Εκρηξη κερδών για τις 4 συστημικές τράπεζες

Εκρηξη κερδών για τις 4 συστημικές τράπεζες

  • |
Καταγράφουν αύξηση 50% κατά μέσο όρο στα καθαρά αποτελέσματα σε σχέση με το 2022 ● Μεγάλοι χαμένοι οι πελάτες των τραπεζών που είναι ταυτόχρονα δανειολήπτες και καταθέτες, καθώς οι αυξήσεις των βασικών επιτοκίων της ΕΚΤ «περνούν» στις καταθέσεις με το σταγονόμετρο.
Με θηριώδη έσοδα από τόκους, που ξεπέρασαν τα 8 δισ. ευρώ, και συνολική κερδοφορία άνω των 4 δισ. ευρώ έκλεισε το 2023 για τις 4 συστημικές τράπεζες, Εθνική, Πειραιώς, Eurobank και Αlpha Bank, καταγράφοντας αύξηση 50% (κατά μέσο όρο) σε σχέση με το 2022, ενώ τα έσοδα από προμήθειες ξεπέρασαν συνολικά το 1,8 δισ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή οι αυξήσεις των βασικών επιτοκίων της ΕΚΤ «περνούν» στις καταθέσεις με το σταγονόμετρο και οι πλέον… ριγμένοι είναι οι πελάτες των τραπεζών που είναι ταυτόχρονα δανειολήπτες και καταθέτες. Σημειώνεται ότι φέτος τον Ιανουάριο το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων καταθέσεων έμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,53%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων –για τα οποία η ζήτηση είναι ασθενική κυρίως στη λιανική– αυξήθηκε στο 6,15% σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος και το περιθώριο επιτοκίου παραμένει «κολλημένο» στις 5,62 εκατοστιαίες μονάδες.

● Η Εθνική, που ήταν αυτή που έκλεισε τον κύκλο της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του 2023, με καθαρά κέρδη 1,55 δισ. ευρώ, αύξησε κατά 65% τα καθαρά έσοδα από τόκους, στα 2,263 δισ. ευρώ έναντι 1,369 δισ. ευρώ το 2022 σε επίπεδο ομίλου, με το καθαρό επιτοκιακό κέρδος να παραμένει σε ανοδική τροχιά προσεγγίζοντας τις 337 μονάδες βάσης το τελευταίο τρίμηνο του 2023.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, το 2023 τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν για την ΕΤΕ σε 2,16 δισ. ευρώ, ως αποτέλεσμα των υψηλότερων βασικών επιτοκίων της ΕΚΤ, της υγιούς αύξησης των εξυπηρετούμενων δανείων κατά 1,2 δισ. ευρώ ετησίως στην Ελλάδα, καθώς και της αυξημένης συνεισφοράς των εσόδων από χρεόγραφα, ωθώντας το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο υψηλότερα, στις 302 μονάδες βάσης.

Σημειώνεται ότι στο 4ο τρίμηνο η ενσωμάτωση των βασικών επιτοκίων στα επιτόκια καταθέσεων (deposit beta) παρέμεινε σχετικά χαμηλή, στο 11% για το σύνολο των καταθέσεων, αντανακλώντας την ισχυρή και σχετικά σταθερή βάση καταθέσεων πρώτης ζήτησης (79%), που αποτελείται κυρίως από λογαριασμούς ταμιευτηρίου –τα επιτόκια των οποίων βρίσκονται στο ναδίρ– με μέσο υπόλοιπο 4.000 ευρώ ανά πελάτη.

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες στην Ελλάδα ήταν 367 εκατ. ευρώ (382 εκατ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου) αυξημένα κατά 11% σε σχέση με το 2022, αποτυπώνοντας τους ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης στις προμήθειες σχετιζόμενες με τη χορήγηση δανείων λιανικής και εταιρικής τραπεζικής, τα επενδυτικά και τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα και τη χρηματοδότηση εμπορικών συναλλαγών.

● Για την Πειραιώς τα καθαρά κέρδη ήταν 800 εκατ. ευρώ και τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν το 2023 σε 2,003 δισ., αυξημένα κατά 48% σε ετήσια βάση. Το κόστος των προθεσμιακών καταθέσεων αυξήθηκε περαιτέρω το 4ο τρίμηνο 2023, φτάνοντας στο 2,0%, ενώ επί του παρόντος οι νέες προθεσμιακές καταθέσεις διαμορφώνονται σε περίπου 2,5%. Συνολικά, ο δείκτης καθαρού περιθωρίου επιτοκίου διαμορφώθηκε στο υψηλό επίπεδο του 2,77% το 4ο τρίμηνο 2023, σε σύγκριση με 2,72% το προηγούμενο τρίμηνο και 2,21% έναν χρόνο πριν, ενώ διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο σε 2,69% το 2023.

Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε 547 εκατ. ευρώ το 2023, 14% υψηλότερα σε σχέση με το 2022. Στο 4ο τρίμηνο υπήρξε ώθηση από τα τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα, τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, τις πιστωτικές κάρτες ενώ και έσοδα από μισθώματα βελτιώθηκαν.

● Eκρηξη καθαρών εσόδων από τόκους και για τη Eurobank, που «έκλεισε» το 2023 με αύξηση 46,9% σε σχέση με το 2022, τα 2,174 δισ. ευρώ κυρίως των εσόδων από χορηγήσεις, ομόλογα, παράγωγα προϊόντα και των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου ενισχύθηκε σε ετήσια βάση κατά 84 μονάδες βάσης και ανήλθε σε 2,75%. Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 4,2% το 2023 και ανήλθαν σε 544 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω των εσόδων από τις χορηγήσεις, αντιστοιχώντας σε 69 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού. Τα καθαρά κέρδη ήταν 1,2 δισ. ευρώ με τις δραστηριότητες στο εξωτερικό όπου η τράπεζα έχει έντονη παρουσία να συνεισφέρουν 37,3% στη συνολική κερδοφορία του ομίλου.

● Τέλος, η Αlpha Bank, με κέρδη 611,3 εκατ. ευρώ, είχε καθαρά έσοδα από τόκους 1,653 δισ. ευρώ από 1,173 δισ. ευρώ το 2022 και η αύξηση 41% σε ετήσια βάση (1% σε σχέση με το γ’ τρίμηνο) είναι αποτέλεσμα των υψηλότερων επιτοκίων και της ενίσχυσης των εσόδων από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων.

Το καθαρό έσοδο από αμοιβές και προμήθειες ήταν 372,5 εκατ. ευρώ (από 367 εκατ. το 2022) και έχει επηρεαστεί από την αύξηση των εσόδων από προμήθειες που σχετίζονται με την έκδοση εγγυητικών επιστολών, την αγοραπωλησία συναλλάγματος τις προμήθειες συναλλαγών και αμοιβαίων κεφαλαίων που αντισταθμίζονται μερικώς από τις μειωμένες προμήθειες πιστωτικών καρτών μετά τη μεταφορά αποδοχής πληρωμών και εκκαθάρισης συναλλαγών στη Νexi Ελλάς στις 30.6.2022.

https://www.efsyn.gr/oikonomia/elliniki-oikonomia/425940_ekrixi-kerdon-gia-tis-4-systimikes-trapezes

Εκτρωφείο Λαγων Καρφής Ευαγγελος