Διεθνές Συνέδριο Επιχειρηματικότητας διοργανώνει η Περιφέρεια

Διεθνές Συνέδριο Επιχειρηματικότητας διοργανώνει η Περιφέρεια

  • |

Με το τελικό Διεθνές Συνέδριο Επιχειρηματικότητας που θα συγκεντρώσει το ενδιαφέρον τόσο της ελληνικής όσο και της ευρωπαϊκής σκηνής, καθώς έχουν προσκληθεί και θα συμμετάσχουν σημαντικές προσωπικότητες της πολιτικής, της οικονομίας, της επιστήμης, της επιχειρηματικότητας, της εκπαίδευσης, θα κλείσει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μια σημαντική χρονιά.

Στη διάρκεια της πρόσφατης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η αναγκαιότητα συνδιοργάνωσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την Επιτροπή των Περιφερειών της Ε.Ε., το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΤΑ-ΠΔΕ) και την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΕΔΑ-ΠΔΕ), του Διεθνούς Αναπτυξιακού Συνεδρίου Επιχειρηματικότητας με θέμα «Συμμαχία για την Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα», στο πλαίσιο της βράβευσής της ως «Επιχειρηματική Περιφέρεια της Ευρώπης για το 2017».

Η διοργάνωση έχει προγραμματιστεί από 13 έως και 15 Δεκεμβρίου 2017, στην Πάτρα και θα έχει διάρκεια τριών ημερών.

Στο συνέδριο έχουν προσκληθεί να παραστούν ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, προκειμένου να κηρύξει την έναρξη του συνεδρίου, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, η Επίτροπος της Περιφερειακής Πολιτικής, Υπουργοί, Περιφερειάρχες, ο Πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών, Διεθνής Αντιπροσωπεία Περιφερειών της Ευρώπης. καθώς και εκπρόσωποι θεσμικών και παραγωγικών φορέων.

«Ο ρόλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είναι κομβικός στην προσπάθεια ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας. Όλες οι προσπάθειές μας εδράζονται πλέον στη χάραξη αναπτυξιακής στρατηγικής, προσπαθώντας να διασφαλίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους πόρους για την ενίσχυση των ΜμΕ επιχειρήσεων. Πέρα από το βραβείο της Επιχειρηματικής Περιφέρειας της Ευρώπης για το 2017, οι προσπάθειές μας αναβαθμίζονται και με τη χρήση εργαλείων, όπως η Στρατηγική Έρευνας και Τεχνολογίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) και της Ευρωπαϊκής πολιτικής για τις ΜμΕ “Small Business Act”» υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Απ. Κατσιφάρας.

Την εισήγηση για το θέμα έκανε ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Κώστας Καρπέτας, ο οποίος τόνισε πως «σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης (Action Plan) του EER 2017, η υλοποίηση του σχεδιασμού «Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια 2017» εδράζεται καταρχήν στην από κοινού συνεργασία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με αρμόδιους Θεσμικούς Φορείς, με την Ακαδημαϊκή/Ερευνητική Κοινότητα και τον Επιχειρηματικό Κόσμο αλλά και στην ανάληψη πρωτοβουλιών για την στήριξη της Μικρο-μεσαίας Επιχειρηματικότητας (ΜμΕ) στη Δυτική Ελλάδα, έχοντας στο επίκεντρο τις έννοιες της συνέργειας, της δικτύωσης, της εξωστρέφειας, της καινοτομίας και της εθελοντικής προσφοράς».

Υπό το φάσμα της υλοποίησης του Σχεδιασμού  της «Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Περιφέρειας 2017» (European Entrepreneurial Region 2017 – EER 2017) συστάθηκε το Δίκτυο «Συμμαχία για την Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα» (ΣΕΑΔΕ), όπου απαρτίζεται από φορείς τόσο από την Ευρύτερη Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση, την Επιμελητηριακή Κοινότητα, όσο και από την Ακαδημαϊκή – Ερευνητική Κοινότητα, τους Παραγωγικούς Φορείς και τον Εμπορικό Κόσμο.

Η ΣΕΑΔΕ είναι μία άτυπη μορφή Δικτύου, που λειτουργεί ως καταλύτης και σημαντικός παράγοντας για τη στήριξη και ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας, διαμορφώνοντας μια κοινή συνεκτική, συμμετοχική πλατφόρμα συναντίληψης για όλα τα θέματα επιχειρηματικού ενδιαφέροντος. Τα μέλη του Δικτύου έχουν στενή συνεργασία μεταξύ τους για την βέλτιστη συμπληρωματικότητα των ενεργειών και των δράσεων, ώστε αυτές να αποκτούν ολοκληρωμένο χαρακτήρα.

Τι θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα

Την πρώτη ημέρα με τη συμμετοχή των ερευνητικών ιδρυμάτων θα  συζητηθούν  τα ερευνητικά ευρήματα για την επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα. Μεταξύ άλλων, θα συζητηθεί το επιχειρηματικό περιβάλλον σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, θα παρουσιαστούν αναλυτικά τα εργαλεία για τα ευρήματα για την υποστήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, θα γίνουν αναλύσεις για το ρόλο και την ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνολογίας και θα παρουσιαστούν οι συνεργατικοί σχηματισμοί, και οχήματα προώθησης της επιχειρηματικότητας, όπως CORALLIA, Επιστημονικό Πάρκο Πατρών, Orange Grove, Open Coffee Πάτρας.

Τη δεύτερη ημέρα θα πραγματοποιηθεί συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τη συμμετοχή θεσμικών εκπροσώπων Ελλήνων και Ευρωπαίων και με θέματα συζήτησης το επιχειρηματικό κράτος, την επιχειρηματική περιφέρεια, τα μελλοντικά περιφερειακά συστήματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας και θα ολοκληρωθεί με τις απόψεις των μελών του Δικτύου για το παρόν και το μέλλον της Συμμαχίας.

Την τρίτη ημέρα προγραμματίζεται η συμμετοχή Ευρωπαϊκών επιχειρηματικών περιφερειών προηγούμενων ετών και θα ακολουθήσει συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στην οποία θα αναπτυχθούν οι εμπειρίες μεταξύ των ελληνικών και των ευρωπαϊκών περιφερειών για την επιχειρηματικότητα.

Εκτρωφείο Λαγων Καρφής Ευαγγελος