Σε διαδικασία διαπραγμάτευσης η μεταφορά μαθητών   δημοσίων σχολείων Φαρρών

Σε διαδικασία διαπραγμάτευσης η μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων Φαρρών

Σε διαδικασία διαπραγμάτευσης η μεταφορά μαθητών

δημοσίων σχολείων Φαρρών

Την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018, και ώρα 13:00, συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), στην Πάτρα.

Τη συνεδρίαση θα απασχολήσει η ανάθεση, κατόπιν διαπραγμάτευσης, ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής, δρομολογίων μεταφοράς μαθητών/τριών δημόσιων σχολείων για το νηπιαγωγείο Φαρρών και το δημοτικό σχολείο Φαρρών – Γυμνάσιο Φαρρών, με Δ.Χ. Επιβατικά Αυτοκίνητα, του τρέχοντος σχολικού έτους 2018-2019.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν στη διαδικασία.