Υποχρέωση τήρησης Ειδικού Βιβλίου απογραφής της ξυλείας

Υποχρέωση τήρησης Ειδικού Βιβλίου απογραφής της ξυλείας

  • |

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τα μέλη του για την υποχρέωση διατήρησης από τους Φορείς Εκμετάλλευσης και τους Εμπόρους, στα πλαίσια τον περιφερειακών Μητρώων ”ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ” & ”ΕΜΠΟΡΩΝ”, ειδικού τύπου Βιβλίου απογραφής της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας.

Το εν λόγω Βιβλίο πρέπει να εκτυπωθεί από τους υπόχρεους και να προσκομισθεί για θεώρηση στην αρμοδία Περιφερειακή Αρχή κανονισμού ξυλείας (Διεύθυνση Δασών Αιτωλοακαρνανίας).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο ΕΔΩ, ο οποίος παραπέμπει στο portal του Επιμελητηρίου μας και υπάρχουν αναρτημένα:

 Το Δελτίο Τύπου της Διεύθυνσης Δασών Αιτωλοακαρνανίας.
 Υπόδειγμα βιβλίου απογράφης Ξυλείας σε pdf μορφή (εκτός των εξωφύλλων).
 Η σχετική εγκύκλιος με Α.Π. 148587/6214/01/12/2016.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