Η λύση είναι η αυτόματη αύξηση όλων των μισθών κάθε μήνα με τον ρυθμό του πραγματικού πληθωρισμού! Η αναλογική κλίμακα είναι απαραίτητη! Αλλά πώς;

Ενάντια στο αυξανόμενο κόστος ζωής, από την αρχή έχουμε υποστηρίξει ένα σύστημα αναλογικής κλίμακας, δηλαδή μια μηνιαία αύξηση των μισθών στο ποσοστό του πραγματικού πληθωρισμού, και αυτό να αποτελεί τη βάση για τις συλλογικές συμβάσεις και τις ατομικές συμβάσεις. Η πρόσφατη άνοδος του πληθωρισμού έχει καταστήσει το σύστημα της αναλογικής κλίμακας πιο συζητήσιμο. Τα συνδικάτα Türk-İş και Memur-Sen πρόβαλαν το αίτημα αυτό στην ημερήσια διάταξη, κατονομάζοντάς το. Υπάρχουν επίσης περισσότεροι άνθρωποι κοντά στην κυβέρνηση που μιλούν για το σύστημα της αναλογικής κλίμακας. Συγκεκριμένα, γίνονται αναφορές στη δεκαετία του ’90, μια περίοδο υψηλού πληθωρισμού, και στο “σύστημα της αναλογικής κλίμακας” που εφάρμοσαν ο Ερμπακάν και η Τσιλλέρ.

Μην μπερδεύετε τη “συρόμενη κλίμακα” με το “κινητό γαϊδούρι”.

Πρέπει να προειδοποιήσουμε εδώ. Το 1997 ο Ερμπακάν και η Τσιλλέρ εφάρμοσαν την αναλογική κλίμακα στους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα όχι ως βάση για συλλογικές διαπραγματεύσεις, αλλά ως υποκατάστατο των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Πρώτα απ’ όλα, το αίτημά μας είναι να εφαρμοστεί η “αναλογική κλίμακα” σε όλους τους εργαζόμενους και τους εργάτες. Επιπλέον, η “αναλογική κλίμακα” πρέπει να είναι μόνιμη. Ωστόσο, στο προηγούμενο παράδειγμα, η εφαρμογή της δεν κάλυπτε όλο το 1997-1998, αλλά την περίοδο μετά το πρώτο εξάμηνο του 1997. Επομένως, δεδομένου ότι οι αυξήσεις κατά την περίοδο μετά το πρώτο εξάμηνο παρέμειναν στον ρυθμό του πληθωρισμού, οι πραγματικοί μισθοί των εργαζομένων συνολικά μειώθηκαν αντί να αυξηθούν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αποκαλούμε αυτή την πρακτική στην καλύτερη περίπτωση “κινητοποίηση γαϊδούρας”.

Οι αυξήσεις θα έπρεπε να αναπροσαρμόζονται με βάση τον “πραγματικό” πληθωρισμό και όχι τον καθοδηγούμενο πληθωρισμό της TurkStat!

Ένα άλλο πρόβλημα προκύπτει αν αναλογιστούμε ότι σήμερα υπάρχει χάσμα μεταξύ του επίσημου ρυθμού πληθωρισμού του Τουρκικού Στατιστικού Ινστιτούτου (TÜİK) και του ρυθμού πληθωρισμού που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στην αγορά. Σήμερα, αν εφαρμοστεί μια “αναλογική κλίμακα” σύμφωνα με τα στοιχεία του πληθωρισμού της TurkStat, αυτό σημαίνει ότι οι μισθοί των εργαζομένων θα μειωθούν στην πραγματικότητα. Πρόκειται ουσιαστικά για εκβιασμό. Οι επιτροπές ελέγχου των τιμών πρέπει να συσταθούν σε συντονισμό με ανεξάρτητες ακαδημαϊκές μελέτες και τα συνδικάτα και οι οργανώσεις καταναλωτών θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν να καθορίσουν τον πραγματικό πληθωριστικό συντελεστή.

6 Ιουνίου 2022

Μετάφραση Αρ.Μα.

neaprooptiki.gr/