«ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»: Τι είναι, ποιός το “έφερε”, τι σημαίνει…

«ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»: Τι είναι, ποιός το “έφερε”, τι σημαίνει…

  • |
Διαβάζουμε συνέχεια για το “Χρηματιστήριο Ενέργειας” και θέλαμε να εξηγήσουμε με κατανοητούς όρους τι είναι αυτό και πότε μπήκε στις ζωές μας.Ψάξαμε λοιπόν σε παλιότερα δημοσιεύματα και εδώ είναι μερικές από τις πληροφορίες που βρήκαμε.
 
“Με απλά λόγια η θέσπιση του Ενεργειακού Χρηματιστηρίου σημαίνει ότι οι ενεργειακές συναλλαγές θα φύγουν από το στενό έλεγχο του κράτους ή των κρατικών εταιρειών και θα πραγματοποιούνται με όρους αγοράς από τους συμμετέχοντες.

Στην πραγματικότητα το Ενεργειακό Χρηματιστήριο δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια αγορά στην οποία συναντιούνται και συναλλάσσονται οι πωλητές παραγωγοί και έμποροι ενέργειας με τους αγοραστές, δηλαδή τις εταιρείες προμήθειας, τους μεγάλους καταναλωτές, τους εκπροσώπους φορτίου κλπ.

Με βάση το μοντέλο στόχος (target model) που καλείται να υιοθετήσει η χώρα, θα δημιουργηθούν συνολικά τέσσερις αγορές στις οποίες θα διενεργούνται συναλλαγές για διαφορετικά προϊόντα ανάλογα με το χρόνο της φυσικής παράδοσης ή τη λειτουργία τους στην αγορά.

Όπως έχει ήδη τονιστεί από τους αρμόδιους φορείς, στόχος της δημιουργίας της ενεργειακού χρηματιστηρίου θα είναι να γίνονται ασφαλείς συναλλαγές, σε τιμές που θα αντανακλούν τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς.

Όπως προαναφέρθηκε το Χρηματιστήριο Ενέργειας θα δημιουργηθεί από απόσχιση του κλάδου του ΛΑΓΗΕ που έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό και τη λειτουργία των αγορών. Συγκεκριμένα σύμφωνα με το νομοσχέδιο που είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση θα συσταθεί Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας στο οποίο θα εισφερθούν ο κλάδος ηλεκτρικής ενέργειας και οι αρμοδιότητες του ΛΑΓΗΕ.

Η αγορά αναμένεται να είναι πλήρως λειτουργική 3 μήνες μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου. Όταν θα δημιουργηθεί το Χρηματιστήριο Ενέργειας θα οργανώσει και θα διαχειριστεί τις εξής αγορές:

Στον ηλεκτρισμό:


Αγορά Επόμενης Ημέρας (οι συναλλαγές που διενεργούνται υπάρχει υποχρέωση να παραδοθούν φυσικά την επόμενη μέρα
Ενδοημερήσια Αγορά (intra day)
Προθεσμιακή αγορά (Forward market) στην οποία θα μπορούν να κλείνονται συμβόλαια μεγάλης χρονικής διάρκειας όπως συμβαίνει για παράδειγμα σήμερα με τις δημοπρασίες ΝΟΜΕ
Αγορά εξισορρόπησης, στην οποία προσφέρεται ισχύς για την κάλυψη απαιτήσεων εφεδρείας του συστήματος
Το ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας θα έχει την ευθύνη για το trading στην προθεσμιακή, την προημερήσια και την ενδοημερήσια αγορά, ενώ για την αγορά εξισορρόπησης θα λειτουργεί από τον ΑΔΜΗΕ αλλά η εκκαθάρισή της θα γίνεται από το χρηματιστήριο.

