Συνεδρίαση Περιφερειακού  Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.

Συνεδρίαση Περιφερειακού  Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.

  • |

Σας προσκαλούμε στην 1η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, την   Πέμπτη 21  Ιανουαρίου  2016 και ώρα 15.00΄ στην Πάτρα, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής) ,  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

  • Συζήτηση της υπ. αριθ. 18/28-12-2015 Επερώτησης του Επικεφαλής της Παράταξης «Οικολογική Δυτική Ελλάδα» κ. Κανέλλη Γεωργίου με απάντηση από τον Αντιπεριφερειάρχη   Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας κ.Γρηγόρη Αλεξόπουλο  σχετικά με το οργανόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έγκριση υλοποίησης του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης πρόληψης, ενημέρωσης και προαγωγής υγείας των πολιτών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  για το έτος  2016. Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπανών υλοποίησης των επιμέρους δράσεων. (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Τομέα Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης κ.Αντώνης Χαροκόπος)
  2. Δράσεις για την Επιχειρηματικότητα που εντάσσονται στον 5ετη σχεδιασμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής  Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας κ.Αγγελόπουλος Γεώργιος
  3. Έγκριση πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» (Κ.Ε. 2013ΕΠ00100042, προϋπολογισμός: #3.000.000,00€#), της ΣΑΕΠ 001 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ως προς τον τίτλο του υποέργου 6, χωρίς μεταβολή του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής  Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας κ.Αγγελόπουλος Γεώργιος)
  4. Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού στο πλαίσιο του έργου LIFE 10ENV/GR/596 CONDENSE. (εισηγητής   :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας  Ηλείας κ. Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος)
  5. Επικύρωση πρακτικών της  17ης /2015 και 18ης /2015 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

                                                              ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ. ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