Η Συμφωνία των Πρεσπών έβλαψε σοβαρά (και) το περιβάλλον

Η Συμφωνία των Πρεσπών έβλαψε σοβαρά (και) το περιβάλλον

Η Συμφωνίαυπογράφηκε στο χωριό Ψαράδες εντός εθνικού Πάρκου, σε προστατευόμενη περιοχή Natura , και σε προστατευόμενο υγροβιότοπο- περιοχή της σύμβασης Ramsar.

Αυτή η περιοχή επιβαρύνθηκε περιβαλλοντικά και οικολογικά με την έλευση δεκάδων “επισήμων” με τα αυτοκίνητά τους και τα αυτοκίνητα των συνοδειών, της ταξιαρχίας των ΜΑΤ που έιχε επιληφθεί για την καταστολή των διαδηλώσεων , αλλά και των ποικίλων πραιτοριανών δυνάμεων που επιστρατεύτηκαν για τη φρούρηση και επιτήρηση της εκδήλωσης, διαταράχτηκε η ησυχία της περιοχής , ενώ εντός του Εθνικού Πάρκου έγινε εκτεταμένη χρήση χημικών με αυξημένη συγκέντρωση.

Στην ιστοσελίδα greenagenda.gr , σε κείμενο του κ. Θοδωρή Καραουλάνη, διατυπώνονται σοβαρότατα ερωτήματα για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εκδήλωσεις , τις οποίες νομίζω ότι θα έπρεπε να φέρω σε γνώση και των αναγνωστών της iskra.gr

Προβλέπεται από τον χωροταξικό σχεδιασμό, από τις χρήσεις γης στην περιοχή, από τις διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας για τις περιοχές Natura και τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας για τα Εθνικά Πάρκα η διοργάνωση εκδηλώσεων τέτοιου μεγέθους σε προστατευόμενες περιοχές;

Υπήρξε προ της διενέργειας της εκδήλωσης προκαταρκτική εκτίμηση των επιπτώσεών της στην προστατευόμενη χλωρίδα και πανίδα, ανά προστατευόμενο είδος, ανά προστατευόμενη περιοχή και ανά καθεστώς προστασίας (περιοχή natura, Εθνικό Πάρκο, περιοχή σύμβασης Ramsar);

Οι αρμόδιοι Φορείς Προστατευόμενων Περιοχών έχουν δώσει προκαταβολικά την έγκρισή τους για την εκδήλωση, παρακολούθησαν τη διαδικασία και εκτίμησαν απολογιστικά τις επιπτώσεις;

Στις περιοχές που επηρεάστηκαν από την εκδήλωση, υπάρχει εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας; Έδωσε άδεια το αρμόδιο δασαρχείο; Με ποιους όρους;

Ποιο ήταν το σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων (αστικών, υγρών και ΑΕΚΚ) της εκδήλωσης επί ελληνικού εδάφους, ποιος διαχειρίστηκε τα απόβλητα, ποιοι στόχοι ανακύκλωσης επιτεύχθηκαν, που κατέληξαν τα επεξεργασμένα απόβλητα και που τα υπολείμματα;

Υπήρχαν ρητοί όροι προστασίας του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας στις συμβάσεις ανάθεσης υπηρεσιών, προμηθειών και έργων που υπέγραψαν ελληνικά νομικά πρόσωπα (του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα) για τη διοργάνωση της εκδήλωσης, συμβατά με την κοινοτική νομοθεσία για τις προστατευόμενες περιοχές και το καθεστώς διαχείρισης των Εθνικών Πάρκων;

Κινητοποιήθηκαν οι ελεγκτικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας και του Υπουργείου για να διαπιστώσουν τις επιπτώσεις από τη χρήση χημικών που έκαναν οι αστυνομικές αρχές στις προστατευόμενες περιοχές και τα προστατευόμενα είδη της περιοχής;

Το Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ κινητοποιήθηκε για τον έλεγχο της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας μετά την εκτεταμένη κάλυψη των γεγονότων από τα ΜΜΕ και δεδομένης της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από την κοσμοσυρροή και τα χημικά, ώστε να διαπιστώσει αν υπάρχει παράβαση της νομοθεσίας, ποιος ευθύνεται και να καταλογίσει το κόστος της αποκατάστασης; Ποια είναι τα πορίσματα του ελέγχου;

Έχουν οι δύο κυβερνήσεις αποδεικτικά ότι τα τρόφιμα της περιοχής που χρησιμοποιήθηκαν προέρχονται από πρακτικές βιώσιμης διαχείρισης και όχι από παράνομες δραστηριότητες που διεξάγονται στην περιοχή, όπως η λαθραλιεία;

Χρησιμοποίησαν οι δύο κυβερνήσεις για τις μετακινήσεις τους στη λίμνη τα αγορασμένα με κοινοτική χρηματοδότηση (πρόγραμμα Interreg) ηλιακά σκάφη της ελληνικής πλευράς για τη μείωση της ρύπανσης στη λίμνη, ή επιβάρυναν ακόμη περισσότερο το οικοσύστημα με χρήση συμβατικών σκαφών;

Πώς εφαρμόστηκαν οι διατάξεις του νόμου 4453/2017 για την τετραμερή (Ελλάδα, ΠΓΔΜ, Αλβανία, ΕΕ) συνεργασία στο πλαίσιο της εκδήλωσης;

Ποια η συμμετοχή και συνεργασία, στο πλαίσιο του ανωτέρω νόμου 4453, της Αλβανικής πλευράς για την έγκριση και παρακολούθηση της εκδήλωσης;

Ποια η συμμετοχή και συνεργασία, στο πλαίσιο του ανωτέρω νόμου 4453, της πλευράς της ΕΕ για την έγκριση και παρακολούθηση της εκδήλωσης;

