Προς   δημοπράτηση το  αποχετευτικό  δίκτυο  Βραχναιϊκων, Μονοδενδρίου, Ροϊτίκων, Μιντιλογλίου, Οβρυάς, Δεμενίκων και Παραλίας της Πάτρας

Προς δημοπράτηση το αποχετευτικό δίκτυο Βραχναιϊκων, Μονοδενδρίου, Ροϊτίκων, Μιντιλογλίου, Οβρυάς, Δεμενίκων και Παραλίας της Πάτρας

Προς   δημοπράτηση το  αποχετευτικό  δίκτυο  Βραχναιϊκων, Μονοδενδρίου, Ροϊτίκων, Μιντιλογλίου, Οβρυάς, Δεμενίκων και Παραλίας της Πάτρας  – Χρηματοδοτείται από το  ΠΕΠ Δυτ. Ελλάδας

με φορέα υλοποίησης τη ΔΕΥΑΠ

Ένα σημαντικό έργο για την Πάτρα μπαίνει σε τροχιά δημοπράτησης. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με το  Δήμο Πατρέων και τη ΔΕΥΑΠ συνεργάστηκαν ώστε έγκαιρα να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για τη  δημοπράτηση του 2ου υποέργου «Αποχέτευση λυμάτων οικισμών Γ’ προτεραιότητας Δήμου Πάτρας» που αποτελεί τμήμα του έργου «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Λυμάτων Δήμου Πατρέων». Ουσιαστικά προωθείται η διαδικασία για την ολοκλήρωση της αποχέτευσης λυμάτων των οικισμών των πρώην Δ.Δ. Βραχναιϊκων, Μονοδενδρίου, Ροϊτίκων, Μιντιλογλίου, Οβρυάς, Δεμενίκων και Παραλίας. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,  μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο, ενέκρινε τη δημοπράτηση του υποέργου.

«Στόχος μας είναι η αποτελεσματικότητα. Αποδεικνύεται για μία ακόμη φορά ότι η συνεργασία με τους Δήμους δημιουργεί θετικά αποτελέσματα. Έτσι θα συνεχίσουμε. Οι δύο βαθμοί της αυτοδιοίκησης δείχνουν με πράξεις  τις δυνατότητες που διαθέτουν για έργο» ανέφερε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας

Το συνολικό αντικείμενο του έργου

Το συνολικό  έργο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Λυμάτων Δήμου Πατρέων»  αφορά στα έργα:

–  ολοκλήρωσης της αποχέτευσης λυμάτων των οικισμών των πρώην Δ.Δ. Βραχναιϊκων, Μονοδενδρίου, Ροϊτίκων, Μιντιλογλίου, Οβρυάς, Δεμενίκων και Παραλίας σε μία έκταση 475 εκταρίων,

– επέκτασης των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Πάτρας για την εξυπηρέτηση της αποχέτευσης των οικισμών που βρίσκονται σε προτεραιότητα στον κατάλογο των επιλέξιμων έργων του ΕΠΠΕΡΑΑ και

–  στα έργα αποχέτευσης λυμάτων της περιοχής Μποζαϊτίκων.

Θα εξυπηρετηθούν και τμήματα των ενδιάμεσων πυκνοδομημένων περιοχών από τις οποίες διέρχονται οι αγωγοί των παραπάνω  επιλέξιμων οικισμών.

Το έργο συνολικού προϋπολογισμού  26.397.604,80 €  συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, με εκχώρηση διαχείρισης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και θα υλοποιηθεί μέσω των υποέργων:

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Επέκταση Ε.Ε.Λ Πάτρας κατά 30.000 ισοδύναμους κατοίκους για τη φάση της 20ετίας.

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Αποχέτευση λυμάτων οικισμών Γ’ προτεραιότητας Δήμου Πάτρας,

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Έργα αποχέτευσης υποζωνών α2.2 και α2.3».

ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Παρακολούθηση και εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών.

Η προέγκριση για την δημοπράτηση του 2ου υποέργου «Αποχέτευση λυμάτων οικισμών Γ’ προτεραιότητας Δήμου Πάτρας» του έργου «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Λυμάτων Δήμου Πατρέων», δόθηκε την   Τετάρτη  21 Μαρτίου 2018 στη ΔΕΥΑ Πάτρας,  που είναι ο φορέας υλοποίησης του έργου