Ομοσπονδία Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας: Νέα πενθήμερη αποχή 14 έως και 18 Γενάρη από τις εξετάσεις υποψήφιων οδηγών

Ομοσπονδία Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας: Νέα πενθήμερη αποχή 14 έως και 18 Γενάρη από τις εξετάσεις υποψήφιων οδηγών

  • |

Νέα πενθήμερη αποχή από τις εξετάσεις υποψήφιων οδηγών προκήρυξε η Ομοσπονδία Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας από τις 14 έως και τις 18 Γενάρη.

Σε ανακοίνωση αναφέρει πως η αποχή αφορά όλες τις εξετάσεις «είτε αυτές προγραμματίζονται εντός, είτε εκτός ωραρίου εργασίας.Οι όποιες αποφάσεις Περιφερειαρχών (Περιφερειάρχη Αττικής κ.ά.) για διενέργεια εξετάσεων εντός ωραρίου εργασίας όχι μόνο δεν επιλύουν τα υπαρκτά προβλήματα, αλλά επιφορτίζουν υπαλλήλους και υπηρεσίες και με νέα».

Σημειώνει ότι για την απόφαση αυτή έχουν, μεταξύ άλλων, συνεκτιμηθεί το «ότι δεν έχει καταβληθεί η αποζημίωση στους εξεταστές υποψηφίων οδηγών, που διενήργησαν εξετάσεις υποψηφίων οδηγών εκτός ωραρίου εργασίας, από 1/5/2018, έως και 28/9/2018 και την λήξη από την 30η Απρίλη 2018 της πρόβλεψης, από την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 219 του ν.4512/2018) χορήγησης σχετικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους – εξεταστές, για την παροχή του έργου των εξετάσεων εκτός ωραρίου εργασίας».

Τα αιτήματά τους είναι:

1. Νομοθετική ρύθμιση της συνέχισης εκτός ωραρίου του έργου των εξετάσεων οδήγησης και της χορήγησης της σχετικής αποζημίωσης.

2. Επαναφορά της χορήγησης της αποζημίωσης στους συναδέλφους που εκτελούν το λεγόμενο βοηθητικό έργο των εξετάσεων.

3. Απόσυρση της απόφασης για την ανανέωση της άδειας οδήγησης των οδηγών με πρακτικές εξετάσεις, μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών και νομοθέτηση δωρεάν ιατρικών εξετάσεων από τα δημόσια νοσοκομεία, για όλους τους υποψήφιους οδηγούς (παλιούς και νέους).

ertopen.com