Πόσο πληρώνονται σήμερα οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα

Πόσο πληρώνονται σήμερα οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα

  • |

Οι μισθοί και οι αυξήσεις, όπως προκύπτουν από τα στοιχεία του συστήματος Εργάνη για τη μισθωτή εργασία. Σχεδόν ένας στους πέντε εργαζόμενους αμείβεται με έως 500 ευρώ. Ανοδική η πορεία της απασχόλησης.

Ρούλα Σαλούρου

Μισθούς έως 800 ευρώ παίρνει στον ιδιωτικό τομέα σχεδόν ένας στους δύο εργαζόμενους. Το 2021 αποδείχθηκε μια δύσκολη μεν χρονιά για την απασχόληση, με θετικό όμως πρόσημο, καθώς τα απολογιστικά στοιχεία του συστήματος Εργάνη, που προκύπτουν από τις δηλώσεις των επιχειρήσεων (τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις) έδειξαν αύξηση των επιχειρήσεων, αλλά και αύξηση της απασχόλησης και κατά συνέπεια αύξηση του συνολικού ποσού που διατέθηκε για μισθούς. Γεγονός που οφείλεται όχι μόνο στην αύξηση των μισθωτών, αλλά και στην αύξηση των αμοιβών και μάλιστα στα επίπεδα των 700-900 και 1.000 ευρώ . Βέβαια, υπάρχει και περίπου το 18% των εργαζόμενων που εξακολουθεί και αμείβεται με πολύ χαμηλούς μισθούς, που δεν ξεπερνούν τα 500 ευρώ.

Αναλυτικά, οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα ανήλθαν σε 2.163.610, έναντι 2.051.025 το 2020 (αύξηση κατά 112.585 ή 5,49%), οι επιχειρήσεις αυξήθηκαν σε 291.808, έναντι 279.329 το 2020 και ο μέσος όρος των μικτών μηνιαίων αποδοχών αυξήθηκε την προηγούμενη χρονιά κατά 12,27%.

Συγκεκριμένα το συνολικό κονδύλι των μισθών διαμορφώθηκε σε 2,4 δισ. μηνιαίως, από 2,1 δισ. το 2020, αύξηση που οφείλεται τόσο στην άνοδο του πλήθους των εργαζομένων όσο και στη βελτίωση των αποδοχών. Παρ’ όλα αυτά βέβαια, το 33% των μισθωτών αμείβεται με έως 700 ευρώ μικτά, με τα στοιχεία να δείχνουν μικρή μείωση των χαμηλόμισθων με μερική απασχόληση (έως 500 ευρώ) και αύξηση σε μισθούς της τάξης των 700 και 900 ευρώ.

Συγκεκριμένα, το 2021, 395.115 άτομα (18,26%) εισέπρατταν έως 500 ευρώ τον μήνα, μικτές αποδοχές. Συνολικά, 1.017.728 εργαζόμενοι (47,04%) λαμβάνουν μισθό που δεν υπερβαίνει τα 800 ευρώ μικτά. Άρα, σχεδόν ο ένας στους πέντε εργαζόμενους αμείβεται με αποδοχές κάτω από 500 ευρώ, και κάτι λιγότερο από ένας στους δύο δεν παίρνει πάνω από 800 ευρώ.

Αντίστοιχα, έως 1.000 ευρώ λαμβάνουν 1.376.032 εργαζόμενοι. Από 1.000 έως 2.000 ευρώ κυμαίνεται η αμοιβή για 610.854 εργαζόμενους. Αυτό βέβαια που θεωρείται ευοίωνο είναι το γεγονός ότι οι μισθωτοί που το 2021 αμείβονταν με 900 έως 1.000 ευρώ (κοντά στο όριο του μέσου μισθού των περίπου 1.100 ευρώ) αυξήθηκαν κατά 8,84%, όπως κατά 11,50% αυξήθηκαν όσοι αμείβονται με 800-900 ευρώ. Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι σημαντική άνοδο της τάξης του 10,20% είχαν οι μισθωτοί με μισθό μεταξύ 600 και 700 ευρώ, κοντά δηλαδή στα όρια του κατώτατου.

Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία του συστήματος Εργάνη δείχνουν ότι ο μεγαλύτερος εργοδότης στη χώρα είναι το λιανικό εμπόριο, καθώς απασχολεί το 13,46% του συνόλου των εργαζομένων. Ακολουθούν η εστίαση (10,94%), το χονδρικό εμπόριο (9,52%), η εκπαίδευση (4,63%) και η βιομηχανία τροφίμων (4,42%).

Οι άνδρες εργαζόμενοι φαίνεται ότι είναι περισσότεροι, αφού καταγράφηκαν 1.142.079 άτομα, αριθμός που αντιστοιχεί στο 52,79% του συνόλου των εργαζόμενων.

Περισσότερες από 35 ώρες την εβδομάδα εργάζεται η συντριπτική πλειονότητα των απασχολούμενων. Ειδικότερα, τα στοιχεία του συστήματος Εργάνη δείχνουν ότι το 71,81% των εργαζομένων (1.553.672 άτομα) δουλεύει πάνω από αυτό το όριο σε εβδομαδιαία βάση. Σε σχέση με το 2020, προκύπτει αύξηση κατά 127.294 άτομα ή κατά 8,92 ποσοστιαίες μονάδες.

Η μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα περιλαμβάνει τους εργαζόμενους από 30-44 ετών (41,66%) και η επόμενη είναι η ομάδα 45-64 ετών (37,23%).

.euro2day.gr/