Εφαρμόστηκαν και με ποιον τρόπο από την Ελληνική Δημοκρατία οι διατάξεις του νόμου 4453 προ της έναρξης της εκδήλωσης; Τέθηκαν θέματα υπό συζήτηση στα άλλα τρία μέρη; Ποιες αποφάσεις ελήφθησαν;Προβλέπεται από τον χωροταξικό σχεδιασμό, από τις χρήσεις γης στην περιοχή, από τις διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας για τις περιοχές Natura και τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας για τα Εθνικά Πάρκα η διοργάνωση εκδηλώσεων τέτοιου μεγέθους σε προστατευόμενες περιοχές;

Υπήρξε προ της διενέργειας της εκδήλωσης προκαταρκτική εκτίμηση των επιπτώσεών της στην προστατευόμενη χλωρίδα και πανίδα, ανά προστατευόμενο είδος, ανά προστατευόμενη περιοχή και ανά καθεστώς προστασίας (περιοχή natura, Εθνικό Πάρκο, περιοχή σύμβασης Ramsar);

Οι αρμόδιοι Φορείς Προστατευόμενων Περιοχών έχουν δώσει προκαταβολικά την έγκρισή τους για την εκδήλωση, παρακολούθησαν τη διαδικασία και εκτίμησαν απολογιστικά τις επιπτώσεις;

Στις περιοχές που επηρεάστηκαν από την εκδήλωση, υπάρχει εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας; Έδωσε άδεια το αρμόδιο δασαρχείο; Με ποιους όρους;

Ποιο ήταν το σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων (αστικών, υγρών και ΑΕΚΚ) της εκδήλωσης επί ελληνικού εδάφους, ποιος διαχειρίστηκε τα απόβλητα, ποιοι στόχοι ανακύκλωσης επιτεύχθηκαν, που κατέληξαν τα επεξεργασμένα απόβλητα και που τα υπολείμματα;

Υπήρχαν ρητοί όροι προστασίας του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας στις συμβάσεις ανάθεσης υπηρεσιών, προμηθειών και έργων που υπέγραψαν ελληνικά νομικά πρόσωπα (του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα) για τη διοργάνωση της εκδήλωσης, συμβατά με την κοινοτική νομοθεσία για τις προστατευόμενες περιοχές και το καθεστώς διαχείρισης των Εθνικών Πάρκων;

Κινητοποιήθηκαν οι ελεγκτικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας και του Υπουργείου για να διαπιστώσουν τις επιπτώσεις από τη χρήση χημικών που έκαναν οι αστυνομικές αρχές στις προστατευόμενες περιοχές και τα προστατευόμενα είδη της περιοχής;

Το Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ κινητοποιήθηκε για τον έλεγχο της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας μετά την εκτεταμένη κάλυψη των γεγονότων από τα ΜΜΕ και δεδομένης της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από την κοσμοσυρροή και τα χημικά, ώστε να διαπιστώσει αν υπάρχει παράβαση της νομοθεσίας, ποιος ευθύνεται και να καταλογίσει το κόστος της αποκατάστασης; Ποια είναι τα πορίσματα του ελέγχου;

Έχουν οι δύο κυβερνήσεις αποδεικτικά ότι τα τρόφιμα της περιοχής που χρησιμοποιήθηκαν προέρχονται από πρακτικές βιώσιμης διαχείρισης και όχι από παράνομες δραστηριότητες που διεξάγονται στην περιοχή, όπως η λαθραλιεία;

Χρησιμοποίησαν οι δύο κυβερνήσεις για τις μετακινήσεις τους στη λίμνη τα αγορασμένα με κοινοτική χρηματοδότηση (πρόγραμμα Interreg) ηλιακά σκάφη της ελληνικής πλευράς για τη μείωση της ρύπανσης στη λίμνη, ή επιβάρυναν ακόμη περισσότερο το οικοσύστημα με χρήση συμβατικών σκαφών;

Πώς εφαρμόστηκαν οι διατάξεις του νόμου 4453/2017 για την τετραμερή (Ελλάδα, ΠΓΔΜ, Αλβανία, ΕΕ) συνεργασία στο πλαίσιο της εκδήλωσης;

Ποια η συμμετοχή και συνεργασία, στο πλαίσιο του ανωτέρω νόμου 4453, της Αλβανικής πλευράς για την έγκριση και παρακολούθηση της εκδήλωσης;

Ποια η συμμετοχή και συνεργασία, στο πλαίσιο του ανωτέρω νόμου 4453, της πλευράς της ΕΕ για την έγκριση και παρακολούθηση της εκδήλωσης;

Εφαρμόστηκαν και με ποιον τρόπο από την Ελληνική Δημοκρατία οι διατάξεις του νόμου 4453 προ της έναρξης της εκδήλωσης; Τέθηκαν θέματα υπό συζήτηση στα άλλα τρία μέρη; Ποιες αποφάσεις ελήφθησαν;

Εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο, πέρα από το ότι και ο Εισαγγελεύς Πρωτοδικών Φλώρινας πρέπει να ασχοληθεί σοβαρότατα με αυτά τα ερωτήματα με επείγουσα προκαταρκτική εξέταση.

Το φυσικό περιβάλλον και ιδιαίτερα οι προστατευόμενες περιοχές φυσικού κάλους έχουν σημασία . Δεν μπορεί για χάρη της φιέστας να διαπράττονται περιβαλλοντικά εγκλήματα.

Ελπίζω η Ελληνο- Αλβανική συμφωνία να μη υπογραφεί στον Εθνικό Δρυμό Πίνδου.

/iskra.gr