ΣΟΚΑΡΟΥΝ ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Μπατιροτουρίστες, επενδύσεις ή 100 χρόνια σκλάβοι

ΣΟΚΑΡΟΥΝ ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Μπατιροτουρίστες, επενδύσεις ή 100 χρόνια σκλάβοι

  • |

Οποιος ταξιδεύει αυτό τον καιρό στα ελληνικά νησιά διαπιστώνει ότι έχουν γεμίσει από φτηνοτουρίστες, Ελληνες και ξένους, οι οποίοι νοικιάζουν κάτι άθλιες τρύπες ή τη βγάζουν σε κάμπινγκ με sleeping bang. Στο μεταξύ οι μεγαλορετρούμηδες φροντίζουν το χρήμα από τις κρατήσεις να πηγαίνει απευθείας στους λογαριασμούς της Ελβετίας. Ως εκ τούτου εκτός από κάποιες εποχικές θέσεις εργασίας ο απολογισμός του Τουρισμού είναι παθητικός εάν σκεφτείς τα ιλιγγιώδη θαλασσοδάνεια με τα οποία μας φόρτωσαν οι εγχώριοι μεγαλορεντρούμηδες με τις καταθέσεις στο εξωτερικό. Ετσι πολύ σωστά η Αlpha Bank βλέπει τη σωτηρία μόνο στις επενδύσεις. Διαφορετικά 100 χρόνια σκλάβοι.

Από την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων θα εξαρτηθεί η δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής εξιδίκευσης, εκτιμά η Alpha Bank στο εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, στο πρώτο τετράμηνο του 2017, διατηρήθηκε ο αργός ρυθμός μείωσης του ποσοστού των ανέργων στο εργατικό δυναμικό της χώρας, συμβαδίζοντας με την ασθενική ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας στο πρώτο τρίμηνο του έτους κατά 0,4%.

Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στους επόμενους μήνες αναμένεται να επηρεαστεί θετικά από την προσδοκώμενη ενίσχυση του τομέα του τουρισμού που αναμένεται να αυξήσει τη ζήτηση για μερική και εκ περιτροπής απασχόληση.

Η ενίσχυση της ζήτησης για θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και υψηλής ειδίκευσης και δεξιοτήτων θα εξαρτηθεί κυρίως από το βαθμό επιτάχυνσης της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων. Οι ορίζουσες αυτού του μεγέθους είναι (α) η άρση της αβεβαιότητας μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την εκταμίευση της δόσης του Ιουλίου, (β) η ανάγκη εκσυγχρονισμού και αντικατάστασης του μηχανολογικού εξοπλισμού μετά από μία μακρά περίοδο επενδυτικής άπνοιας, (γ) ο βαθμός της μεταρρυθμιστικής κόπωσης και η προσήλωση στην υλοποίηση του συμφωνηθέντος προγράμματος, (δ) το ύψος της απορροφητικότητας των διαθεσίμων κοινοτικών κονδυλίων.

Η μακρoχρόνια οικονομική ύφεση έχει αφήσει το αποτύπωμά της στην ελληνική αγορά εργασίας. Η μεγάλη εκροή υψηλής ποιότητας ανθρώπινου δυναμικού από τη χώρα εμπεριέχει σημαντικό κοινωνικό και οικονομικό κόστος για τη χώρα. Η πολυδιάστατη επίπτωση της οικονομικής ύφεσης αξίζει, επιπλέον, να μελετηθεί υπό το πρίσμα μιας σειράς ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών, που παρουσιάζει η σχετική έκθεση του ΟΟΣΑ (Employment Outlook 2017), και αντανακλούν τις επιδράσεις των συνθηκών στην αγορά εργασίας επί της κοινωνικής ευημερίας αλλά και δεικτών που αντικατοπτρίζουν τη διατάραξη της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού.

Οι τρεις ποσοτικοί δείκτες που χρησιμοποιούνται εκτενώς για την προσέγγιση του βαθμού αξιοποίησης του εργατικού δυναμικού είναι το συνολικό ποσοστό απασχόλησης, το ποσοστό απασχόλησης σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης (δηλαδή το ποσοστό απασχόλησης προσαρμοσμένο ως προς τον λόγο του μέσου όρου εβδομαδιαίων ωρών απασχόλησης όλων των εργαζομένων και των αντιστοίχων ωρών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης) και το ποσοστό ανεργίας.

