Από τη Δευτέρα “πέφτουν” τα 16 εκατ. στα γυμναστήρια

Από τη Δευτέρα “πέφτουν” τα 16 εκατ. στα γυμναστήρια

  • |

“Ανοίγει” την ερχόμενη Δευτέρα 31 Μαΐου η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων των επιχειρήσεων ένταξης τους στη Δράση “Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδοτόπων”, συνολικού προϋπολογισμού 16 εκατ. ευρώ. 

Της Αλεξάνδρας Γκίτση

Λήπτες της ενίσχυσης, ήτοι εταιρείες που δύναται να τύχουν της δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δράσης, είναι οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίων και παιδοτόπων, αναφέρεται στην απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Γιάννης Τσακίρης.

Σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) για τον υπολογισμό της αναλογούσας δημόσιας χρηματοδότησης ως κατ’ αποκοπή ποσό, λαμβάνεται υπ’ όψιν το άθροισμα των ποσών των πεδίων 581 (παροχές σε εργαζόμενους) 585 (διάφορα λειτουργικά έξοδα) και 587 (αποσβέσεις) που φορολογικού εντύπου Ε3 του 2019.

Επί του ως άνω προσδιορισθέντος αθροίσματος, το οποίο αποτελεί το ύψος των συνολικών δηλωθέντων εξόδων, εφαρμόζεται οριζόντιο ποσοστό 25%.

Η καταβληθείσα δημόσια χρηματοδότηση με τη μορφή κατ’ αποκοπή ποσού, προορίζεται για την κάλυψη μελλοντικών επιλέξιμων λειτουργικών δαπανών και ειδικότερα για περίοδο 6 μηνών από την ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης.

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται η Δευτέρα 31 Μαΐου με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 28 Ιουλίου του 2021.

Η δράση θα χρηματοδοτηθεί με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο – ΕΚΤ), από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ του υπουργείου Ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα αυτό, όπως είχε ανακοινώσει στα μέσα Μαΐου ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης “έρχεται σε συνέχεια του μεγάλου προγράμματος της εστίασης και θα έχει ως συνέχεια το πρόγραμμα για τον τουρισμό. Όπως έχω πει από την πρώτη στιγμή, δεν θα αφήσουμε κανέναν μόνο του πίσω.”

Παράλληλα στον σχεδιασμό είναι η ενίσχυση και των δικηγόρων για την αναγκαία αναβάθμιση της υποδομής των γραφείων τους προκειμένου, όπως έχει πει ο αρμόδιος υπουργός “να ανταποκριθούν σε συνθήκες παροχής των υπηρεσιών τους μέσω τηλεδιάσκεψης και σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων”.

w.capital.gr/