Το Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της ΓΣΕΒΕΕ

Το Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της ΓΣΕΒΕΕ

  • |

Ολοκληρώθηκε την Κυριακή 16.10.2016  το Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της ΓΣΕΒΕΕ με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της με 51 έδρες.

Από την Ομοσπονδία μας εκλέχτηκαν δύο αντιπρόσωποι στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, ο Ράπτης Παναγιώτης για τέταρτη συνεχόμενη θητεία από το συνδυασμό  ΠΑΣΚΜΜΕ (Πανελλήνια Αγωνιστική Συνδικαλιστική Κίνηση ΜΜΕ) – Συνεργαζόμενοι και ο Πολύζος Γεώργιος για πρώτη από το συνδυασμό ΡΑΚΕΒΕ (Ριζοσπαστική, Αγωνιστική Κίνηση Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων).

Η ΓΣΕΒΕΕ έχει στην δύναμή της  70 Τοπικές και  30 Κλαδικές Ομοσπονδίες Επαγγελματιών Βιοτεχνιών & Εμπόρων με 140.000 εγγεγραμμένα μέλη (φυσικά πρόσωπα). Τα πλήρη αποτελέσματα έχουν ως εξής:

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ

2016

ΕΔΡΕΣ

2016

ΠΟΣΟΣΤΟ 2013 ΕΔΡΕΣ 2013 ΕΔΡΕΣ 2011 ΕΔΡΕΣ 2008 ΕΔΡΕΣ 2005
ΠΑΣΚΜΜΕ – ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 50,70% 27 48,04 % 25 24 21 18
ΔΑΚΜΜΕ 16,43% 8 12,66 % 6 8 11 11
ΑΝΤΙΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 15,02% 8 17,9 % 9 9 11 11
ΑΣΚΕΒΕ – ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ

14,55% 7 21,4 % 11 8 8 8
ΡΑΚΕΒΕ

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ

3,28% 1
ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 2
ΠΑΚΜΜΕ 2
ΑΚΕ 1

Αγρίνιο 20.7.2016

Ο Πρόεδρος                        Ο  Γεν. Γραμματέας

Πολύζος Γεώργιος                Ζήσογλου Παναγιώτης