Οι τρεις ποιοτικοί δείκτες είναι ο δείκτης «ποιότητας αμοιβών», που υποδηλώνει το κατά πόσο τα εισοδήματα των εργαζομένων συνεισφέρουν στην ευημερία τους και ως προς το απόλυτο αλλά και το σχετικό μέγεθος, η εργασιακή ανασφάλεια (ο φόβος απόλυσης, η ανασφάλεια που νιώθουν οι εργαζόμενοι ως προς τις κοινωνικές παροχές, δηλαδή τον χρόνο και το ύψος των επιδομάτων ανεργίας σε περίπτωση απόλυσης), και το εργασιακό άγχος).

Τέλος, οι δείκτες κοινωνικού αποκλεισμού, οι οποίοι περιγράφουν τις ανισότητες στην αγορά εργασίας είναι: το ποσοστό ατόμων σε ηλικία εργασίας που αναγκάζονται να διαβιούν με πολύ χαμηλά εισοδήματα (κάτω του 50% του διάμεσου εισοδήματος), οι μισθολογικές αποκλίσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών (όσο μεγαλύτερη η απόκλιση τόσο μεγαλύτερη η ανισότητα), και η απόκλιση του ποσοστού απασχόλησης μεταξύ των αντρών ηλικίας 25-54 ετών (prime age men) και των ατόμων που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες εργαζομένων που βρίσκονται σε μειονεκτικότερη θέση (όσο μεγαλύτερη η απόκλιση τόσο μεγαλύτερη η ανισότητα), όπως οι νέοι και οι μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενοι, ειδικά αυτοί με χαμηλή ειδίκευση, μητέρες με ανήλικα τέκνα, άτομα με ειδικές ανάγκες και μετανάστες.

Η Ελλάδα κατατάσσεται σε δυσμενέστερη θέση σε όλους σχεδόν τους δείκτες, σε σχέση με τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ (στοιχεία 2015), αλλά και σε σχέση με τις χώρες που συμμετείχαν σε πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής, όπως η Πορτογαλία και η Ιρλανδία. Γενικά, με βάση τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, οι σκανδιναβικές χώρες έχουν την υψηλότερη επίδοση σε όλους τους δείκτες, ενώ οι μεσογειακές χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία και η Τουρκία έχουν σημαντικά χαμηλότερες επιδόσεις.

Παράλληλα δεν υφίστανται σημαντικές διαφορές στην κατάταξη μεταξύ δεικτών, δηλαδή δεν αναμένεται μια χώρα να έχει πολύ καλή επίδοση στους ποσοτικούς δείκτες και πολύ χαμηλή επίδοση στους ποιοτικούς δείκτες. Σημειώνεται ότι η θέση της Ελλάδας στην κατάταξη έχει χειροτερέψει την τελευταία δεκαετία, όπως και άλλες χώρες που επλήγησαν ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση.

Ειδικότερα, η Ελλάδα έχει το χαμηλότερο ποσοστό απασχόλησης και το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας σε σχέση με την Ιρλανδία και την Πορτογαλία, που βρίσκονται κοντά στο μέσο όρο του ΟΟΣΑ. Όσον αφορά στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα παρατηρείται υψηλότερη εργασιακή ανασφάλεια και μεγάλο εργασιακό άγχος (μπλε τετράγωνο) σε σχέση με τις λοιπές χώρες.

Τέλος, όσον αφορά στους δείκτες κοινωνικού αποκλεισμού αναφέρεται ότι η Ελλάδα με βάση τον γενικό δείκτη τοποθετείται τρίτη από το τέλος της σχετικής κατάταξης (υπερβαίνει μόνο τις επιδόσεις του Μεξικού και της Τουρκίας, μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ).

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι αποκλίσεις στο εισόδημα μεταξύ αντρών και γυναικών (ηλικίας 18-64) ανέρχονται περί το 50%, έναντι 39% στον μέσο όρο του ΟΟΣΑ. Επίσης σημειώνεται η μεγάλη απόκλιση στο ποσοστό απασχόλησης των νέων (ηλικίας 15-29 ετών που αναζητούν εργασία) έναντι του ποσοστού απασχόλησης μεταξύ αντρών ηλικίας 25-54 ετών που αγγίζει το 35% περίπου στην Ελλάδα έναντι 10% στις χώρες του ΟΟΣΑ.

/pitsirikidotnet.gr

Εκτρωφείο Λαγων Καρφής Ευαγγελος