Δίκτυο για προειδοποίηση και υποστήριξη για την Δεύτερη Ευκαιρία

Δίκτυο για προειδοποίηση και υποστήριξη για την Δεύτερη Ευκαιρία

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, που πραγματοποιήθηκε στην Δράμα στις 12 και 13 Μαΐου, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ παρουσίασε στους συνέδρους το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα  COSME – “European Network for EarlyWarning and for SupporttoEnterprises and SecondStarters” (Δίκτυο για την έγκαιρη προειδοποίηση και την υποστήριξη των επιχειρήσεων και για την Δεύτερη Ευκαιρία).

Στην προσπάθεια αυτή, που συμμετέχουν 15 Οργανισμοί – Εταίροι, προερχόμενοι από 7 κράτη, την Ελλάδα εκπροσωπούν το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (συντονιστής Εταίρος) και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ).

Σκοπός  του Προγράμματος είναι:

α) Να δημιουργηθεί ένα Πανευρωπαϊκό Δίκτυο εμπειρογνωμόνων που θα επεξεργασθεί την κατάλληλη μεθοδολογία και τα κατάλληλα εργαλεία για την διαβάθμιση του επιχειρηματικού κινδύνου και την έγκαιρη προειδοποίηση των επιχειρήσεων σε κρίση. Στο πλαίσιο αυτό, θα προταθούν πολιτικές και προτάσεις – συστάσεις σε επίπεδα εθνικά αλλά και αρμοδίων Διευθύνσεων  της ΕΕ, που σκοπό θα έχουν να δρομολογήσουν την αντιμετώπιση του προβλήματος των επιχειρήσεων σε κρίση.

β) Παράλληλα, σκοπός είναι η διαρκής υποστήριξη των επιχειρήσεων που ζητούν βοήθεια. Πιλοτικά, στο πλαίσιο του Προγράμματος θα υποστηριχθούν 3.500 επιχειρήσεις στην Ευρώπη (700 εξ αυτών στην Ελλάδα) που μπορούν να ενταχθούν  στην παραπάνω ομάδα ενδιαφέροντος. Η  ανατροφοδότηση από την πιλοτική αυτή εφαρμογή, θα αποτελέσει την πρώτη ύλη για την δημιουργία συστάσεων και πολιτικών.