Η κοινωνική αντιπροσωπευτικότητα της νεοεκλεγείσας ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ

Η κοινωνική αντιπροσωπευτικότητα της νεοεκλεγείσας ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ

Ο ΣΥΡΙΖΑ πραγματοποίησε την περασμένη εβδομάδα το 2ο συνέδριό του. Από το συνέδριο αυτό, από τα αποτελέσματά του και τον τρόπο που διεξήχθη, προκύπτουν αρκετά συμπεράσματα. Εδώ θα ασχοληθούμε με ένα μόνο θέμα, την κοινωνική αντιπροσωπευτικότητα της Κεντρικής Επιτροπής- ΚΕ που εξέλεξαν οι 2.926 συμμετέχοντες σύνεδροι.

  • του Κώστα Λαμπρόπουλου | ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ - ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | red line

Η νέα ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ αποτελείται από 151 μέλη εκ των οποίων τα 149 εξελέγησαν από το συνέδριο με ένα και μοναδικό ψηφοδέλτιο εκ 419 υποψηφίων (το 14,3% των συνέδρων). Ο Πρόεδρος του κόμματος κα ο Γραμματέας της Νεολαίας του συμμετέχουν exofficioστην ΚΕ.

Για κάθε μέλος της νέας ΚΕ έγινε ταυτοποίηση:

Α) της διαθέσιμης επαγγελματικής δεξιότητάς του,

Β) της άσκησης ή μη της διαθέσιμης επαγγελματικής δεξιότητάς του, και

Γ) του τρόπου άσκησης ή μη άσκησηςτης διαθέσιμης επαγγελματικής δεξιότητάς του,

με σχετική διαδικτυακή έρευνα βιογραφικών στοιχείων.

Από την έρευνα αυτή προέκυψε ότι τα 147 μέλη της ΚΕ έχουν ταυτοποιήσιμη επαγγελματική δεξιότητα είτε την ασκούν ή όχι και ασχέτως του τρόπου άσκησης ή μη άσκησής της και 4 μέλη της (2,6%) έχουν επαγγελματική δεξιότητα που δεν κατέστη δυνατός ο προσδιορισμός της.

Τα αποτελέσματα της έρευνας και η ποσοτική ανάλυσή τους παρουσιάζονται στον Πίνακα που παρατίθεται στο τέλος του κειμένου.

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι τα 151 μέλη της ΚΕ διαθέτουν 43+ τύπους επαγγελματικών δεξιοτήτων.

Οι τύποι αυτοί στη βάση της ποσοστιαίας σύνθεσης των μελών της ΚΕ ομαδοποιούνται σε τρεις μεγάλες ομάδες:

Α) τη μορφωτικά ανώτερη μικροαστική τάξη: δημοσιογράφοι, απόφοιτοι Πολυτεχνείου, δικηγόροι, οικονομολόγοι, επαγγελματίες υγείας, καλλιτέχνες και κομματικά στελέχη.

Β) τη συνήθη υπαλληλική μισθωτή εργασία:εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, υπάλληλοι γραφείου στο δημόσιο, δημοτικό και ιδιωτικό τομέα καθώς και της μικρής κλίμακας και χαμηλής έντασης γνώσης αυτοαπασχόλησης / επιχειρηματικότητας.

Γ) τις μη περιλαμβανόμενες στην ΚΕ επαγγελματικές δεξιότητες:αγρότες,τεχνίτες, βιοτέχνες και ειδικευμένοι και ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες.

Η πρώτη ομάδα είναι η κυρίαρχη: αποτελεί το 63,2% των μελών της ΚΕ.

Η δεύτερη ομάδα απλώς υπάρχει ως παρακολούθημα της πρώτης: αποτελεί το 32,6% των μελών της ΚΕ.

Η τρίτη ομάδα είναι παντελώς απούσα. Αριθμεί μόλις το 4,2% των μελών της ΚΕ.

Ας δούμε τώρα την κοινωνική αντιπροσωπευτικότητα των μελών της ΚΕ.

