος ΟΜΟΛΟΓΕΙ,  με την απάντησή του, ότι αυτά βαίνουν εντεινόμενα και δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει μεταθέτοντας  τις ευθύνες για την ανικανότητά του σε άλλους, στην Παράταξή μας που δεν τον αφήνει όπως λέει και σε άνωθεν επιβαλλόμενες αποφάσεις.

Για να λύσει όμως η σημερινή Δημοτική Αρχή τα προβλήματα της καθημερινότητας  θα πρέπει πρώτα να λύσει τα εσωτερικά της προβλήματα και να εκλέξει Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου διότι κατάφερε, μετά από δύο χρόνια θητείας, να αφήσει το Δημοτικό Συμβούλιο ακέφαλο.

Επίσης με την απάντηση που έδωσε ο Δήμαρχος στην Παράταξή μας ΟΜΟΛΟΓΕΙ εμμέσως πλην σαφώς ότι μεταξύ κι άλλων Δήμων στη Χώρα, ο Δήμος Ναυπακτίας και ο Δήμος Πατρέων (στη Μπαντίνα), παρείχαν και παρέχουν μαθήματα μουσικής χωρίς δίδακτρα επισημαίνοντας  ότι θα έχουν στο μέλλον υποχρέωση επιβολής διδάκτρων σε περίπτωση πρόσληψης δασκάλων.

Σχετικά με την απάντησή του συντονιστή του χορευτικού κ. Χ. Τσιάμη (ο οποίος απαντάει για λογαριασμό του Δήμου!!!) ότι η συμμετοχή (όχι μόνο των γονέων αλλά και άλλων άσχετων ) από 500 ευρώ μειώθηκε στα 380 ευρώ επισημαίνουμε απλώς ότι με τον τρόπο αυτό ο Δήμος Αγρινίου  μετατρέπεται σε «ταξιδιωτικό γραφείο που μπορεί και κάνει εκπτώσεις σε ημετέρους».

Κατόπιν όλων των ανωτέρω παραδίδουμε κι εμείς με τη σειρά μας το Δήμαρχο Αγρινίου κ. Γεώργιο ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ στη κρίση των ενεργών πολιτών που δεν ανέχονται να υποτιμούν τη νοημοσύνη τους.

ΤΕΛΟΣ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΥΤΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ

«ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΡΑ-ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ»

Εκτρωφείο Λαγων Καρφής Ευαγγελος