Συνδεδεμένη ρυζιού 2015: καθυστέρηση καταβολής σε αγρότες

Συνδεδεμένη ρυζιού 2015: καθυστέρηση καταβολής σε αγρότες

  • |

Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατέθεσαν οι βουλευτές του Σύριζα Αιτωλοακαρνανίας, Τριανταφύλλου Μαρία και Βαρεμένος Γιώργος, για την καθυστέρηση καταβολής σε αγρότες λόγω μη έγκαιρης καταβολής των παραστατικών από τους επιλεγμένους φορείς της «Συνδεδεμένης ρυζιού» του έτους 2015. Οι Βουλευτές επισημαίνουν, ότι στις περισσότερες περιοχές της χώρας, η διαδικασία καταβολής της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα  του ρυζιού διεκπεραιώθηκε ομαλά και η ενίσχυση έχει καταβληθεί στη συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών- ορυζοκαλλιεργητών κανονικά, ενώ στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, αγρότες – ορυζοκαλλιεργητές, δεν έχουν λάβει  τη «Συνδεδεμένη ρυζιού του έτους 2015».

Ακολουθεί αναλυτικά η ερώτηση:

Αγρότες – ορυζοκαλλιεργητές  της περιοχής Αιτωλοακαρνανίας (και όχι μόνο) οι οποίοι  έχουν πουλήσει την παραγωγή τους (2015)  και έχουν  στη διάθεσή τους τιμολόγια πώλησης του προϊόντος σε φορείς, που είναι ενταγμένοι στο μητρώο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν έχουν λάβει  τη «Συνδεδεμένη ρυζιού 2015» , ΦΕΚ τευχ.Β΄/924/2015.

Οι αγρότες, που πούλησαν την παραγωγή τους σε επιλεγμένους φορείς,  οι οποίοι  περιγράφονται στο ΦΕΚ τευχ.Β΄/924/2015 παρ. γ. άρθρο 3 (ενταγμένους στο μητρώο του ΟΠΕΚΕΠΕ), δε φέρουν καμία ευθύνη (πέρα από τη διατήρηση αποδεικτικών για τρία έτη, όπως περιγράφεται στο άρθρο 5, ΦΕΚ τευχ.Β΄/924/2015)  για την κατάθεση των παραστατικών στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκτιμούν δε πως η καθυστέρηση της πληρωμής της συνδεδεμένης ενίσχυσης για το ρύζι, που τους αφορά, οφείλεται στη μη  έγκαιρη κατάθεση από πλευράς οριζόμυλων των αντίστοιχων παραστατικών προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ (την περίοδο που «άνοιξε το Σύστημα»).

Πρέπει να σημειωθεί πως από το ΦΕΚ τευχ.Β΄/924/2015,  που καθορίζει τις λεπτομέρειες χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στο τομέα του ρυζιού, σύμφωνα το άρθρο 6 (Υποχρεώσεις φορέων), οι φορείς   υποχρεούνται, εφόσον εντάσσονται στο μητρώο, να καταχωρούν στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ τα απαιτούμενα στοιχεία για κάθε γεωργό και να τηρούν στο αρχείο τους όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παραστατικά (συνολική παραλαμβανόμενη ποσότητα προϊόντος και τα αναλυτικά στοιχεία του Δελτίου ποσοτικής παραλαβής τιμολογίου), στοιχεία, που, όπως αναφέρουν οι αγρότες, είναι στη διάθεση τόσο των παραγωγών όσο και των φορέων.

Οι εμπλεκόμενοι φορείς, σύμφωνα με αναφορές των αγροτών, τους   ενημέρωσαν, ότι δεν ειδοποιήθηκαν εγκαίρως για την έναρξη αλλά και για τη διάρκεια  της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων στοιχείων και ότι ζήτησαν εκ νέου «άνοιγμα του συστήματος», ώστε, να καταθέσουν τα στοιχεία.

Γνωρίζουμε πως στις περισσότερες περιοχές της χώρας, η διαδικασία καταβολής της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της του ρυζιού, διεκπεραιώθηκε ομαλά και η ενίσχυση έχει καταβληθεί στη συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών- ορυζοκαλλιεργητών κανονικά.

Επειδή, η συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα του ρυζιού εφαρμόζεται για πρώτη φορά σε Εθνικό επίπεδο, υλοποιώντας το άρθρο 52 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και δεν υπάρχει πρότερη εμπειρία.

Επειδή, η πολιτεία πρέπει, να μεριμνά και να είναι ιδιαίτερα προσεκτική, ώστε, όταν εφαρμόζονται νέοι νόμοι (όπως η συνδεδεμένη του Ρυζιού), να μην διαταράσσονται αλλά,  αντίθετα,  να ενισχύονται οι σχέσεις εμπιστοσύνης των συμβαλλόμενων μερών (εν προκειμένω αγροτών-παραγωγών με τους φορείς: εμπόρους δημητριακών, μύλους και συνεταιρισμούς αγροτών).

Επειδή, η χρήση της συνδεδεμένης ενίσχυσης εφαρμόζεται και πρόκειται να επεκταθεί και σε άλλα αγροτικά προϊόντα.

Επειδή, η παραγωγική διαδικασία δεν πρέπει να διαταράσσεται για κανένα αγρότη ιδίως όταν αυτός δεν είναι υπαίτιος.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Ποιοι τρόποι προκρίνονται ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της μη έγκαιρης καταβολής των παραστατικών από πλευράς φορέων των αγροτών, που έχουν ενταχθεί στην συνδεδεμένη στο τομέα του ρυζιού για το 2015;
  • Το πρόβλημα της μη έγκαιρης πληρωμής της συνδεδεμένης στον τομέα του ρυζιού για μικρό μέρος  αγροτών είναι σε γνώση  του ΟΠΕΚΕΠΕ και αν ναι;
  • Έχει ενημερωθεί από τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ για την πρόοδο, ή τα πιθανά προβλήματα, που αντιμετωπίζει στην εφαρμογή του νέου τρόπου καταβολής της συνδεδεμένης, στον τομέα του ρυζιού και έχει διατυπώσει προτάσεις για πιθανές αναγκαίες αλλαγές, ώστε, να διευκολύνονται οι αγρότες αλλά και οι φορείς και να αποφεύγονται καθυστερήσεις ή άλλες τυχόν εμπλοκές;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Τριανταφύλλου Μαρία

Βαρεμένος Γιώργος