Ως αντιπροσωπευτικότητα ορίζεται η απόκλιση του ποσοστού συμμετοχής μιας επαγγελματικής δεξιότητας στην ΚΕ από το αντίστοιχο στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό. Εάν το ποσοστό στην ΚΕ είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσοστό στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό μιλάμε για υπερ-αντιπροσώπευση της εν λόγω επαγγελματικής δεξιότητας / κοινωνικού στρώματος. Εάν συμβαίνει το αντίθετο, τότε μιλάμε για υπο-αντιπροσώπευση. Εάν τα δύο ποσοστά έχουν μηδενική ή σχεδόν μηδενική διαφορά / απόκλιση, τότε μιλάμε για κανονική αντιπροσώπευση[i].

Από τον Πίνακα των στοιχείων προκύπτει ότι:

Α) η πρώτη ομάδα, η μορφωτικά ανώτερη μικροαστική τάξη, υπεραντιπροσωπεύεται στην ΚΕ.

Β) η δεύτερη ομάδα, η μορφωτικά μεσαία και κατώτερη μικροαστική τάξη και η υπαλληλική μισθωτή εργασία κυμαίνεται σε επίπεδα κανονικής αντιπροσώπευσης.

Γ) η τρίτη ομάδα (αγρότες, τεχνίτες, βιοτέχνες και ειδικευμένοι και ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες) –που αποτελεί και το κυριολεκτικάπαραγωγικό και αναπτυξιακό δυναμικό της χώρας-  υποαντιπροσωπεύεται μέχρι σημείου που φτάνει και στην πλήρη μη αντιπροσώπευσή της (βιοτέχνες, εστίαση, ξενοδοχεία, πωλητές, ειδικευμένοι και ανειδίκευτοι εργάτες).

Από την προκύπτουσα από τα δεδομένα του Πίνακα εκτίμηση της συνολικής αντιπροσώπευσης της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ ως προς τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό προκύπτει ότι η ΚΕ που μόλις εκλέχτηκε από το 2ο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ αντιπροσωπεύει μόνο το 30,3% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού.

Επομένως, αυτή η ΚΕ δεν αντιπροσωπεύει καθόλου το παραγωγικό και αναπτυξιακό δυναμικό της χώρας.

Άρα, αυτή η ΚΕ υπεραντιπροσωπεύει τη μορφωτικά ανώτερη μικροαστική τάξη.

Τώρα, το τι είναι, τι θέλει και που πηγαίνει μ’ αυτή την ΚΕ ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό αφήνεται στην κρίση του κάθε ενός μας.

Πάντως, ούτε στην ανάπτυξη, ούτε στο σοσιαλισμό,δεν πάει κανένας χωρίς την εργατική τάξη(όσο μορφωμένος ή / και φωνακλάς ή / και πεισματάρης κι’ αν είναι)…

 

 

Πίνακας: Δεδομένα και εκτίμηση της κοινωνικής αντιπροσωπευτικότητας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ στη βάση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των μελών της

