Προβλήματα για την αναθεώρηση του Συντάγματος

Προβλήματα για την αναθεώρηση του Συντάγματος

  • |

Στις 2 Νοεμβρίου κατατέθηκε στη Βουλή η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την αναθεώρηση ορισμένων άρθρων του Συντάγματος. Στον περιορισμένο χώρο του άρθρου αυτού επισημαίνω προβλήματα που, κατά τη γνώμη μου, υπάρχουν στις προτεινόμενες αλλαγές σε ορισμένα άρθρα του Συντάγματος και κάνω προτάσεις γι’ αυτά.

Μανόλης Γ. Δρεττάκης*

Πρώτα απ’ όλα γεννιούνται ορισμένα ερωτήματα για την πρόταση αυτή του ΣΥΡΙΖΑ:

(α) Για ποιο λόγο η πρόταση αυτή δεν έγινε το 2017 αλλά λίγους μόλις μήνες πριν εκπνεύσει (αν εκπνεύσει) η τετραετία και διεξαχθούν εκλογές, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει άνετος χρόνος για τη διεξοδική συζήτηση αναθεώρησης του Συντάγματος, που πρέπει να γίνει;
(β) Ποια θέση θα πάρει στη σχετική συζήτηση και ψήφιση ορισμένων από τις προτεινόμενες αλλαγές το κόμμα των ΑΝ.ΕΛΛ.;
(γ) Πώς θα διεξαχθεί η συζήτηση αυτή σε μια περίοδο ακραίας πόλωσης και μεγάλων προβλημάτων τα οποία θα έρθουν στη Βουλή, όπως ο προϋπολογισμός του 2019, η συμφωνία για το Σκοπιανό και τα πορίσματα επιτροπών για διάφορα σκάνδαλα;
(δ) Πώς ζητείται συναίνεση από τα άλλα κόμματα και ταυτόχρονα απορρίπτεται η ένταξη στη συζήτηση (ανεξαρτήτως αν θα υπερψηφιστούν ή όχι) προτάσεών τους για αναθεώρηση άλλων άρθρων του Συντάγματος;
Ερχομαι τώρα στα προβλήματα που υπάρχουν στις προτεινόμενες αλλαγές σε τέσσερα άρθρα.

Στο άρθρο 3 για τις σχέσεις Πολιτείας και Εκκλησίας έχει επισημανθεί από συνταγματολόγους και πολιτικούς ότι η προσθήκη «Η Ελληνική Πολιτεία είναι θρησκευτικά ουδέτερη» μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στις σχέσεις αυτές. Στις δηλώσεις που έκανε ο πρωθυπουργός μετά τη συνάντησή του με τον αρχιεπίσκοπο και μέλη της Ιεράς Συνόδου προσπάθησε να δώσει ορισμένες καθησυχαστικές εξηγήσεις.

Ο αρχιεπίσκοπος επιφυλάχθηκε διότι το θέμα θα απασχολήσει τόσο την Ιερά Σύνοδο όσο και την Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Αν η πρόταση παραμείνει, πρέπει να προστεθεί ερμηνευτική δήλωση για σεβασμό των παραδόσεων και του διαχρονικού ρόλου της Εκκλησίας στην ιστορική πορεία του έθνους, ανάλογη με τις σχετικές εξηγήσεις του πρωθυπουργού.

Στο άρθρο 21 η προσθήκη «Βασικά κοινωνικά αγαθά όπως το νερό και η ηλεκτρική ενέργεια και τα δίκτυα διανομής τους υπόκεινται σε καθεστώς δημόσιας υπηρεσίας και τελούν σε δημόσιο έλεγχο» συνεπάγεται ότι το Δημόσιο θα συνεχίσει να κατέχει το 50%+1 των μετοχών των επιχειρήσεων που διαχειρίζονται τα αγαθά αυτά. Για τον λόγο αυτό απαιτείται η σχετική συμπλήρωση της προτεινόμενης προσθήκης. Αν, όμως, η συμπλήρωση αυτή αντίκειται στα ισχύοντα σε όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., η προσθήκη αυτή θα μείνει ανενεργός.

Στο άρθρο 30 με τις προτεινόμενες διαδοχικές ψηφοφορίες –αν στην τρίτη ψηφοφορία δεν επιτευχθεί η εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας με 180 ψήφους– οι βουλευτές που δεν τον ψήφισαν και στις τρεις ψηφοφορίες καλούνται να αλλάξουν γνώμη. Πράγμα άτοπο, αν όχι κάτι χειρότερο.

Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι, αν η διαδικασία αυτή υπερψηφιστεί, η τελική προσφυγή στον λαό για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας αλλοιώνει τη μορφή τους πολιτεύματος από Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία σε εν μέρει Προεδρική, αλλοίωση που θα δημιουργήσει προβλήματα.

Στο άρθρο 54 η προσθήκη «Για την εκλογή βουλευτών εφαρμόζεται αναλογικό εκλογικό σύστημα» θυμίζει το «σύστημα απλής αναλογικής» του ΠΑΣΟΚ. Η πρόταση δεν καθιερώνει την απλή αναλογική, διότι νοθεύεται η εκφρασθείσα βούληση του λαού με την ερμηνευτική δήλωση ότι: «Εκλογικό σύστημα θεωρείται αναλογικό εφόσον το τελικό ποσοστό κατανομής των βουλευτικών εδρών δεν αποκλίνει περισσότερο από το δέκα τοις εκατό από το αντίστοιχο ποσοστό ψήφων που έλαβε κάθε συνδυασμός στο σύνολο της Επικρατείας» και ότι «επιτρέπεται η θέσπιση ελάχιστου ορίου ποσοστού ψήφων για την εκλογή βουλευτών, εφόσον δεν υπερβαίνει το τρία τοις εκατό».

Αν δεχτούμε ότι για μια σειρά λόγων επιτρέπεται να τεθεί όριο για την είσοδο ενός κόμματος στη Βουλή, η προσθήκη για την καθιέρωση της απλής αναλογικής πρέπει να είναι η ακόλουθη: «Για την εκλογή βουλευτών εφαρμόζεται η απλή αναλογική».

Ερμηνευτική δήλωση: «Απλή αναλογική είναι το σύστημα με το οποίο κάθε κόμμα που λαμβάνει ποσοστό ψήφων ίσο ή ανώτερο ενός ορίου –το οποίο δεν υπερβαίνει το τρία τοις εκατό– λαμβάνει ποσοστό εδρών επί του συνόλου των εδρών ίσο με το ποσοστό του που προκύπτει από το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων μετά την αφαίρεση εκείνων που έλαβαν τα κόμματα που το ποσοστό τους είναι κάτω από το όριο».

Δυστυχώς για μία ακόμα φορά δεν αλλάζει ο τρόπος επιλογής των επικεφαλής των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας από το υπουργικό συμβούλιο (άρθρο 90 παρ. 5), ούτε και προστίθενται στο άρθρο 29 παρ. 2 περιορισμοί για τα δάνεια που λαμβάνουν τα κόμματα από τράπεζες.

* πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής, υπουργός και καθηγητής της ΑΣΟΕΕ

.efsyn.gr