Η δήθεν επίλυση του «μακεδονικού» / του κώστα λαμπρόπουλου

Η δήθεν επίλυση του «μακεδονικού» / του κώστα λαμπρόπουλου

 

Επιλύθηκε, λοιπόν, με τη συμφωνία των Πρεσπών το «μακεδονικό» πρόβλημα;

Η απάντησή μου είναι, ευτυχώς ή δυστυχώς, κάθετα αρνητική.

Η επικύρωση της συμφωνίας εκ μέρους της πΓΔΜ προηγείται από την επικύρωσή της από την Ελληνική Βουλή και διέρχεται από τρία διαδοχικά στάδια τα οποία πρέπει να διανυθούν επιτυχώς προτού η συμφωνία εισαχθεί προς επικύρωση στην Ελληνική Βουλή.

Στο πρώτο στάδιο η συμφωνία επικυρώνεται από το Κοινοβούλιο της πΓΔΜ με απλή πλειοψηφία, δηλαδή τουλάχιστον με 61 βουλευτικές ψήφους.

Στο δεύτερο στάδιο η συμφωνία εγκρίνεται με Δημοψήφισμα που διενεργείται επί τούτου στην πΓΔΜ με απλή πλειοψηφία 50% +1.

Στο τρίτο στάδιο οι συνταγματικές αναθεωρήσεις που προβλέπει η συμφωνία εγκρίνονται από το Κοινοβούλιο της πΓΔΜ με ενισχυμένη πλειοψηφία 2/3, δηλαδή τουλάχιστον με 80 βουλευτικές ψήφους.

Με τους υφιστάμενους κομματικούς και εθνοτικούς συσχετισμούς στο Κοινοβούλιο της πΓΔΜ:

Η επιτυχής διέλευση της συμφωνίας από το πρώτο στάδιο είναι βέβαιη (και έχει ήδη διανυθεί κατά το ήμισυ).

Η επιτυχής διέλευση της συμφωνίας από το δεύτερο στάδιο είναι πιθανή.

Η επιτυχής διέλευση της συμφωνίας από το τρίτο στάδιο είναι απίθανη.

Υπενθυμίζεται ότι ο συμπολιτευόμενος σοσιαλδημοκρατικός συνασπισμός SDSM διαθέτει 49 έδρες, ο αντιπολιτευόμενος εθνικιστικός συνασπισμός VMRO-DPMNE διαθέτει 51 έδρες και τέσσερα κόμματα αλβανόφωνης απεύθυνσης κόμματα μοιράζονται τις υπόλοιπες 20 έδρες.  Την τρέχουσα κυβερνητική πλειοψηφία των 69 εδρών τη διασφαλίζουν στο SDSM τα τέσσερα αλβανόφωνης απεύθυνσης κόμματα.

Συνεπώς, η υπερψήφιση των συνταγματικών αναθεωρήσεων προϋποθέτει ότι τουλάχιστον 11 νυν βουλευτές του αντιπολιτευόμενου εθνικιστικού συνασπισμού VMRO-DPMNE, δηλαδή 1 στους κάθε 5 βουλευτές του, θα σπάσουν τη γραμμή του υπέρ του αλβανο-σλαβόφωνου συγκυβερνητικού συνασπισμού.

Εάν διαπιστωθεί ότι οι διαλλακτικοί βουλευτές του εθνικιστικού συνασπισμού VMRO-DPMNE τείνουν / παρακινούνται προς την υπερψήφιση των συνταγματικών αναθεωρήσεων σε πλήθος που να καθιστά δυνατή την υπερψήφιση των συνταγματικών αναθεωρήσεων, οι αδιάλλακτοι συνάδελφοί τους για να αποτρέψουν την τελούμενη αποστασία / προδοσία τους, θα απαντήσουν με την βίαιη / ένοπλη επίθεση τόσο εναντίον τους όσο και εναντίον της αλβανικής μειονότητας ως συνεργό στην επιχειρούμενη “απομακεδονικοποίηση” της Μακεδονίας “τους”. Οι αλβανόφωνοι εθνικιστές θα απαντήσουν στη σλαβόφωνη βία με τη βία και το αποτέλεσμα θα είναι, φυσικά, ένας νέος[i] εθνοτικός αλβανο-σλαβικός πόλεμος  και επίσης ενδο-σλαβικός εμφύλιος πόλεμος[ii] στην πΓΔΜ που συνδυασμένα θα θέσουν ανοικτά το ζήτημα της απόσχισης των κατά πλειονότητα αλβανόφωνων περιοχών απ’ αυτήν.

Συνεπώς, με τα σημερινά δεδομένα δεν προκύπτει ευθέως επιτυχής ολοκλήρωση της συμφωνηθείσας διαδικασίας κύρωσης της συμφωνίας εκ μέρους της πΓΔΜ. Απεναντίας, τα δεδομένα αυτά οδηγούν γραμμικά στη βίαιη αναδιαμόρφωση της πΓΔΜ ως ανεξάρτητου κράτους (πολίτευμα και επικράτεια).

Η δε συμπληρωματική κύρωση της συμφωνίας από την Ελληνική Βουλή αποτελεί άλλο, αυτοτελές, κεφάλαιο με τις δικές του εκδοχές και πιθανότητες που, επίσης, την καθιστούν a priori αβέβαιη (ιδιαίτερα την προεκλογική περίοδο στην οποία έχουμε εισέλθει).

 

Σημειώσεις

[i] Υπενθυμίζεται η ένοπλη αλβανο-σλαβική σύγκρουση που διήρκεσε από τις 22 Ιανουαρίου 2001 μέχρι τις 12 Νοεμβρίου 2001.
[ii] Π.χ. Pravda Report [10 May 2017 at 18:39] Civil war may break out in Macedonia, http://www.pravdareport.com/hotspots/conflicts/10-05-2017/137697-macedonia-0/

 

Τα σχόλια είναι κλειστά.