Α/Α Επαγγελματική δεξιότητα μελών Κεντρικής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Πλήθος Πλήθος / Σύνολο Πλήθος / Σύνολο Ενεργός Πληθυσμός Πλήθος / Σύνολο Διαφορά, εκατ. μνδ. Απόκλιση Υπο/Υπεραντι προσώπευση
1 Δημοσιογράφος 7 0,0486 0,0486 17.095 0,0035 0,0451 12,9016
2 Πολιτικός Μηχανικός 12 0,0833 0,0903 35.825 0,0073 0,0829 11,3195
3 Μηχανολόγος Μηχανικός 1
4 Δικηγόρος 15 0,1042 0,1042 45.878 0,0094 0,0948 10,1000
5 Γεωπόνος 2 0,01389 0,01389 6.908 0,0014 0,01248 8,8291
6 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 2 0,0139 0,0139 6.932 0,0014 0,0125 8,7950
7 Ηλεκτρονικός Μηχανικός 1
8 Οικονομολόγος 11 0,0764 0,1389 85.397 0,0175 0,1214 6,9510
9 Διοίκηση Επιχειρήσεων 2 0,0139
10 Κομματικό Στέλεχος 7 0,0486
11 Χημικός 5 0,03472 0,03472 26.475 0,0054 0,02931 5,4116
12 Ηθοποιός 3 0,0208 0,0208 18.536 0,0038 0,0170 4,4947
13 Βιολόγος 1 0,0139 15.474 0,0032 0,0107 3,3880
14 Φαρμακοποιός 1
15 Συμβολαιογράφος 1 0,0208 30.364 0,0062 0,0146 2,3543
16 Μεταφραστής 1
17 Πολιτικός επιστήμων 1
18 Γιατρός 10 0,0694 0,0694 114.655 0,0235 0,0460 1,9610
19 Δασολόγος 1 0,00694 0,00694 12.298 0,0025 0,00443 1,7606
20 Αρχιτέκτων 2 0,0139 0,0139 27.527 0,0056 0,0083 1,4666
21 Σκηνοθέτης / Σκηνογράφος 2 0,0139 0,0139 30.364 0,0062 0,0077 1,2362
22 Πληροφορική 1 0,0069 20.486 0,0042 0,0028 0,6572
23 Ειδικός επικοινωνίας 2 0,0139
24 Καθηγητής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 9 0,0625 0,0625 252.371 0,0516 0,0109 0,2107
25 Καθηγητής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 13 0,0903
26 Καθηγητής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 8 0,0556
27 Τραπεζοϋπάλληλος 1 0,0069 0,0694 293.288 0,0600 0,0095 0,1576
28 ΔΕΚΟ 2 0,0139
29 Ιδιωτικός Υπάλληλος 5 0,0347
30 Δημόσιος Υπάλληλοας 2 0,0139
31 Επιχειρηματίας 1 0,04861 522.841 0,10695 -0,05834 -0,54547 -285.194
32 Κατασκευαστής 1
33 Έμπορος 2 0,0139
34 Ελεύθερος Επαγγελματίας 1
35 Ασφαλιστής 1
36 Λογιστής 1
37 Εργοδηγός Τεχνικών Έργων 1 0,0139 458.183 0,0937 -0,0798 -0,8518 -390.284
38 Τεχνικός Ήχου 1
39 Χειριστές (Λιμενεργάτης) 1 0,0069 0,0069 234.843 0,0480 -0,0411 -0,8554 -200.893
40 Φοιτητής 1 0,0069 0,0069 302.079 0,0618 -0,0548 -0,8876 -268.129
41 Αγρότης 1 0,0069 0,0069 304.088 0,0622 -0,0553 -0,8884 -270.138
42 Άνεργος 1 0,0069 0,0069 829.327 0,1696 -0,1627 -0,9591 -795.377
43 Παροχή Υπηρεσιών και πωλήσεις 0 0,0000 0,0000 844.702 0,1728 -0,1728 -1,0000 -844.702
44 Ανειδίκευτος Εργάτης, Χειρώνακτας, Μικροεπαγγελματίας 0 0,0000 0,0000 352.809 0,0722 -0,0722 -1,0000 -352.809
0 0
Α ΣΥΝΟΛΟ 144 4.888.745 -3.407.527
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΡΙΖΑ, % : 30,30
45 Συνταξιούχος 3 2.407.222
Β ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 147 7.295.967
46 Μαθητές-Σπουδαστές 1.434.965
47 Εισοδηματίες 22.804
48 Οικιακά 1.224.095
49 Λοιποί 838.455
Γ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ #########
Ενεργοί 4.586.636
Άνεργοι 859.003
Απασχολούμενοι 3.727.633
Δ Ανενεργοί 6.229.650
Μαθητές-Σπουδαστές 1.737.074
Συνταξιούχοι 2.407.222
Εισοδηματίες 22.804
Οικιακά 1.224.095
Λοιποί 838.455
Δ ΣΥΝΟΛΟ 6.229.650
Γ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ #########

 

Πηγή Δεδομένων Πληθυσμού 2011:

ΕΛΣΤΑΤ, A1602_SAM04_TB_DC_00_2011_A01_F_GR

ΕΛΣΤΑΤ, A1602_SAM04_TB_DC_00_2011_A03_F_GR


[i] Για να μην υπάρχει στρέβλωση, οι 3 συνταξιούχοι – μέλη της ΚΕ δεν συμπεριελήφθησαν στους ποσοτικούς υπολογισμούς.