Δ. Ελευσίνας: Αορίστου χρόνου συμβασιούχοι ΕΣΠΑ, με απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών

Δ. Ελευσίνας: Αορίστου χρόνου συμβασιούχοι ΕΣΠΑ, με απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών

  • |

Θετική απόφαση που αφορά σε συμβασιούχους σε προγράμματα ΕΣΠΑ ΟΤΑ εξέδωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, το Πρωτοδικείο Αθηνών. Πρόκειται για την απόφαση 113/2020, με βάση την οποία οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου 19 εργαζόμενων στο Nομικό Πρόσωπο Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής (ΠΑΚΠΠΑ) του Δήμου Ελευσίνας, μετατρέπονται σε αορίστου χρόνου.

Συγκεκριμένα το δικαστήριο «αναγνωρίζει ότι οι συμβάσεις που συνδέουν έκαστη των εναγουσών με το εναγόμενο αποτελούν μια ενιαία σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου».

Να σημειωθεί ότι οι εργαζόμενες είχαν τις ειδικότητες του βρεφονηπιοκόμου, βοηθού βρεφονηπιοκόμου, τραπεζοκόμου, παιδοψυχολόγου και κοινωνικού λειτουργού, ενώ οι συμβάσεις τους ήταν είτε συνεχόμενες είτε με μικρές διακοπές από το 2006 (1), το 2012 (7), το 2013 (1), 2015 (1), 2016 (4), 2017 (1), 2018 (3) και 2019 (1).

http://ergasianet.gr