Στάση εργασίας και από την ΑΔΕΔΥ για τα νοσοκομεία Αγρινίου και Μεσολογγίου

Στάση εργασίας και από την ΑΔΕΔΥ για τα νοσοκομεία Αγρινίου και Μεσολογγίου

  • |
Με απόφαση της η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στη συνεδρίαση της 20ης Δεκεμβρίου 2015, ύστερα από αίτημα του Ν.Τ. Αιτωλοακαρνανίας και από εξουσιοδότηση του Γ.Σ., ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΚΗΡΥΞΕΙ στάση εργασίας σε όλο το νομό Αιτωλοακαρνανίας.
Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει ως εξής:
ΑΔΕΔΥ                                                                                                                                        Αθήνα 20.1.2016
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2                                                                                                                                Αριθμ. Πρωτ:26
Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στη συνεδρίαση της 20ης Δεκεμβρίου 2015, ύστερα από αίτημα του Ν.Τ. Αιτωλοακαρνανίας και από εξουσιοδότηση του Γ.Σ.,
                                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΚΗΡΥΞΕΙ
στάση εργασίας από τις 11:00πμ μέχρι τη λήξη του ωραρίου, σε όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. του Ν. Αιτωλοακαρνανίας,
την ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016.
Η στάση αυτή θα πραγματοποιηθεί προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή των εργαζομένων στα συλλαλητήρια διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθούν στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, για την υπολειτουργία των νοσοκομείων Αγρινίου- Μεσολογγίου αλλά και την υποβάθμιση των δομών υγείας στο Νομό.
                                                               Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.