Δηλαδή το Χρηματιστήριο της Ενέργειας θα αντικαταστήσει το σημερινό μοντέλο του υποχρεωτικού pool και θα βοηθήσει ώστε η χονδρική του ρεύματος να λειτουργήσει με όρους ανταγωνισμού, διαφάνειας. Παράλληλα αναμένεται να οδηγήσει στη σύζευξη της ελληνικής αγοράς με τις περιφερειακές ευρωπαϊκές αγορές.

Τι ισχύει στην Ευρώπη

Να σημειωθεί ότι σε πολλά χρηματιστήρια ενέργειας της Ευρώπης δε διενεργούνται μόνο συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και φυσικού αερίου και δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων. Τα πιο γνωστά χρηματιστήρια είναι το Nord Pool και το χρηματιστήριο της Λειψίας ΕΕΧ,, στο οποίο έχει συγχωνευτεί και το γαλλικό χρηματιστήριο Powernext.

(του Χάρη Φλουδόπουλου, capital.gr)”

 
Τις παραπάνω πληροφορίες τις πήραμε από το energypress.gr που δημοσιεύτηκε 15 12 2017
 
Ας δούμε τώρα, πότε και από ποιούς ξεκίνησε και  συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
Διαβάζουμε στον Ριζοσπάστη, Τετάρτη 10 Γενάρη 2018

Μία ακόμη δέσμευση έναντι των μονοπωλίων

Μία ακόμη δέσμευσή της έναντι των μονοπωλιακών ομίλων υλοποιεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, με την κατάθεση του σχεδίου νόμου για την ίδρυση και λειτουργία του «Χρηματιστηρίου Ενέργειας». Στόχος είναι «η αναδιοργάνωση της ελληνικής αγοράς Ενέργειας, σε εφαρμογή της νομοθεσίας για την ολοκλήρωση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας». Πρόκειται για την πλήρη ενσωμάτωση των σχετικών κατευθύνσεων της ΕΕ για την «Ενεργειακή Ενωση», στο πλαίσιο της συνολικότερης πολιτικής για την «απελευθέρωση» της αγοράς Ενέργειας, η οποία σταδιακά έχει οδηγήσει σε κατακόρυφη αύξηση των τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος και γενικότερα των ενεργειακών αγαθών.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Περιβάλλοντος, σκοπός του «Χρηματιστηρίου Ενέργειας» είναι η «σύζευξη της ελληνικής αγοράς με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές», και αποτελεί το βασικό βήμα για την εισαγωγή του λεγόμενου «Μοντέλου – Στόχου» της ΕΕ για τις αγορές Ενέργειας, που όπως πολύ χαρακτηριστικά αναφέρει η σχετική κοινοτική Οδηγία 2009/72/ΕΚ, έχει ως βασική επιδίωξη την «…παροχή νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και την αύξηση του διασυνοριακού εμπορίου, ώστε να επιτευχθούν κέρδη σε απόδοση…». Στην ουσία δημιουργείται ένα πανευρωπαϊκό «Χρηματιστήριο Ενέργειας», όπου το «τζογάρισμα» των τιμών θα γίνεται με βάση το έλλειμμα ή πλεόνασμα ηλεκτρικής ισχύος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δημιουργώντας έτσι ακόμη μεγαλύτερες ευκαιρίες κερδοφορίας στα μονοπώλια του χώρου της Ενέργειας, ενισχύοντας παράλληλα τις συνθήκες ενεργειακής φτώχειας για τα λαϊκά στρώματα.”

 

Αυτές είναι λίγες πληροφορίες για το Χρηματιστήριο Ενέργειας.Απλά για να καταλάβουμε ποιοι παίζουν με την νοημοσύνη μας και νομίζουν ότι ξεχάσαμε…Γιατί όσο, η προηγούμενη και η σημερινή κυβέρνηση παίζουν τον καλό και τον κακό μπάτσο, οι Έλληνες πολίτες βασανίζονται και τελικά μένουν στα σκοτάδια…
http://sioualtec.blogspot.com
Εκτρωφείο Λαγων Καρφής Ευαγγελος