Πρόσκληση για την 7η Συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

Πρόσκληση για την 7η Συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

  • |

Σας προσκαλούμε στην 7η Συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 13:00, στην Πάτρα, στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας επί της οδού Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής (2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο: «Λατομείο Βιομηχανικών Ορυκτών (Αργιλορυχείου), έκτασης 36.675,75 τ.μ., της εταιρείας «Παναγιωτόπουλος Κεραμοτουβλοποιία ΑΒΕΕ» στη θέση «θέση «ΑΙ ΓΙΩΡΓΗΣ» και «ΑΜΠΕΛΙ ή ΨΩΜΑ» ΤΚ Κάμπου & ΤΚ Εφύρας, Δ. Ήλιδας, ΠΕ Ηλείας (ΠΕΤ 1906111727)
2. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο: «Μονάδα διάλυσης Ο.Τ.Κ.Ζ. και προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων (επικίνδυνων και μη)», ιδιοκτησίας «ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.», σε γήπεδο εμβαδού 41.500 τ.μ. στη θέση Μαύρικας, Παναιτωλίου Δ.Ε. Θεστιέων, Δ. Αγρινίου, ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας
3. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο: «Μονάδα επεξεργασίας και τυποποίησης γάλακτος δυναμικότητας 50 τόνων γάλακτος την ημέρα σε γήπεδο εμβαδού 20.137,41τ.μ. ιδιοκτησίας – ΑΜΦΙΓΑΛ Α.Ε.» στη θέση «Φαλαγγιές», Δ.Δ. Κεχρινιάς, Δήμος Αμφιλοχίας, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (ΠΕΤ 1905104129)
4. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου της Μαρίνας Παλαίρου Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας
5. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την Ανανέωση – Τροποποίηση της υπ. Αρ. 2531/155266/19-11-2015 (ΑΔΑ:65ΣΞΟΡ1Φ-948) Απόφασης του Γ.Γ. της
Σελίδα | 2
ΑΔΠΔΕΙ για το έργο «Υφιστάμενος ΧΥΤΑ Δήμου Πατρέων –Έργα Βελτίωσης – Εκσυγχρονισμού – Ανανέωση περιβαλλοντικών όρων (οριστική διαμόρφωση τμήματος ΧΥΤΑ – συλλογή βιοαερίου, κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στη ΒΔ πλευρά, κατασκευή χώρου υποδοχής κινητού ΣΜΑ, εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων (ΜΕΒ), εκσυγχρονισμός ΚΔΑΥ)» του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Δ.Ε. Αχαΐας στη θέση «Ξερόλακκα» του Δήμου Πατρέων, Π.Ε. Αχαΐας, ΠΔΕ, ΑΔΠΔΕΙ
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε εγκαίρως τη Γραμματέα της Επιτροπής, ώστε να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος.
Η παρούσα να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Ο Πρόεδρος της
Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
Λάμπρος Δημητρογιάννης
Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος,
Φυσικών Πόρων & Χωροταξίας
Πίνακας Κοινοποιήσεων (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, κ. Νεκτάριο Φαρμάκη
grafeio.pde@pde.gov.gr
2. Εκτελεστικός Γραμματέας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, κ. Γεώργιο Σύρμο
g.syrmos@pde.gov.gr
3. Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, κ. Τάκη Παπαδόπουλο
t.papadopoulos@pde.gov.gr
4. Γεν. Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών ΠΔΕ
gd.appy@pde.gov.gr
5. Δ/νση Περιβ/ντος & Χωρ. Σχεδιασμού ΠΔΕ
dpxs@pde.gov.gr
6. Αέλιος – Συνέδριο, Πολιτισμός, Εικόνα, Ήχος, Studio
info@aelios.gr
g3deye@yahoo.gr
Σελίδα | 3
Φορείς & Μελετητές Έργων – Ενδιαφερομένους (ανά θέμα):
1ο
Φορέα Έργου:
«Παναγιωτόπουλος Κεραμοτουβλοποιία ΑΒΕΕ», Δουνέικα Ηλείας
Υπ’ όψιν κ. Ιωάννη Κουρτάκη – Τηλ.26220 27374, 27375 κιν. 6973333091
lab@panagiotopoulos.gr
Μελετητή Έργου:
κ. Αγγελική Μεϊντάνη, Τηλ. 6937009428, Φαξ 22940 91090
ameidani@otenet.gr
2ο
Φορέα Έργου:
«ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΩΣΗ ΕΠΕ», Τηλ. 2641051430
info@ioniosanakiklosi.gr
Μελετητή Έργου
MEDWASTE ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛ. ΚΑΚΑΔΙΑΡΗΣ, Τηλ. 210 6033746
info@medwaste.gr
3ο
Φορέα Έργου:
«ΑΜΦΙΓΑΛ ΑΕ»,
Υπεύθυνος επικοινωνίας: κ. Τουμπή Γεώργιο τηλ. 26420 71510
info@amfigal.com.gr
Μελετητή Έργου:
Υπεύθυνος επικοινωνίας: κ. Σταύρου Πέτρο, τηλ. 26510 24730
ptstavrou@yahoo.gr
4ο
Φορέα Έργου:
Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας,
dhmos.aktiouvonitsas@1258.syzefxis.gov.gr
Μελετητή Έργου:
MARNET ATE
info@marnet.gr
5ο
Φορέα Έργου:
Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρησης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειρηστικής Ενότητας Αχαΐας
fodsa.patras@gmail.com
Μελετητή Έργου:
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Αθανασόπουλος Ιωάννης
iatha@tee.gr