«Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014-2020.

«Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014-2020.

  • |

Με ερώτηση τους, προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι βουλευτές Αιτωλοακαρνανίας,Τριανταφύλλου Μαρία και Βαρεμένος Γιώργος αναφέρονται στην ανάγκη εξεύρεσης τρόπων περαιτέρω οικονομικής ενίσχυσης του μέτρου 6.1 του ΠΑΑ ώστε ενταχθούν σ’ αυτό όσο το δυνατόν περισσότεροι από τους επιλαχόντες αιτούντες του προγράμματος.

Στο πλαίσιο του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2010 εκχωρήθηκε  στις Περιφέρειες της χώρας  το 35% του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος για εφαρμογή, διαχείριση και υλοποίηση. Το σύνολο δημόσιας δαπάνης του ΠΑΑ ανέρχεται σε 5,5 δισ. € (εκ των οποίων τα 4,2 δισ. € αποτελούν την κοινοτική συμμετοχή), ενώ οι εκχωρούμενες πιστώσεις στις Περιφέρειες της χώρας εκτιμώνται σε 1,8  δισ. €.

Οι Περιφέρειες εκπόνησαν και ενέκριναν προγράμματα για έργα υποδομών στον αγροτικό τομέα (ιδιωτικά και δημόσια), για μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, για βελτίωση της ποιότητάς τους, αλλά και για την ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού.

Για το  Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014-2020 υποβλήθηκαν 14.670 αιτήσεις πανελλαδικά. Σε επτά Περιφέρειες (Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Ηπείρου, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων) δεν υπήρξαν επιλαχόντες. Όμως στις υπόλοιπες προέκυψαν επιλαχόντες (με αναλογία περίπου ένας επιλαχών προς τέσσερις εγκεκριμένους αιτούντες).

Συγκεκριμένα στην Περιφέρεια  Δυτικής Ελλάδας, όπου υποβλήθηκαν 1.818 αιτήσεις (430 στην Αχαΐα, 750 στην Αιτωλοακαρνανία και 638 στην Ηλεία), με την κατανεμηθείσα δημόσια δαπάνη, να φτάνει στα 24.700.00 € και το ύψος της ενίσχυσης ανά γεωργό να κυμαίνεται από 17.000 έως 22.000 €. Εγκρίθηκαν 1.211 δικαιούχοι, 43 εν δυνάμει δικαιούχοι, 426 επιλαχόντες και 141 απορριπτέοι.

Το  υψηλό  ενδιαφέρον όσο  και οι υψηλές βαθμολογίες στις αιτήσεις των υποψηφίων νέων γεωργών για ένταξη στο μέτρο 6.1, δείχνουν από μέρους των νέων ανθρώπων αύξηση της εμπιστοσύνης προς την Πολιτεία, αλλά και ουσιαστικές προϋποθέσεις  επιτυχίας του προγράμματος.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έθεσαν στον αρμόδιο υπουργό τα εξής ερωτήματα:

1.  Με ποιο τρόπο και με βάση ποια δεδομένα προϋπολογίστηκαν τα αρχικά ποσά για την υλοποίηση του μέτρου 6.1;

2. Είναι δυνατόν να τροποποιηθεί και να αυξηθεί ο αρχικός προϋπολογισμός του  μέτρου 6.1 για τις Περιφέρειες όπου προκύπτουν επιλαχόντες, με μεταφορά πόρων που ενδεχομένως παρέμειναν αναξιοποίητοι από Περιφέρειες όπου το ενδιαφέρον ήταν περιορισμένο, καθώς και με τη μεταφορά κονδυλίων μεταξύ μέτρων του Π.Α.Α. ύστερα και από πρόταση των περιφερειακών αρχών;

3. Προτίθεται να εξετάσει γενικότερα τρόπους αύξησης του αρχικού  προϋπολογισμού, έτσι ώστε να γίνει δυνατή η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ένταξη επιλαχόντων στο μέτρο 6.1;

4. Πόσοι δικαιούχοι, εν δυνάμει δικαιούχοι, επιλαχόντες και                         απορριπτέοι εγκρίθηκαν σε κάθε Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα της χώρας;